Thema’s

Met regelmaat besteden we extra aandacht aan één thema bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.  Hieronder vind je een overzicht van de thema’s die de afgelopen jaren aan bod zijn geweest.

Werkzaamheden in kas

Je wilt toch ook altijd beschikken over voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden? Voor de continuïteit van jouw onderneming is het van belang dat je als ondernemer inzet op een leven lang ontwikkelen van jezelf, maar ook van jouw medewerker(s).

Werken in de kas
Begrijpelijke taal op de werkvloer

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon. Op de werkvloer brengt dit problemen met zich mee.

jongeren bijbaantje agrarische sector
Werken met jongeren

Voor jonge werknemers gelden soms andere regels dan voor volwassenen. Denk aan werkzaamheden- en tijden. Én hoe geef je leiding aan jongeren?

vakantiefoto
Vakantiedagen

Rust nemen na een periode van hard werken is erg belangrijk. Wat zijn in 2024 de afspraken en mogelijkheden voor het opnemen van vakantieverlof?

Werving en selectie

Als je eenmaal hebt besloten personeel aan te nemen is de werving en selectie van de juiste persoon belangrijk. En gaat iemand aan de slag, dan wil je zorgen voor een goede start op jouw bedrijf. Op deze pagina geven wij jou praktische tips en tools voor het aannemen van personeel.

Veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw

Je hebt ook een zorgplicht voor bezoekers aan je erf. Waar moet je dan allemaal aan denken? We sommen een aantal punten voor je op.

Klaar voor het nieuwe jaar 2024!

Wat 2024 ons gaat brengen is grotendeels nog onbekend. Wat we wel weten is dat er op het gebied van arbeidsrecht weer wat wijzigingen doorgevoerd gaan worden. Deze zetten we graag voor je op een rij!

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

Met een indexatie en een nieuwe berekengingsmethode worden de wettelijk minimum (jeugd)lonen verhoogd op 1 januari 2024.

Collectieve cafetariaregeling 2024-2025

De cafetariaregeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Vanaf 1 januari 2024 gelden hernieuwde afspraken tussen LTO Nederland en de Belastingdienst.

Aan de slag met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt – denk bijvoorbeeld aan statushouders en (ex-)gedetineerden – kunnen een interessante doelgroep zijn: zij leveren een niet te onderschatten bijdrage aan de diversiteit op de werkvloer.

Aan de slag met de groene persona’s

Hoe zorg je ervoor dat jouw werknemers blijven leren en zich ontwikkelen? Wil je hierover in gesprek met je werknemers gaan maar kun je wel wat tips gebruiken?

Paprika's sorteren
Geldzorgen bij werknemers

Een financieel fitte werknemer is productiever en gelukkiger. Help daarom je werknemers bij geldzorgen en geldzaken! Hoe je dat doet? Herken, bespreek en verwijs!

In 5 stappen klaar voor de wet transparante arbeidsvoorwaarden

In de EU is afgesproken dat werkgevers in de EU moeten zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor hun personeel.

Vlag Oekraïne
Oekraïne

Op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners, hebben vluchtelingen naast huisvesting, ook recht op zorg, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt. 

Boeien en Binden

Hoe pak je boeien en binden het beste aan? Op wat voor soort werknemers richt je je pijlen. Je leest alles hier.

Melkstel onderhangen bij koe
Werken met zzp’ers

Wil je voor een specifieke opdracht op je bedrijf een zzp’er inschakelen?  Op deze themapagina vind je alle relevante informatie over werken met zzp’ers.

Kool controleren
Inspecties: ben jij goed voorbereid?

Wil je weten of je als werkgever voldoet aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken? Gebruik dan de gratis zelfinspectietools op zelfinspectie.nl. Stappenplannen met vragen die vrij te gebruiken zijn.

Peren oogsten
Werken met AOW’ers

Heb jij AOW’ers aan het werk op jouw bedrijf? Stoppen met werken als je de AOW-leeftijd hebt bereikt is steeds minder de standaard.

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is de laatste tijd een hot item. Er zijn veel vacatures op alle opleidingsniveaus en het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden en te behouden.

Huisvesting
Huisvesting van internationale werknemers in de land- en tuinbouw

Internationale werknemers zijn van groot belang voor de land- en tuinbouw. Een belangrijke randvoorwaarde voor internationale werknemers is goede huisvesting. Daarbij komt nog best wat kijken. 

Bollen planten
Arbeidsduur

Voor veel werkgevers staat het seizoen op het punt van beginnen, waarin soms in een korte periode veel werk verzet moet worden. Het is daarbij van groot belang dat medewerkers veilig en gezond aan het werk kunnen zijn en blijven.

Heffing Poolse inkomstenbelasting

Onder Poolse werknemers in Nederland gaan geruchten dat ze ‘dubbele inkomstenbelasting’ moeten betalen over het loon in Nederland en in Polen. Hoe zit dit nu precies?

Oogst bespuiten
Risico inventarisatie & evaluatie (RIE)

Een risico inventarisatie & evaluatie (RIE) zorgt voor minder kans op ongevallen en verzuim doordat u risico’s in kaart brengt én daarvoor oplossingen bedenkt.

huisvesting internationale werknemers
Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF)

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van de huisvesting op land- en tuinbouwbedrijven en certificeert de werkgever wiens huisvesting voldoet aan de AKF-normen.