Aan de slag met de groene persona’s

Hoe zorg je ervoor dat jouw werknemers blijven leren en zich ontwikkelen? Wil je hierover in gesprek met je werknemers gaan maar kun je wel wat tips gebruiken? Met de groene persona’s heb je een instrument in handen om dit gesprek te starten. Op deze pagina leggen we je graag uit wat dit is en wat je ermee kunt!

Groene persona’s

Hoewel iedereen anders is, vond Groenpact vier verschillende herkenbare groene werknemersprofielen die elk aanslaan op een andere leervorm en opleidingsaanbod: persona’s. Elk profiel geeft inzicht in hoe werknemers in hun werk staan, wat ze belangrijk vinden en wat bij ze past qua leren en ontwikkelen.

Als jij weet in welk profiel jouw werknemer valt dan kan dat een leuke start zijn voor een gesprek over persoonlijke ontwikkelingen binnen jouw bedrijf. Een onderwerp wat in deze krappe arbeidsmarkt echt aandacht nodig heeft.

Nuchtere Doener

Medewerkers die niet direct gemotiveerd zijn om te leren en ontwikkelen, maar een meer afwachtende houding hebben.

Belangrijk: Zekerheid, Vrijheid, Collegialiteit. Waardering, Begeleiding & Duidelijkheid

Passende leervormen: Microlearning: kort en snel, Van collega’s op de werkvloer, Korte cursus

Kijk en leer: Laat hen leren door te kijken en doen (praktisch) in plaats van lezen en opdrachten maken (theoretisch)

Stapsgewijs: Vraag niet teveel in één keer, ook al is het verplicht. Geef de medewerker het vertrouwen dat hij/zij het kan door (stapsgewijs) positieve (kleine) leerervaringen te bieden.

Sfeer: Maak het allemaal niet te zwaar, breng het met humor en zorg voor gezelligheid. Liever een energiegevende performer dan een serieuze specialist

Doelgerichte aanpakker

Medewerkers die leren en ontwikkelen vanuit eigen belang en wanneer de omstandigheden daar duidelijk om vragen.

Belangrijk: Uitdaging, Beloning, Resultaat, Doorgroeien, Duidelijkheid, Snelheid, Passende leervormen, Traditionele (langere) opleidings- of coachingstrajecten, Dagopleiding met certificaat & Externe bedrijfsbezoeken (kijkje in andere keuken)

Concreet aanbod: Een overzichtelijk, inhoudelijk en concreet aanbod. Liefst direct toepasbaar en gekoppeld aan certificaten.

Beloning: Bied een beloning (bonus, salarisverhoging, promotie, extra verantwoordelijkheden). Iets te winnen? Dan komt de doelgerichte aanpakker sneller in actie.

Duidelijke afspraken: Maak duidelijke afspraken. Deze medewerkers zijn over het algemeen operationeel ingesteld en houden van snelheid. Laat ze weten dat ze er ook echt wat voor moeten doen om iets te verdienen.

Ambitieuze carrièremaker

Zelfredzame medewerkers die sterk intrinsiek gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen en duidelijke doelen stellen op dit vlak.

Belangrijk: Vrijheid, Afwisseling, Inhoudelijke ontwikkeling, Autonomie, Status, Flexibiliteit, Creativiteit

Passende leervormen: (Online) trainingen/cursussen, ook met zelfstudie, Intervisiegroepen en lerende netwerken & Webinars en seminars

Betrokkenheid: Laat hem/haar aansluiten bij interne denktanks met andere gemotiveerde collega’s, tbv toekomstplannen en strategie van het bedrijf.

Doelstellingen: Laat de medewerker zijn/ haar eigen doelstellingen koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen en visie.

Faciliteer: Faciliteer dat de medewerker voldoende in aanraking komt met gelijkgestemden en ambitieuze collega’s. Zowel intern, maar ook buiten de organisatie.

Bewuste ontplooier:

Leergierige medewerkers die bewust aan de slag gaan met (persoonlijke) ontwikkeling wanneer er handvatten en tools worden aangereikt.

Belangrijk: Persoonlijke ontwikkeling, Inkomenszekerheid, Inspirerende leider, Collegialiteit, Werk/privé balans, Passende leervormen, Interne denktanks en masterclasses, Online trainingen/cursussen & Kortdurende trainingen en cursussen (vaktechnische en persoonlijke ontwikkeling)

Inspirerende visie: Betrek deze medewerker bij de visievorming van de organisatie en het plan om er invulling aan te geven.

Kaders: Geef in ontwikkelgesprekken (geen beoordeling!) duidelijke kaders met voldoende bewegingsvrijheid / ruimte voor autonoom handelen.

Kennisdelen: Stimuleer het intern doorgeven van kennis tijdens interne trainingen of inspiratiesessies door en voor deze medewerkers.

Test: wat voor type is jouw werknemer?

Groenpact heeft een test ontwikkeld om te ontdekken welke persona het beste aansluit bij jouw werknemer. Of probeer hem zelf en ontdek in welke persona jij het beste past.

Doe de test

Gratis persoonlijke begeleiding

Vind je de groene persona’s interessant, maar weet je niet goed hoe je ermee aan de slag moet in de praktijk? Dan bieden wij gratis ondersteuning. Wij gaan dan met jou en je werknemers in gesprek en onderzoeken op welke manier jouw werknemers het beste willen leren. Als deelnemend bedrijf krijg je persoonlijke begeleiding en een maatwerkplan specifiek voor jouw bedrijf. Hierdoor kun je stappen maken op het gebied van de ontwikkeling van je werknemers.

Download onderstaande flyer voor meer informatie over dit project. Neem voor aanvullende vragen of aanmelding contact op met Ria Wilzing (rwilzing@ltonoord.nl of 06-20598445)

Meer weten over dit project? Download de flyer

Flyer kosteloze persoonlijke begeleiding groene persona's

Leer meer over de groene persona’s

Adviseur Marten van Lenthe gaat in gesprek met Marije de Jonge van Groenpact over de groene persona’s. We bespreken de persona’s en vooral de vraag: hoe kun je dit als werkgever inzetten op jouw bedrijf?

Wat is Groenpact?

Deze persona’s zijn ontwikkeld door Groenpact. Groenpact is een platform wat zich bezig houdt met de verbinding tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Dit doen ze voor het hele groene domein, de land- en tuinbouw is daar ook een onderdeel van. Belangrijk vraagstuk van Groenpact is: hoe krijgen én houden we voldoende vakmensen in onze sector?