Cao en lonen

Laatste update: 25 februari 2022, 20:33

Zoek je informatie over een de cao landbouw, glastuinbouw of tuinbouw? De Werkgeverslijn land- en tuinbouw helpt je. Meer informatie over de verschillende cao’s in de agrarische sector vind je hier:

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.
Onder glastuinbouw worden plantaardige teelten verstaan die permanent onder glas of plastic plaatsvinden, met uitzondering van paddenstoelenteelt en de boomteelt onder glas of plastic, maar met inbegrip van de vermeerderingsbedrijven, ongeacht of de bedrijfsactiviteiten geheel of ten dele in de open lucht plaatsvinden.

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed.

Cao Productiegerichte Dierhouderij

De cao Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij.

Cao Dierhouderij

De cao Dierhouderij is de voorganger van de cao Productiegerichte Dierhouderij en van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt besteed.

Cao Paddenstoelen

De cao paddenstoelen is beëindigd sinds 1 januari 2005. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben sindsdien een aantal keren cao-onderhandelingen opgestart. Deze hebben tot op heden echter niet tot een nieuwe cao geleid.

Cao abonnement

Heb je vragen over het arbeidsrecht van de agrarische sector? Sluit gemakkelijk een passend abonnement af bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. We beschikken over drie abonnementen.