Downloads

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw stelt een aantal voorbeelddocumenten beschikbaar voor agrarische werkgevers.

Cao Glastuinbouw

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Glastuinbouw.

Cao Glastuinbouw 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 (PDF)

Nederlands

Cao Glastuinbouw 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 (PDF)

Engels

Cao Glastuinbouw 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 (PDF)

Pools

Functiehandboek Glastuinbouw (PDF)

Nederlands

Looncijfers cao Glastuinbouw per 1 januari 2023 (PDF)

Nederlands

Looncijfers cao Glastuinbouw per 1 juli 2023 (PDF)

Nederlands

Overschalen loongebouw A naar B (PDF)

Nederlands

Glastuinbouw Model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Oekraïens

Cao Open Teelten

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende voorbeeldovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Open Teelten.

Tip: Het functiehandboek is ook online te raadplegen.

Cao Open Teelten per 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024 incl 2e TTW

Nederlands

Looncijfers cao Open Teelten per 1 juli 2023 (PDF)

Nederlands

Looncijfers cao Open Teelten per 1 maart 2023 (PDF)

Nederlands

Functiehandboek Open Teelten (PDF) (Tip: ook online te bekijken!)

Nederlands

Arbeidstijdenregeling Open Teelten (PDF)

Nederlands

Open Teelten model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Cao Paddenstoelen

Dit is de meest recente cao Paddenstoelen, met een looptijd van 1 april 2003 t/m 31 december 2004.

Cao Paddenstoelen 1 april tot en met 31 december 2004 (PDF)

Nederlands

Cao Productiegerichte Dierhouderij

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Productiegerichte Dierhouderij.

Tip: het functiehandboek is ook online te raadplegen.

Cao boekje Productiegerichte Dierhouderij 2022-2023 incl 1e TTW (PDF)

Nederlands

Lonen cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 juli 2023 (PDF)

Nederlands

Lonen cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2023 (PDF)

Nederlands

Functiehandboek Dierhouderij (PDF) (Tip: het functiehandboek is ook online te raadplegen)

Nederlands

Eindbod Productiegerichte Dierhouderij 14 februari 2022 (PDF)

Nederlands

Productiegerichte Dierhouderij model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens

Checklist veilig inzetten van derden

Werk je met uitzendbureaus of payrollbedrijven? In deze checklist vind je informatie over hoe je dit veilig kunt doen.

Checklist veilig inzetten van derden voor arbeid (PDF)

Nederlands

Handleiding Eerste hulp bij calamiteiten

Wat kun je doen voor, tijdens en na een calamiteiten? Je leest onze tips in de handleiding ‘Eerste Hulp bij Calamiteiten’.

Handleiding Eerste Hulp Bij Calamiteiten (PDF)

Nederlands

Handleiding werving & selectie

Zoek je nieuwe werknemers voor je bedrijf? In de handleiding ‘werving & selectie’ vind je tips en voorbeelddocumenten die je hierbij kunnen helpen.

Handleiding voor werving & selectie (PDF)

Nederlands

Internationale werknemers

Werk je met internationale werknemers of ga je met internationale werknemers werken op je bedrijf? Maak dan gebruik van onze handige onderstaande documenten.

Piekarbeid model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Handleiding cafetariaregeling (PDF)

Nederlands

Model addendum cafetariaregeling - aanvulling op de arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Roemeens / Bulgaars / Pools

Model volmacht - voor de vastlegging van het inhouden van kosten voor zorgverzekering en/of huisvesting op het loon (PDF)

Nederland / Engels / Pools / Oekraïens / Russisch

Checklist kwaliteit huisvesting (PDF)

Nederlands

Model Informatieblad rechten en plichten bij de huur van huisvesting (WORD)

Nederlands/ Engels/ Pools/ Russisch/ Roemeens/ Oekraïens/ Bulgaars

Checklist Wet goed verhuurderschap (PDF)

Nederlands

Factsheet aanvraag BSN voor internationale werknemers

Nederlands

Inspiratieboek tijdelijke huisvesting van internationale werknemers (PDF)

Nederlands

Model aanzegbrief

Wordt een tijdelijk contract van een werknemer niet verlengd? Gebruik dan deze aanzegbrief (incl. verschillende vertalingen) als voorbeeld om je werknemer hier tijdig over te informeren.

Voorbeeld aanzegbrief (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Model arbeidsovereenkomsten

Hieronder vind je een heel aantal model arbeidsovereenkomsten, toegespitst op de verschillende cao’s en/of soorten dienstverband. Ook kun je een addendum downloaden voor bijvoorbeeld toepassing van de collectieve cafetariaregeling en de seniorenregeling. Tevens zijn er documenten beschikbaar voor het inzetten van zzp’ers.

Glastuinbouw Model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Oekraïens

Open Teelten model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Model oproepovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Productiegerichte Dierhouderij model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens

Piekarbeid model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Model BBL arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands

Model addendum cafetariaregeling (aanvulling op de arbeidsovereenkomst) (PDF)

Nederlands / Engels / Roemeens / Bulgaars / Pools

Model addendum inzake deelname seniorenregeling (PDF)

Nederlands

LTO modelovereenkomst agrarische werkzaamheden geen werkgeversgezag (PDF)

Nederlands

LTO modelovereenkomst agrarische werkzaamheden geen werkgeversgezag (PDF)

Pools

Stappenplan gebruik LTO modelovereenkomst (PDF)

Nederlands

Model ontwikkel- en exitgesprekken

Ga je met jouw werknemer in gesprek over zijn ontwikkeling? Gebruik dan één van onderstaande formulieren als handvat. Ook als een werknemer uit dienst gaat is het verstandig om hierover in gesprek te gaan, het exitformulier kan hierbij helpen.

Deze formulieren zijn voor de sectoren Open Teelten, (Productiegerichte) Dierhouderij en Paddenstoelen vrij te downloaden.

Formulier ontwikkelgesprek A (ZIP) - Dit formulier is ideaal voor werkgevers die nog niets gedaan hebben op het gebied van ontwikkelgesprekken, maar hier graag mee willen starten.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Formulier ontwikkelgesprek B (ZIP) - Dit formulier is ideaal voor werkgevers die al iets gedaan hebben op het gebied van ontwikkelgesprekken, maar iets meer structuur en verdieping zoeken.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Formulier ontwikkelgesprek C (ZIP) - Dit formulier is ideaal voor de werkgever die ruime ervaring heeft op het gebied van ontwikkelgesprekken. Ook is dit formulier te gebruiken door de HR-medewerker om het gesprek tussen leidinggevende en werknemer te leiden.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Formulier exitgesprek (ZIP) - Dit formulier biedt structuur ter ondersteuning van het exitgesprek en is door zowel de ervaren als minder ervaren leidinggevende te gebruiken.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Model functioneringsgesprek

Nederlands (PDF)

Model overeenkomst collegiale in- en uitleen

Deze modelovereenkomst kan worden gebruikt om de afspraken rondom collegiale in- en uitleen vast te leggen.

Model overeenkomst collegiale in- en uitleen van arbeid (PDF)

Nederlands

Model studieovereenkomst / stageovereenkomst

Gaat je werknemer een studie volgen die (deels) door jou als werkgever wordt betaald? Of komt er een stagiair op jouw bedrijf stage lopen? Gebruik dan het model studieovereenkomst of stageovereenkomst om de gemaakte afspraken op papier te zetten.

Model studieovereenkomst (PDF)

Nederlands

Model stageovereenkomst (PDF)

Nederlands