Downloads

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw stelt een aantal tools beschikbaar voor agrarische werkgevers.

Ben je abonnee en wil je graag een tool in een andere taal ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Cafetariaregeling

Werk je met internationale werknemers of ga je met internationale werknemers werken op je bedrijf? En wil je gebruik maken van de cafetariaregeling? Maak dan gebruik van onze handige onderstaande documenten.

 

Model addendum arbeidsovereenkomst inzake toepassing cafetariaregeling

Nederlands / Engels / Roemeens / Bulgaars / Pools

Handleiding cafetariaregeling 2024-2025

Nederlands

Handleiding cafetariaregeling 2022-2023

Nederlands

Cao Glastuinbouw

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Glastuinbouw.

Ben je abonnee en wil je graag een tool in een andere taal ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Cao Glastuinbouw 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025 (inclusief verklarende kaders)

Nederlands

Looncijfers cao Glastuinbouw per 1 januari 2024

Nederlands

Cao Glastuinbouw 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Engels

Cao Glastuinbouw 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Pools

Functiehandboek Glastuinbouw

Nederlands

Glastuinbouw Model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Oekraïens

Cao Open Teelten

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende voorbeeldovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Open Teelten.

Tip: Het functiehandboek is ook online te raadplegen.

 

Cao Open Teelten per 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024 incl 3e TTW

Nederlands

Cao Open Teelten per 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024 incl 1e TTW

Engels

Looncijfers cao Open Teelten per 1 januari 2024

Nederlands

Looncijfers cao Open Teelten per 1 juli 2023

Nederlands

Functiehandboek Open Teelten (Tip: ook online te bekijken!)

Nederlands

Arbeidstijdenregeling

Arbeidstijdenregeling cao Open Teelten

Nederlands

Open Teelten model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Cao Paddenstoelen

Dit is de meest recente cao Paddenstoelen, met een looptijd van 1 april 2003 t/m 31 december 2004.

 

Cao Paddenstoelen 1 april tot en met 31 december 2004

Nederlands

Cao Productiegerichte Dierhouderij

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Productiegerichte Dierhouderij.

Tip: het functiehandboek is ook online te raadplegen.

 

Cao boekje Productiegerichte Dierhouderij 1 januari 2024 - 31 december 2025

Nederlands

Lonen cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2024

Nederlands

Lonen cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 juli 2023

Nederlands

Functiehandboek Dierhouderij (Tip: het functiehandboek is ook online te raadplegen)

Nederlands

Productiegerichte Dierhouderij model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens

Checklist veilig en sociaal inzetten van derden voor arbeid

Werk je met uitzendbureaus of payrollbedrijven? In deze checklist uitzendarbeid vind je informatie over hoe je dit veilig en sociaal kunt doen.

 

Checklist veilig en sociaal inzetten van derden voor arbeid (PDF)

Nederlands

Handleiding Eerste hulp bij calamiteiten

Wat kun je doen voor, tijdens en na een calamiteiten? Je leest onze tips in de handleiding ‘Eerste Hulp bij Calamiteiten’.

 

Handleiding Eerste Hulp Bij Calamiteiten

Nederlands

Werving & selectie

Zoek je nieuwe werknemers voor je bedrijf? In onze handleiding vind je voorbeelddocumenten die je kunnen helpen bij het werven en selecteren van goed personeel. Ook hebben we een tool met praktische tips voor het opstellen van een goede vacature tekst.

 

Handleiding voor werving & selectie

Nederlands

Handleiding voor opstellen vacaturetekst

Nederlands

Internationale werknemers

Werk je met internationale werknemers of ga je met internationale werknemers werken op je bedrijf? Maak dan gebruik van onze handige onderstaande documenten.

 

Piekarbeid model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Model volmacht - voor de vastlegging van het inhouden van kosten voor zorgverzekering en/of huisvesting op het loon

Nederlands / Engels / Pools / Oekraïens / Russisch

Checklist kwaliteit huisvesting

Nederlands

Model Informatieblad rechten en plichten bij de huur van huisvesting (WORD)

Nederlands/ Engels/ Pools/ Russisch/ Roemeens/ Oekraïens/ Bulgaars

Checklist Wet goed verhuurderschap

Nederlands

BSN aanvragen

Factsheet aanvraag BSN voor internationale werknemers

Nederlands

Inspiratieboek tijdelijke huisvesting van internationale werknemers

Nederlands

Model aanzegbrief

Wordt een tijdelijk contract van een werknemer niet verlengd? Gebruik dan deze aanzegbrief (incl. verschillende vertalingen) als voorbeeld om je werknemer hier tijdig over te informeren.

 

Voorbeeld aanzegbrief (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Model arbeidsovereenkomsten

Hieronder vind je een heel aantal model arbeidsovereenkomsten, toegespitst op de verschillende cao’s en/of soorten dienstverband. Ook kun je een addendum downloaden voor bijvoorbeeld toepassing van de collectieve cafetariaregeling en de seniorenregeling. Tevens zijn er documenten beschikbaar voor het inzetten van zzp’ers.

Ben je abonnee en wil je graag een tool in een andere taal ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Glastuinbouw Model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Oekraïens

Open Teelten model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Model oproepovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Productiegerichte Dierhouderij model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens

Piekarbeid model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Model BBL arbeidsovereenkomst

Nederlands

Model addendum arbeidsovereenkomst inzake toepassing cafetariaregeling

Nederlands / Engels / Roemeens / Bulgaars / Pools

Model addendum inzake deelname seniorenregeling

Nederlands

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden geen werkgeversgezag - LTO Nederland

Nederlands

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden geen werkgeversgezag - LTO Nederland

Pools

Stappenplan gebruik LTO modelovereenkomst (PDF)

Nederlands

Model aanbod vaste arbeidsomvang voor oproepkrachten

Nederlands/ Engels/ Pools/ Bulgaars/ Roemeens

Model bedrijfsreglement

Het model bedrijfsreglement heeft als doel het informeren van (nieuwe) werknemers over het bedrijf en de manier waarop een aantal praktische zaken binnen het bedrijf geregeld zijn. Het voordeel van het vastleggen in een overzichtelijk boekje/brochure of map is dat de nieuwe werknemer hiermee direct op de hoogte is van de huisregels en overige richtlijnen binnen het bedrijf.

Het model bedrijfsreglement is beschikbaar voor Open Teelten. Binnenkort is deze ook beschikbaar voor Productiegerichte Dierhouderij en Paddenstoelen.

 

Model bedrijfsreglement voor Open Teelten

Nederlands

Model studieovereenkomst / stageovereenkomst

Gaat je werknemer een studie volgen die (deels) door jou als werkgever wordt betaald? Of komt er een stagiair op jouw bedrijf stage lopen? Gebruik dan het model studieovereenkomst of stageovereenkomst om de gemaakte afspraken op papier te zetten.

 

Model stageovereenkomst

Nederlands

Model studieovereenkomst

Nederlands

Model ontwikkel- en exitgesprekken

Ga je met jouw werknemer in gesprek over zijn ontwikkeling? Gebruik dan één van onderstaande formulieren als handvat. Ook als een werknemer uit dienst gaat is het verstandig om hierover in gesprek te gaan, het exitformulier kan hierbij helpen.

Deze formulieren zijn voor de sectoren Open Teelten, (Productiegerichte) Dierhouderij en Paddenstoelen vrij te downloaden.

 

Formulier ontwikkelgesprek A - Dit formulier is ideaal voor werkgevers die nog niets gedaan hebben op het gebied van ontwikkelgesprekken, maar hier graag mee willen starten.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Formulier ontwikkelgesprek B - Dit formulier is ideaal voor werkgevers die al iets gedaan hebben op het gebied van ontwikkelgesprekken, maar iets meer structuur en verdieping zoeken.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Formulier ontwikkelgesprek C - Dit formulier is ideaal voor de werkgever die ruime ervaring heeft op het gebied van ontwikkelgesprekken. Ook is dit formulier te gebruiken door de HR-medewerker om het gesprek tussen leidinggevende en werknemer te leiden.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Formulier exitgesprek - Dit formulier biedt structuur ter ondersteuning van het exitgesprek en is door zowel de ervaren als minder ervaren leidinggevende te gebruiken.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Model functioneringsgesprek

Nederlands

Model overeenkomst collegiale in- en uitleen

Deze modelovereenkomst kan worden gebruikt om de afspraken rondom collegiale in- en uitleen vast te leggen.

 

Model overeenkomst collegiale in- en uitleen van arbeid (PDF)

Nederlands