Nieuws

Sinds vorige week ligt het wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc) ter internetconsultatie. Doel van dit wetsvoorstel is om jou, als werkgever, en jouw werknemers te ondersteunen in baanbehoud bij een crisis die onvoorzienbaar is en buiten het ondernemersrisico valt. Bijvoorbeeld bij…

Controleren Bewijs van Verblijf Oekraïners

Heb je medewerkers afkomstig uit Oekraïne op jouw bedrijf aan het werk, of overweeg je personen uit Oekraïne aan te nemen? Dan is het belangrijk dat je goed nakijkt of zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen en dus mogen werken in Nederland.

Glastuinbouw
Nieuwe cao-tekst Glastuinbouw 2024 beschikbaar

Nieuwe cao-tekst Glastuinbouw 2024 beschikbaar De tekst van de nieuwe cao Glastuinbouw is nu beschikbaar. Deze cao kent een looptijd…

Werken bij warm weer

De eerste warme dagen van 2024 dienen zich aan en er zullen er nog velen volgen nu de zomer in…

Derdelanders Oekraïne: voorlopig nog tijdelijke bescherming

Op 17 januari heeft de hoogste rechter (Raad van State) uitspraak gedaan of derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne gebruik mogen blijven maken van de rechten van de Richtlijn tijdelijke bescherming.

Telefoon
Bereikbaarheid Werkgeverslijn Hemelvaart en Pinksteren

In verband met de komende feestdagen geldt er een aangepaste bereikbaarheid voor de Werkgeverslijn: Donderdag 9 mei 2024: Telefonisch niet…

Succesvol werkbezoek bij HG Eerenburg

Greenports Nederland en LTO Nederland hielden afgelopen week een succesvol werkbezoek in Nispen. Gemeenten, provincies, agrarische ondernemers en bestuurders discussieerden met elkaar over de verschillende problemen en uitdagingen die spelen rondom het huisvesten van internationale werknemers.

Aangepaste dienstverlening Werkgeverslijn per 1 mei 2024

Per 1 mei 2024 zal de dienstverlening van de Werkgeverslijn worden aangepast. De basisdienstverlening blijft kosteloos toegankelijk voor alle agrarisch werkgevers in Nederland.

“Goed werkgeverschap is geen wervingscampagne”

De arbeidsmarkt van de toekomst, hoe ziet die er eigenlijk uit? Is er arbeidsmarktkrapte, of is er eigenlijk iets anders aan de hand. Wat kun je als ondernemer zelf doen om te zorgen dat er voldoende personeel is? En hoe zorgen we er met zijn allen voor dat talent in de sector blijft?

Bedragen wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2023 met 3,13% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2023 is. Lees hier verder.

Tekst cao Open Teelten beschikbaar in het Engels

In de sector Open Teelten werken mensen met veel verschillende nationaliteiten. Deze werknemers spreken niet altijd Nederlands. Soms begrijpen zij…