Nieuws

Weknemers in rood bloembollenveld

Geef jij wel eens opdrachten aan in het buitenland gevestigde bedrijven? Dan heb je te maken met de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

Onderhandelingen nieuwe cao Glastuinbouw binnenkort van start

Eind dit jaar loopt de Cao Glastuinbouw af. Dat betekent dit najaar opnieuw onderhandelen. Zowel aan werkgeverszijde als aan vakbondszijde…

werkgever pluimvee
Wijzigingen cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen op het eerder genomen AVV-besluit van de cao Productiegerichte Dierhouderij…

Foto LTO Nederland
Inspiratiemiddag Stichting van de Arbeid aanpak preventie grensoverschrijdend gedrag

Op 9 november 2023 organiseert de Stichting van de Arbeid een inspiratiebijeenkomst in Den Haag over het thema preventie van…

Wil je dat jouw medewerkers weten wat hen motiveert en waar hun kwaliteiten liggen?

Met de loopbaancheck kunnen zij nagaan wat de ontwikkelmogelijkheden zijn op hun vakgebied en hoe zij gezond tot aan hun pensioen kunnen blijven werken.

Nog maar zes weken loondoorbetaling bij zieke AOW-gerechtigde werknemer

Met ingang van 1 juli 2023 hoef je als werkgever nog maar zes weken loon door te betalen als je AOW-gerechtigde werknemer ziek wordt.

Maartje Jager blikt bij afscheid terug: van provisorisch naar prof

Als oudgediende in het team Werkgeverslijn land- en tuinbouw wist Maartje Jager als geen ander waar welke informatie over werkgeverschap in de agrarische sector was te vinden op de website. Maar

Vlag Oekraïne
Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne voor derdelanders nog van kracht

Door een uitspraak van de Raad van State op 1 september is de datum van 4 september voor de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne voor Derdelanders voorlopig bevroren.

Uitnodiging 2 oktober: Werkbezoek aan huisvestingslocatie Aalsmeer

Greenports Nederland en LTO Nederland nodigen je uit voor een werkbezoek op maandag 2 oktober bij een huisvestingslocatie voor internationale medewerkers aan de rand van het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer.

Vlag Oekraïne
Derdelanders uit Oekraïne: tijdelijke bescherming stopt 4 september

Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne.

Nieuwe versie beschikbaar van Model volmacht

Bij het inhouden van kosten voor zorgverzekering of huisvesting op het minimumloon ben je verplicht om dit vast te leggen. Gebruik hiervoor ons Model Volmacht, beschikbaar in verschillende talen.