Nieuws

Het ziekteverzuim in Nederland stijgt, ook in de agrarische sector. Reden te meer om stil te staan bij de vraag of je je verzuimbegeleiding goed geregeld hebt.

groenteverwerking CAO
Toepassing loonsverhoging cao Open Teelten per 31 december 2023

Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw komen veel vragen binnen van werkgevers en accountants over de cao Open Teelten per 31 december 2023.

vollegrondsgroenteteelt en werknemers
Internetconsultatie van start wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Kleine en middelgrote werkgevers en hun werknemers krijgen na het eerste ziektejaar duidelijkheid over de vervanging van een werknemer.

Wetsvoorstel uitzenden arbeidskrachten naar Tweede Kamer

Vorige week is de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten door de minister van SZW naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bijeenkomst voor werknemers: ontwikkelingen en keuzes rondom pensioen

In november organiseert BPL pensioen drie informatiebijeenkomsten voor werknemers. Wat verandert er in 2024? Welke keuzes kun je maken als je met pensioen gaat?

Verlaging bijdragepercentage SPAWW: van 0,15% in 2023 naar 0,08% in 2024

De stichting PAWW heeft besloten om de premiebijdrage PAWW te verlagen van 0,15% in 2023 naar 0,08% per 1 januari 2024.

Wet bescherming klokkenluiders ook van kracht voor middelgrote werkgevers vanaf 17 december 2023

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders ingegaan. De wet komt in plaats van de oude wet Huis voor Klokkenluiders die in 2016 van start ging.

Prinsjesdagplannen 2023

Tijdens de derde dinsdag van september heeft de regering de plannen voor 2023 gepresenteerd. Inhoudelijk bevatten die plannen voor het werkgeverschap weinig nieuws.

eurobiljetten 20 euro geld
Wettelijk minimumuurloon 2024 bekend

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur.

Werkbezoek huisvestingslocatie Ruigrok Tower Aalsmeer

Op maandag 2 oktober jl. organiseerden Greenports Nederland en LTO Nederland een werkbezoek naar de Ruigrok Tower in Aalsmeer waar de Ruigrok Groep 250 internationale medewerkers huisvest.

Vlag Oekraïne
Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne verlengd tot 4 maart 2025

De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij. Daarom hebben de EU-lidstaten in Brussel met elkaar besloten om de huidige Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar te verlengen, tot 4 maart 2025.