Leidinggeven is een vak, de training Leidinggeven op de Agrarische Werkvloer geeft houvast

Veel agrarische bedrijven groeien, medewerkers die al jaren in dienst zijn groeien vaak door naar een leidinggevende rol. De kennis en kunde van het vak en de werkzaamheden hebben ze goed onder de knie. Het leidinggeven aan collega’s komt er ‘even’ bij. En dat is nog niet zo makkelijk. Het leertraject ‘Leidinggeven op de Agrarische Werkvloer’ is speciaal ontwikkeld om het middenkader leidinggevende vaardigheden en competenties aan te leren.

 

In dit leertraject staat ‘leidinggeven op de agrarische werkvloer’ centraal. Wat is de persoonlijke stijl van leidinggeven en wat is nodig aan vaardigheden en competenties om het team nog beter aan te kunnen sturen? Er is aandacht voor gesprekstechnieken, samenwerken, communicatie en het begeleiden van medewerkers.

Goed werkend middenkader is cruciaal om een positieve bedrijfscultuur te behouden. Zij zorgen samen met het team voor de dagelijkse gang van zaken en zijn daarmee verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Goede communicatie, effectieve samenwerking en het begeleiden van medewerkers zijn essentieel om de groeiende teams succesvol aan te sturen. Tegelijkertijd is een goede werksfeer het belangrijkste om personeel aan je te binden. Het handelen van de leidinggevende op de werkvloer is een bepalende factor in het werkplezier en de werksfeer voor medewerkers.

Deelname aan dit leertraject geeft het middenkader: handvaten en vaardigheden om leidinggevende taken uit te voeren, tips en tricks om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en ontwikkelt gespreksvaardigheden.

De training start in oktober 2024 en wordt gegeven op twee plekken in het land: één in Noord-Nederland en één in Zuid-Nederland. Het traject bestaat uit 6 fysieke bijeenkomsten: 4 trainingsdagen en 2 keer een ochtend- of middagprogramma.

De kosten bedragen € 1685,00 exclusief BTW per deelnemer. Het programma is geschikt voor medewerkers in de sectoren Open Teelten, Productiegerichte Dierhouderij en Paddenstoelen.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden

Gerelateerde berichten

Datum 08 oktober 2024 Locatie Noord en Zuid Nederland

Leertraject leidinggeven op de agrarische werkvloer

Ben jij doorgegroeid naar een leidinggevende functie? Of werk je al een aantal jaren als leidinggevende en heb je behoefte aan handvaten om goed leiding te geven?