Royal Anthos is de brancheorganisatie die wereldwijd de belangen van handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten behartigt. De organisatie is voor leden gesprekspartner van keuringsdiensten en overheden en veel belangenverenigingen in binnen- en buitenland.

De Werkgeverslijn is voor Royal Anthos en zijn leden een kennispartner op het gebied van arbeidsvoorwaarden en goed werkgeverschap. Door specialisatie op de agrarische sector is het kennisniveau en de deskundigheid bij de Werkgeverslijn waardevol. Niet voor niets hebben tal van uitzendbureaus en accountants- en salariskantoren een cao-abonnement afgesloten bij de Werkgeverslijn. Door de centrale positie van de Werkgeverslijn hebben ze ook een belangrijke rol bij het signaleren van knelpunten op de werkvloer. Deze input kunnen we gebruiken aan de onderhandelingstafel over de cao en bij informatievoorziening naar leden.

“Goed werkgeverschap en daarbij passende arbeidsvoorwaarden zijn onontbeerlijk voor het succes van een onderneming. Het is aan de werkgeverspartijen zoals Royal Anthos om hiervoor de basis te leggen o.a. door het maken van bij de sector passende cao-afspraken. Bij vragen over de praktische toepassing van deze afspraken werken we tot volle tevredenheid samen met de Werkgeverslijn.”

Mark-Jan Terwindt – Algemeen directeur Royal Anthos