Vanuit Colland Arbeidsmarkt worden verschillende projecten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Samen met de Werkgeverslijn ondersteunt het fonds Colland Arbeidsmarkt werkgevers in de land- en tuinbouw. Dat doen wij door middel van informatie en voorlichting over cao’s, arbeidsvoorwaarden en goed personeelsbeleid. Hiermee zorgen wij ervoor dat werknemers veilig, gezond en flexibel kunnen werken.

 

“In een arbeidsrelatie is het belangrijk dat werkgever en werknemer goed met elkaar omgaan. Dat is de basis. Daarvoor moeten werkgevers en werknemers goed geïnformeerd zijn over de geldende cao en subsidiemogelijkheden via Colland. De Werkgeverslijn draagt daar in belangrijke mate aan bij voor een aantal agrarische sectoren.”

Alie Dijkstra (Werkgeversvoorzitter Colland Arbeidsmarkt) en Jeroen Warnaar (Werknemersvoorzitter Colland Arbeidsmarkt)