Cao Open Teelten

Laatste update: 9 september 2021, 12:36

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed. Onder Open Teelten wordt verstaan:

  • plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten niet permanent onder glas of plastic. Hieronder valt ook de teelt en vermeerdering die onder glas plaatsvindt in de boomkwekerij;
  • alle (groot-)handelsactiviteiten in de boomkwekerij.

De cao geldt dus voor de sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Open Teelten heeft een looptijd van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023. De cao is afgesloten tussen Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) enerzijds en FNV en CNV Vakmensen.nl anderzijds.

In deze cao Open Teelten is een verhoging van de feitelijke lonen overeengekomen per 1 april 2021 en 1 juli 2022. Op beide data stijgen de lonen met 2%.

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst (deze tekst is nog onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen in afwachting van AVV), looncijfers en het functiehandboek downloaden. Je kunt bij de Werkgeverslijn ook cao-boekjes bestellen via T 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Op onze website kun je een voorbeeld arbeidsovereenkomst collectieve arbeidsovereenkomst Open Teelten voor bepaalde en onbepaalde tijd downloaden.

Documenten:

icon box image

Functiehandboek Open Teelten. Dit functiehandboek is tevens hier digitaal te bekijken

Werkgevers, uitzendbureaus, payrollbedrijven en accountants met een cao-abonnement worden direct op de hoogte gebracht bij nieuws over de cao Open Teelten. Lees hier meer over het cao-abonnement en hoe je je kunt aanmelden.