Cao Open Teelten

Laatste update: 1 april 2020, 17:07

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed. Onder Open Teelten wordt verstaan:

  • plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten niet permanent onder glas of plastic. Hieronder valt ook de teelt en vermeerdering die onder glas plaatsvindt in de boomkwekerij;
  • alle (groot-)handelsactiviteiten in de boomkwekerij.

De cao geldt dus voor de sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Open Teelten heeft een looptijd van 1 augustus 2017 tot en met 29 februari 2020. De cao is afgesloten tussen Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord), Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) enerzijds en FNV en CNV Vakmensen.nl anderzijds.  Deze cao is met ingang van 22 juni 2018 algemeen verbindend verklaard (AVV).

Hieronder kunt u de meest recente cao-tekst, looncijfers, loonschalen en het functiehandboek downloaden. U kunt bij de Werkgeverslijn ook cao-boekjes bestellen via T 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Op onze website kunt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst collectieve arbeidsovereenkomst Open Teelten voor bepaalde en onbepaalde tijd downloaden.

Documenten:

icon box image

Functiehandboek Open Teelten. Dit functiehandboek is tevens hier digitaal te bekijken,

Werkgevers, uitzendbureaus, payrollbedrijven en accountants met een cao-abonnement worden direct op de hoogte gebracht bij nieuws over de cao Open Teelten. Lees hier meer over het cao-abonnement en hoe u zich kunt aanmelden.