Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed. Onder Open Teelten wordt verstaan:

  • Plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten niet permanent onder glas of plastic. Hieronder valt ook de teelt en vermeerdering die onder glas plaatsvindt in de boomkwekerij;
  • Alle (groot-)handelsactiviteiten in de boomkwekerij.

De cao geldt dus voor de sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Open Teelten heeft een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024. De cao is afgesloten tussen Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) enerzijds en FNV en CNV Vakmensen.nl anderzijds. De cao Open Teelten is algemeen verbindend verklaard met ingang van 9 mei 2023. In de cao Open Teelten is een verhoging van de feitelijke lonen overeengekomen per 1 maart 2023 en 31 december 2023. Op deze data zijn de lonen gestegen met 5% en 3%.

Looncijfers per 1 januari 2024
Per 1 januari 2024 is er voor de sector Open Teelten geen verhoging van de feitelijke lonen afgesproken maar wel zijn de feitelijke lonen per 31 december 2023 verhoogd. Ook heeft de overheid per 1 januari 2024 het minimumloon verhoogd verhoogd met 3,75% en is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Hierdoor komen een aantal treden van het loongebouw van de cao Open Teelten onder het wettelijk minimumloon te liggen. Het gaat om geheel loonschaal B en C0 (eerste en tweede half jaar) t/m C2 en D0 (eerste en tweede half jaar). Ook jeugdschaal 20 jaar in B, C en D komt onder het wettelijk minimumloon te liggen. Werkgevers zijn in dat geval verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon uit te betalen. De looncijfers naar aanleiding van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 vind je hieronder.

Het nieuwe cao boekje Open Teelten 3e tussentijdse wijziging (n.a.v. de verhoging van het wettelijk minimum(uur)loon per 1 januari 2024) vind je hieronder.

Nieuw
In de sector Open Teelten werken mensen met veel verschillende nationaliteiten. Deze werknemers spreken niet altijd Nederlands. Soms begrijpen zij de taal maar gedeeltelijk. Hierdoor zijn zij niet of onvoldoende op de hoogte van afspraken uit de cao. Daarom is de cao Open Teelten 1e TTW vertaald in het Engels. Deze versie vind je hieronder.

Cao Open Teelten

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende voorbeeldovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Open Teelten.

Tip: Het functiehandboek is ook online te raadplegen.

Cao Open Teelten per 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024 incl 3e TTW

Nederlands

ENGELSE VERSIE Cao Open Teelten per 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024 incl 1e TTW

Engels

Looncijfers cao Open Teelten per 1 januari 2024 (PDF)

Nederlands

Looncijfers cao Open Teelten per 1 juli 2023 (PDF)

Nederlands

Functiehandboek Open Teelten (PDF) (Tip: ook online te bekijken!)

Nederlands

Arbeidstijdenregeling

Arbeidstijdenregeling cao Open Teelten (PDF)

Nederlands

Open Teelten model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

In de Kennisbank vind je onder ‘downloads’ meer tools, zoals een voorbeeld addendum bij de arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer gaat deelnemen aan de seniorenregeling.

Bestelling boekje cao Open Teelten

Wil je liever een hardcopy boekje bestellen? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. Voor werkgevers in de open teelten zijn hier bij bestellingen tot vijf boekjes geen kosten aan verbonden. Gaat het om een bestelling van meer dan vijf cao-boekjes? Dan nemen we contact op om kosten af te stemmen.

Nieuwsbrief