Cao Open Teelten

Laatste update: 11 augustus 2022, 08:54

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed. Onder Open Teelten wordt verstaan:

  • plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten niet permanent onder glas of plastic. Hieronder valt ook de teelt en vermeerdering die onder glas plaatsvindt in de boomkwekerij;
  • alle (groot-)handelsactiviteiten in de boomkwekerij.

De cao geldt dus voor de sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Open Teelten heeft een looptijd van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023. De cao is afgesloten tussen Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) enerzijds en FNV en CNV Vakmensen.nl anderzijds.

In de cao Open Teelten is een verhoging van de feitelijke lonen overeengekomen per 1 april 2021 en 1 juli 2022. Op beide data stijgen de lonen met 2%.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard met ingang van 3 september 2021. Dit besluit is 2 september 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Open Teelten  voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Je kunt bij de Werkgeverslijn ook cao-boekjes bestellen via T 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Op onze website kun je een voorbeeld arbeidsovereenkomst collectieve arbeidsovereenkomst Open Teelten voor bepaalde en onbepaalde tijd downloaden.

Documenten:

icon box image

Functiehandboek Open Teelten. Dit functiehandboek is tevens hier digitaal te bekijken

Werkgevers, uitzendbureaus, payrollbedrijven en accountants met een cao-abonnement worden direct op de hoogte gebracht bij nieuws over de cao Open Teelten. Lees hier meer over het cao-abonnement en hoe je je kunt aanmelden.