Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed. Onder Open Teelten wordt verstaan:

  • Plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten niet permanent onder glas of plastic. Hieronder valt ook de teelt en vermeerdering die onder glas plaatsvindt in de boomkwekerij;
  • Alle (groot-)handelsactiviteiten in de boomkwekerij.

De cao geldt dus voor de sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Open Teelten heeft een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024. De cao is afgesloten tussen Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) enerzijds en FNV en CNV Vakmensen.nl anderzijds. De cao Open Teelten is algemeen verbindend verklaard met ingang van 9 mei 2023. In de cao Open Teelten is een verhoging van de feitelijke lonen overeengekomen per 1 maart 2023 en 31 december 2023. Op deze data stijgen de lonen met 5% en 3%.

Looncijfers per 1 juli 2023
Per 1 juli 2023 is er voor de sector Open Teelten geen verhoging van de feitelijke lonen afgesproken. Wel heeft de overheid per 1 juli 2023 het minimumloon verhoogd. Hierdoor komen een aantal treden van het loongebouw van de cao Open Teelten onder het wettelijk minimumloon te liggen. Het gaat om de treden B0 (eerste en tweede half jaar), B1 en C0 (eerste en tweede half jaar). Werkgevers zijn in dit geval verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon uit te betalen. De looncijfers naar aanleiding van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 vind je hieronder.

Cao Open Teelten

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende voorbeeldovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Open Teelten.

Tip: Het functiehandboek is ook online te raadplegen.

Cao Open Teelten per 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024 incl 2e TTW

Nederlands

Looncijfers cao Open Teelten per 1 juli 2023 (PDF)

Nederlands

Looncijfers cao Open Teelten per 1 maart 2023 (PDF)

Nederlands

Functiehandboek Open Teelten (PDF) (Tip: ook online te bekijken!)

Nederlands

Arbeidstijdenregeling Open Teelten (PDF)

Nederlands

Open Teelten model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

In de Kennisbank vind je onder ‘downloads’ meer tools, zoals een voorbeeld addendum bij de arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer gaat deelnemen aan de seniorenregeling.

Bestelling boekje cao Open Teelten

Wil je liever een hardcopy boekje bestellen? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. Voor werkgevers in de open teelten zijn hier bij bestellingen tot vijf boekjes geen kosten aan verbonden. Gaat het om een bestelling van meer dan vijf cao-boekjes? Dan nemen we contact op om kosten af te stemmen.

Nieuwsbrief