Cao Open Teelten

Laatste update: 12 mei 2023, 17:07

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed. Onder Open Teelten wordt verstaan:

  • plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten niet permanent onder glas of plastic. Hieronder valt ook de teelt en vermeerdering die onder glas plaatsvindt in de boomkwekerij;
  • alle (groot-)handelsactiviteiten in de boomkwekerij.

De cao geldt dus voor de sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

Looptijd cao Open Teelten

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Open Teelten heeft een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024. De cao is afgesloten tussen Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) enerzijds en FNV en CNV Vakmensen.nl anderzijds.

Loonstijging

In de cao Open Teelten is een verhoging van de feitelijke lonen overeengekomen per 1 maart 2023 en 31 december 2023. Op deze data stijgen de lonen met 5% en 3%.

Cao-tekst, looncijfers en functiehandboek

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Open Teelten met een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024 inmiddels algemeen verbindend verklaard met ingang van 9 mei 2023. Dit besluit is 8 mei 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Open Teelten  voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.

Hieronder vind je de digitale cao-tekst. Je kunt daarnaast ook de looncijfers en het functiehandboek downloaden.

Fysieke cao-boekjes zijn beschikbaar

Ben je werkgever in de Open Teelten, en wil je graag een fysiek cao-boekje bestellen? Mail dan naar info@werkgeverslijn.nl en wij zorgen dat het boekje zsm via de post naar je wordt verzonden. Cao-abonnementhouders ontvangen automatisch een cao-boekje.

Op onze website kun je een voorbeeld arbeidsovereenkomst collectieve arbeidsovereenkomst Open Teelten voor bepaalde en onbepaalde tijd downloaden.

Downloads:

icon box image

Functiehandboek Open Teelten. Dit functiehandboek is tevens hier digitaal te bekijken

Werkgevers, uitzendbureaus, payrollbedrijven en accountants met een cao-abonnement worden direct op de hoogte gebracht bij nieuws over de cao Open Teelten. Lees hier meer over het cao-abonnement en hoe je je kunt aanmelden.