Werkgeversjournaals

Op deze pagina vind je alle Werkgeversjournaals. We nemen elke maand een journaal op. In de afleveringen komen actualiteiten aanbod en lichten we het thema van de maand verder toe. Maar mocht je suggesties hebben voor onderwerpen laat het ons dan vooral weten via info@werkgeverslijn.nl.

Duur 8:39

In deze uitzending bespreken we onder andere: Wet goed verhuurderschap, werkbezoek huisvestingslocatie Aalsmeer, Wijziging WML per 1 januari 2024, Wet betaald ouderschapsverlof en wat betekent precies een aanzegverplichting.

Duur 7:56
#23 Werkgeversjournaal juli: pensioen, subsidieregeling praktijkleren en werken met jongeren

Deze maand praten we je in 8 minuten bij over de ontwikkelingen rondom pensioen, de subsidieregeling praktijkleren en waar je aan moet denken als er deze zomer weer jongeren op je bedrijf aan de slag gaan.  

Duur 09:07
#22 Werkgeversjournaal mei: algemeen verbindend verklaring cao’s

Deze maand praten we je in 9 minuten bij over onder andere de algemeen verbindend verklaring van de cao’s, de aanpassing van het wettelijk minimumloon, en kijken we terug op het zzp webinar.

Duur 10:16
#21 Werkgeversjournaal april: wet Goed verhuurderschap

Deze maand praten we je in 10 minuten bij over de onlangs aangenomen wet Goed verhuurderschap, met Steve Fok van LTO Nederland.

Duur 8:43 minuten
#20 Werkgeversjournaal februari: nieuw cao Open Teelten

Deze maand praten we je in 8 minuten bij over de nieuwe cao Open Teelten met onderhandelaar Siward Swart. Daarnaast: A1-verloning: gebruik en risico’s, jaarurenmodel, hoe zat dat ook al weer & doorbetaling van AOW’ers bij ziekte.

Duur 8:20
#19 Werkgeversjournaal januari 2023

In dit eerste werkgeversjournaal van 2023 praten we je in 8 minuten bij over: de nieuwe cao Glastuinbouw, huisvestingskosten, komende activiteiten, vraag en antwoord over het voeren van gesprekken met werknemers.

Duur 6:23
#18 Werkgeversjournaal december 2022

In het werkgeversjournaal van december nemen we je in 6 minuten mee in een aantal belangrijke thema’s voor 2023. De decemberweken staan altijd in het teken van terugkijken en vooruitkijken.

Duur 8:11
#17 Werkgeversjournaal november 2022

In slechts 8 minuten word je door de Werkgeverslijn land- en tuinbouw bijgepraat over: het bewijs van verblijf voor Oekraïense werknemers, de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari, De e-learning en masterclass ‘sluit de achterdeur’ en het melden van buitenlandse inhuurkrachten.

Duur 5:31
#16 Werkgeversjournaal oktober 2022

In deze uitzending nodigen we je uit voor onze nieuwe e-learning en leggen we uit hoe het proces rondom cao-onderhandelingen verloopt. Ook bespreken we het thema geldzorgen en behandelen we een vraag over het jaarurenmodel.

Duur 10:33
#15 Werkgeversjournaal september 2022

In deze uitzending bespreken we de impact van de energiecrisis op arbeid en de actualiteiten rondom Prinsjesdag. Verder staan we ook stil bij de richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden en de veelgestelde vraag gaat over loonbeslag.

Duur 6:20
#14 Werkgeversjournaal juli 2022

In deze uitzending van het Werkgeversjournaal bespreken we het openen van een bankrekening voor Oekraïners en gaan we in op de lonen in onze sector per 1 juli 2022. Ook komt de toepassing van de cafetariaregeling aan de orde en de veelgestelde vraag gaat over loondoorbetaling van de schooldag van een BBL’er.