De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is de organisatie van en voor de professionele, Nederlandse fruittelers. De NFO behartigt de belangen van fruitteeltondernemers met als bijzondere aandachtspunten: gewasbescherming, sociaaleconomische kwesties, marktgerelateerde onderwerpen en kennis en innovatie.

Daarnaast ondersteunt de organisatie de fruittelers op diverse vlakken zoals het verhogen van de kennis en ondernemerschap. Tevens geeft de NFO tweewekelijks het vakblad Fruitteelt uit en voorziet haar leden wekelijks van diverse nieuwsbrieven. Circa 80 procent van de beroepsmatige fruittelers is aangesloten bij de NFO.

De Nederlandse Fruittelers Organisatie werkt graag samen met de Werkgeverslijn. We maken gebruik van elkaars kennis en ervaring en daar worden de leden van de NFO beter van. De Werkgeverslijn is goed bereikbaar en er werken betrokken mensen die werkgevers graag en goed informeren en daarmee het goed werkgeverschap bevorderen.

Om een goede werkgevers te kunnen zijn moet je goed op de hoogte zijn van hetgeen komt kijken bij goed werkgeverschap. Niet alleen wet- en regelgeving is daarbij van belang maar ook goede huisvesting en een goede kennispositie van de werknemer. Het telen, bewaren en leveren van fruit is een vak en vraagt veel vakkennis. Fruittelers zijn vakmensen. Het is fijn dat zij ondersteund worden door vakmensen op het gebied van werkgeverschap. Die vakmensen werken bij de NFO én de Werkgeverslijn.

“De fruitteeltsector is van oudsher een sector die de medewerkers zélf in dienst heeft. Ook voor zeer korte perioden, bijvoorbeeld tijdens de oogst van hardfruit. Hier zijn we trots op. Werkgevers in de fruitteelt nemen hiermee zelf de verantwoording voor goed werkgeverschap. We zijn er van overtuigd dat werknemers hiermee in een betere positie zijn. Maar ook werkgevers zorgen hiermee dat ook tijdelijke werknemers volgend jaar graag weer terugkomen. Ook dat is goed nieuws, werkgevers en werknemers moeten het immers samen doen.” 

 

Peter Baltus – specialist arbeid en werkgeverschap NFO