Cao Paddenstoelen

De cao paddenstoelen is beëindigd sinds 1 januari 2005. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben sindsdien een aantal keren cao-onderhandelingen opgestart. Deze hebben tot op heden echter niet tot een nieuwe cao geleid.

In de praktijk betekent dit dat de cao nawerking heeft voor werknemers die al in dienst waren voor 1 januari 2005. Nawerking van cao’s ligt gecompliceerd en heeft invloed op arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst. Wij raden je aan hierover individueel advies in te winnen bij voorkomende situaties.

Voor werknemers die na 1 januari 2005 in dienst zijn gekomen moet je het wettelijk kader toepassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wettelijk minimumloon en het minimum aantal vakantiedagen. Wettelijke regels zoals veiligheid, arbeidstijden en arbeidsomstandigheden gelden uiteraard voor alle werknemers. Je kunt in de arbeidsovereenkomst dus andere voorwaarden stellen en hoef je de cao paddenstoelen niet te volgen. Neem contact met ons op als je vragen hebt.

Ook als je met uitzendkrachten, zzp’ers of werknemers van een ander bedrijf werkt, is het belangrijk de hierbij horende wetgeving op te volgen.

Cao Paddenstoelen

Dit is de meest recente cao Paddenstoelen, met een looptijd van 1 april 2003 t/m 31 december 2004.

Cao Paddenstoelen 1 april tot en met 31 december 2004 (PDF)

Nederlands

In de Kennisbank vind je onder ‘downloads’ meer tools.