Partners

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw werkt nauw samen met onderstaande partners. Door het uitgebreide netwerk van deze werkgeversorganisaties beschikt de Werkgeverslijn over actuele en gedetailleerde informatie over tal van onderwerpen rondom werkgeverschap. De Werkgeverslijn is gratis voor werkgevers door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt

Colland Arbeidsmarkt

Vanuit Colland Arbeidsmarkt worden verschillende projecten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

LTO Noord

LTO Noord is de toekomstgerichte ondernemersvereniging voor boeren en tuinders in de negen noordelijke provincies.  

Foto LTO Nederland
LTO Nederland

LTO Nederland behartigt de belangen van 30.000 leden door te werken aan een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs in Nederland en Europa.

Aangeleverde foto LLTB
LLTB

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is dé belangenbehartiger van agrariërs in Limburg. De vereniging neemt positie op het snijvlak tussen de ondernemer en de maatschappij.

ZLTO

ZLTO is de vereniging van en voor 12.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en toekomstperspectief voor boeren en tuinders.

Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland is dé ondernemersorganisatie van de glastuinbouwsector. Werken aan een verantwoorde glastuinbouw met optimale ondernemersvoorwaarden voor de leden is onze uitdaging. 

NFO

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is de organisatie van en voor de professionele, Nederlandse fruittelers. De NFO behartigt de belangen van fruitteeltondernemers.  

KAVB

De KAVB is opgericht in 1860 en is de oudste, nog in de oorspronkelijke vorm bestaande, zelfstandige agrarische belangenbehartigende branchevereniging van de bloembollensector. Actief op regionaal, landelijk en internationaal niveau.    

Royal Anthos

Royal Anthos is de brancheorganisatie die wereldwijd de belangen van handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten behartigt. 

Plantum

Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector veredeling, vermeerdering en opkweek van zaden en jonge planten. Onze bedrijven zijn werkzaam in de landbouw, tuinbouw en sierteelt.