LTO Noord is de toekomstgerichte ondernemersvereniging voor boeren en tuinders in de negen noordelijke provincies.

LTO Noord stimuleert goed werkgeverschap. Een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap is het boeien en binden van je werknemers. Nieuwe mensen aantrekken in de agrarische sector is namelijk één ding, ze vasthouden is een tweede. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw is een initiatief van LTO Noord.

Steeds meer agrarische bedrijven werken met personeel in eigen dienst, uitzendkrachten en ZZP-ers. Via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw informeren en adviseren wij over alle zaken op het gebied van arbeid zoals, cao’s, wet- en regelgeving en veilig en gezond werken etc. Zo ondersteunen wij agrarische werkgevers bij de invulling van goed werkgeverschap.

Eric Douma

“Werkgevers in de agrarische sector hebben steeds te maken met veranderde wet- en regelgeving. De Werkgeverslijn land- en landbouw signaleert de vragen die werkgevers hebben. De adviseurs van de Werkgeverslijn zijn nauw betrokken en zorgen dat informatie zo toegankelijk mogelijk bij werkgevers terecht komt door een duidelijke vertaalslag te maken naar de praktijk. Door de nieuwe website wordt het nog makkelijker voor werkgevers om de informatie te vinden die ze nodig hebben.” 

Eric Douma – Portefeuillehouder Ondernemerschap & Onderwijs