Cao abonnement

Laatste update: 4 januari 2018, 10:58

Heeft u klanten die met de agrarische cao’s werken? Bent u ook aan het puzzelen met agrarische regelingen, overwerktoeslagen of inschaling en beloning van medewerkers? Bent u agrarisch ondernemer en wilt u graag automatisch op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen van uw cao? Moet u als uitzendbureau de inlenersbeloning van de agrarische sector toepassen en heeft u daar vragen over?

Het cao-abonnement biedt uitkomst!

Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw werken adviseurs die gespecialiseerd zijn in de agrarische cao’s, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Zij kunnen u adviseren over allerlei cao-kwesties waar u in de praktijk mee te maken kunt krijgen. Deze adviseurs beschikken over brede kennis van agrarische cao’s en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend zijn onze specialisten thuis in de agrarische sector. In combinatie met contacten met direct onderhandelende partijen kunnen zij u als geen ander adviseren over de voor u optimale toepassing van de cao.

Onder het cao-abonnement vallen de cao’s waarbij onder andere LTO Nederland als onderhandelingspartner is betrokken. Dit zijn de cao’s Glastuinbouw, Open Teelten, Dierhouderij en Paddenstoelen. Tevens kunnen wij u van informatie voorzien inzake de cao Hoveniers en de cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (LEO), waarbij respectievelijk de VHG en Cumela als onderhandelingspartner betrokken zijn.

Wat zijn de voordelen van het cao-abonnement?

  • U kunt kosteloos gebruik maken van de telefonische helpdesk van de Werkgeverslijn. Bij de Werkgeverslijn kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van de primair agrarische cao’s, arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Zonder cao-abonnement is dit niet mogelijk voor intermediairs (uitzendbureaus, accountants- en administratiekantoren of payrollbedrijven)
  • U wordt proactief op de hoogte gehouden van actualiteiten rondom de cao(‘s) die u gebruikt. U ontvangt een digitale nieuwsflits als er bijvoorbeeld een cao-akkoord is gesloten of als er sprake is van een loonsverhoging. Ook ontvangt u de actuele looncijfers die voor uw cao van toepassing zijn.
  • Tevens ontvangt u ieder kwartaal een Stand van Zaken nieuwsbrief die een overzicht geeft van de ontwikkelingen van de agrarische cao’s.
  • Cao-boekjes krijgt u automatisch toegestuurd. Voor cao-abonnementhouders zijn de eerste twee boekjes gratis van de cao’s die LTO Nederland afsluit. Daarnaast is het mogelijk om extra boekjes bij te bestellen tegen een gunstig tarief.

 

Wat kost het cao-abonnement?

Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld. Hierin wordt  onderscheid gemaakt tussen leden (bedrijfslidmaatschap bij LTO Noord, ZLTO, LLTB, LTO Glaskracht Nederland, NFO en KAVB), agrarisch niet-leden en intermediairs. Het betreft een tarief per kalenderjaar. Voor 2018 zijn de tarieven (excl. btw):

Agrarisch werkgever - lid

€ 125,-per jaar

Agrarische werkgever - niet-lid

€ 300,-per jaar

Intermediair

€ 505,-per jaar

Abonnement op maat

prijs op aanvraag

Intermediair met meerdere vestigingen?

Het cao-abonnement wordt in principe per vestiging afgesloten, waarbij de digitale informatie naar één contactpersoon wordt verstuurd. Alleen de werknemers van desbetreffende vestiging kunnen dan gebruik maken van het cao-abonnement. Veel bedrijven zoals uitzendbureaus of accountantskantoren hebben verschillende vestigingen die te maken hebben met de agrarische cao’s. Het is dan mogelijk om een cao- abonnement op maat af te sluiten waarvan alle vestigingen gebruik kunnen maken. Het tarief hiervan wordt in overleg met u vastgesteld en is onder andere afhankelijk van het aantal vestigingen die dan gebruik willen maken van het cao-abonnement. Als u interesse heeft in een cao-abonnement op maat, dan kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn.

Interesse?

Voor meer informatie over het cao-abonnement kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via het telefoonnummer 088 – 888 66 88 of per mail via info@werkgeverslijn.nl.

Meld u hier direct aan voor ons cao-abonnement! U ontvangt de meest actuele informatie dan zo spoedig mogelijk toegestuurd en u kunt dan tevens direct gebruik maken van de telefonische helpdesk.

Hier kunt u de abonnementsvoorwaarden downloaden die bij het cao-abonnement horen.

Het cao-abonnement is een product dat is ontwikkeld door LTO Noord en wordt aangeboden door de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.