Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed. Onder glastuinbouw worden plantaardige teelten verstaan die permanent onder glas of plastic plaatsvinden, met uitzondering van paddenstoelenteelt en de boomteelt onder glas of plastic, maar met inbegrip van de vermeerderingsbedrijven, ongeacht of de bedrijfsactiviteiten geheel of ten dele in de open lucht plaatsvinden.

De actuele collectieve arbeidsovereenkomst Glastuinbouw heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. Deze cao is afgesloten door LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en Plantum enerzijds, en CNV en FNV anderzijds nadat er is ingestemd met de punten uit het onderhandelingsresultaat.

Download hieronder de cao-tekst. LET OP! In de cao-tekst zoals geplaatst zijn verschillende kaders opgenomen met een toelichting op de wet- en regelgeving per ingangsdatum cao. Deze kaders inclusief toelichting vormen geen onderdeel van de cao.

Cao Glastuinbouw

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Glastuinbouw.

Ben je abonnee en wil je graag een tool in een andere taal ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Looncijfers cao Glastuinbouw per 1 juli 2024

Nederlands

Cao Glastuinbouw 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025

Nederlands

Cao Glastuinbouw 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025

Engels

Cao Glastuinbouw 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025

Pools

Functiehandboek Glastuinbouw

Nederlands

In de Kennisbank vind je onder ‘downloads’ meer tools, zoals een voorbeeld addendum bij de arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer gaat deelnemen aan de seniorenregeling.