Cao Glastuinbouw

Laatste update: 19 maart 2021, 12:27

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.
Onder glastuinbouw worden plantaardige teelten verstaan die permanent onder glas of plastic plaatsvinden, met uitzondering van paddenstoelenteelt en de boomteelt onder glas of plastic, maar met inbegrip van de vermeerderingsbedrijven, ongeacht of de bedrijfsactiviteiten geheel of ten dele in de open lucht plaatsvinden.

De actuele collectieve arbeidsovereenkomst Glastuinbouw heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. Deze cao is afgesloten door LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en Plantum enerzijds, en FNV en CNV anderzijds. De cao-tekst wordt nog vertaald in het Engels en Pools. Zodra deze teksten beschikbaar zijn, zijn ze op deze pagina te downloaden. Algemeen verbindend verklaring (AVV) voor deze cao wordt aangevraagd. Wanneer algemeen verbindend verklaring bekend is gemaakt zal dit ook op deze pagina worden vermeld.

Hieronder kun je de actuele cao-tekst, looncijfers, salarisschalen en het functiehandboek downloaden. Van deze cao wordt geen cao-boekje gedrukt gezien de korte looptijd.

Je kunt bij ons ook een voorbeeld arbeidsovereenkomst downloaden voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao voor de Glastuinbouw. Ook tref je hier een voorbeeld addendum bij de arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer gaat deelnemen aan de seniorenregeling.

Documenten:

Werkgevers, uitzendbureaus, payrollbedrijven en accountants met een cao-abonnement worden direct op de hoogte gebracht bij nieuws over de collectieve arbeidsovereenkomst Glastuinbouw. Lees hier meer over het cao-abonnement en hoe je je kunt aanmelden.