Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed. Onder glastuinbouw worden plantaardige teelten verstaan die permanent onder glas of plastic plaatsvinden, met uitzondering van paddenstoelenteelt en de boomteelt onder glas of plastic, maar met inbegrip van de vermeerderingsbedrijven, ongeacht of de bedrijfsactiviteiten geheel of ten dele in de open lucht plaatsvinden.

De actuele collectieve arbeidsovereenkomst Glastuinbouw heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. Deze cao is afgesloten door LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en Plantum enerzijds, en CNV en FNV anderzijds nadat er is ingestemd met de punten uit het onderhandelingsresultaat.

Hieronder is de cao-tekst van 2023 te vinden. Zodra van de huidige cao (1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025) een officiële tekst beschikbaar is, zal deze hieronder worden aangeboden.

Cao Glastuinbouw

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Glastuinbouw.

Looncijfers cao Glastuinbouw per 1 januari 2024 (PDF)

Nederlands

Cao Glastuinbouw 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 (PDF)

Nederlands

Cao Glastuinbouw 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 (PDF)

Engels

Cao Glastuinbouw 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 (PDF)

Pools

Functiehandboek Glastuinbouw (PDF)

Nederlands

Glastuinbouw Model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Oekraïens

In de Kennisbank vind je onder ‘downloads’ meer tools, zoals een voorbeeld addendum bij de arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer gaat deelnemen aan de seniorenregeling.