Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed. Onder glastuinbouw worden plantaardige teelten verstaan die permanent onder glas of plastic plaatsvinden, met uitzondering van paddenstoelenteelt en de boomteelt onder glas of plastic, maar met inbegrip van de vermeerderingsbedrijven, ongeacht of de bedrijfsactiviteiten geheel of ten dele in de open lucht plaatsvinden.

De actuele collectieve arbeidsovereenkomst Glastuinbouw heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Deze cao is afgesloten door LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en Plantum enerzijds, en CNV anderzijds nadat zij een akkoord hadden bereikt over de punten uit het eindbod. De cao Glastuinbouw is algemeen verbindend verklaard met ingang van 26 april 2023.

Cao Glastuinbouw

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Glastuinbouw.

Cao Glastuinbouw 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 (PDF)

Nederlands

Cao Glastuinbouw 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 (PDF)

Engels

Cao Glastuinbouw 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 (PDF)

Pools

Functiehandboek Glastuinbouw (PDF)

Nederlands

Looncijfers cao Glastuinbouw per 1 januari 2023 (PDF)

Nederlands

Looncijfers cao Glastuinbouw per 1 juli 2023 (PDF)

Nederlands

Overschalen loongebouw A naar B (PDF)

Nederlands

Glastuinbouw Model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Oekraïens

In de Kennisbank vind je onder ‘downloads’ meer tools, zoals een voorbeeld addendum bij de arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer gaat deelnemen aan de seniorenregeling.

Webinar cao Glastuinbouw

Op 19 januari 2023 organiseerde de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een webinar in samenwerking met Glastuinbouw Nederland. Tijdens dit webinar is de nieuwe cao besproken. Onderstaand kun je het webinar terugkijken.

Grote kas

FAQ cao Glastuinbouw 2023

Ja, de leden van CNV hebben in meerderheid voor de cao gestemd en daarmee is de nieuwe cao Glastuinbouw een feit.

De lonen stijgen op 1 januari met 3%, ook de aanpassing van de B schaal gaan per 1 januari 2023 in. Op 1 juli gaan de lonen, inclusief de B-schaal omhoog met 2%. De cao Glastuinbouw loopt tot en met 31 december 2023.

De cao loopt tot en met 31 december 2023. Vervolgens maken de werkgeverspartijen graag weer opnieuw afspraken met CNV en FNV over een cao voor 2024.

Ja, voor werknemers is er geen verschil of zij lid zijn van FNV, van CNV of in zijn geheel niet lid zijn bij een vakbond. De werkgever is gebonden aan de afgesloten cao en de werkgever is verplicht om de cao na te leven voor al zijn werknemers.

In schaal B zijn de volgende stappen gezet: de salarissen in schaal B (zie tabel van 1 oktober 2022) zijn met 3% verhoogd. De tweede stap is de toepassing van het wettelijk minimumloon (WML) en de derde stap is een herindeling tussen het startsalaris (WML) en het eindsalaris in schaal B in gelijke stappen. Deze drie afspraken leiden tot de nieuwe loonschaal B.

De jeugdlonen van 15 jaar tot en met 19 jaar worden op dezelfde manier als voorheen berekend; een percentage van trede 1 van de loonschaal. Bijvoorbeeld een zeventien jarige krijgt 60% van het salaris van trede 1 van de loonschaal.

Voor piekarbeiders (artikel 11 van de cao) en studenten, scholieren en vakantiekrachten (artikel 12 van de cao) gelden wettelijk minimum (jeugd)loon en niet de loontabel. Dit zijn voor de jeugdlonen andere percentages en dit betekent ook voor een 20 jarige medewerker nog steeds jeugdloon.

Met ingang van 1 januari 2023 is de kilometervergoeding verhoogd van 19 cent naar 21 cent per kilometer.

Er zijn twee algemene loonsverhogingen afgesproken voor het hele loongebouw: 3% per 1 januari en 2% per 1 juli. Naast deze algemene loonsverhogingen is schaal B opnieuw ingedeeld. Deze herindeling gebeurt alleen op 1 januari. De salarissen in schaal B worden per 1 juli op de gebruikelijke wijze met 2% verhoogd en trede 1 wordt met het WML mee verhoogd.

In principe niet, in de cao is afgesproken dat over deze toeslagen geen cao-verhoging wordt berekend. Zie artikel 34 in de cao. De cao Glastuinbouw is een minimum cao, je kunt met jouw medewerkers andere afspraken hebben gemaakt.

De loonsverhoging is overeengekomen over het feitelijk loon voor medewerkers in de functiegroepen A tot en met H. Dus ook de werknemer ingedeeld in groep A t/m H die boven cao verdient heeft recht op de loonsverhoging. Werknemers die boven het maximale SV-premieloon verdienen zijn uitgezonderd van de loonsverhoging (zie artikel 2 lid 1). Let op dit geldt niet voor een persoonlijke toeslag die per 1 juli 2022 is ontstaan door het vervallen van loongebouw A en de herindeling in loongebouw B (artikel 4 lid 3c). Het schaalsalaris stijgt in dit geval wel met de loonsverhoging maar de persoonlijke toeslag blijft hetzelfde bedrag.

De sector zelf maakt moeilijke en onzekere tijden mee. Het is moeilijk vooruit kijken. Met een looptijd van een jaar zullen cao-partijen snel weer verder moeten praten.

Ja, naast het eindbod is er gesproken over een toekomstagenda. Belangrijke onderwerpen op deze agenda zijn: duurzame inzetbaarheid, vaste en of flexibele arbeidscontracten en het loongebouw in relatie met de sterke stijging van het wettelijk minimumloon. CNV blijft als cao-partij automatisch betrokken bij deze gesprekken. Vanuit werkgeverzijde wordt FNV ook zeker uitgenodigd.

Ja, nadat partijen de afspraken in de cao en loontabel hebben verwerkt, wordt AVV aangevraagd. Voor een verbindend verklaring moeten 60% van de in de sector werkzame werknemers bij een lid van Glastuinbouw Nederland, Plantum of LTO Nederland aangesloten werkgever werken.

Bestelling boekje cao Glastuinbouw

Wil je liever een hardcopy boekje bestellen? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. Voor werkgevers in de glastuinbouw zijn hier bij bestellingen tot vijf boekjes geen kosten aan verbonden. Gaat het om een bestelling van meer dan vijf cao-boekjes? Dan nemen we contact op om kosten af te stemmen.

Nieuwsbrief