Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector veredeling, vermeerdering en opkweek van zaden en jonge planten. Bedrijven van Plantum zijn werkzaam in de landbouw, tuinbouw en sierteelt. 

Plantum zet zich in voor de belangen van onze leden en treden namens de sector op als gesprekspartner voor overheden en belangengroeperingen. Versteviging van de internationale concurrentiepositie van de sector en van groepen aangesloten leden staat hierbij centraal. Daarnaast functioneert Plantum als initiator van nieuwe ontwikkelingen en vraagbaak voor bedrijven.

Aan welke actuele informatie is er behoefte? Dat stemmen Plantum en de andere werkgeversorganisaties die de Cao Glastuinbouw afsluiten steeds met de Werkgeverslijn af. De afspraken in de Cao Glastuinbouw vertalen we gezamenlijk naar de praktijk van de werkgevers in de sector. In dit proces brengt de Werkgeverslijn, naast juridische kennis ook de vragen en opmerkingen van werkgevers in. Op hun beurt komen Plantum en Glastuinbouw Nederland met de kennis van de cao-tafel en de leden.

Plantum wil – als een van de partijen die de Cao Glastuinbouw afsluit – dat werkgevers en werknemers de cao correct toepassen. Daarvoor is goede informatie over de cao en de uitvoering van groot belang. De Werkgeverslijn, een vraagbaak voor werkgevers, is daarvoor dé aangewezen instantie.

“Zonder juiste informatie is geen goede naleving van de Cao Glastuinbouw mogelijk, en zonder goede naleving is er geen goede Cao Glastuinbouw.”

Jaap den Dekker – Beleidsmedewerker Plantum