Webinars

Op deze pagina vind je al onze webinars over uiteenlopende onderwerpen. Voor de coronawebinars hebben wij een aparte pagina. Heb je suggesties voor onderwerpen? Laat het ons weten via info@werkgeverslijn.nl.

Duur 1:02:22

In deze online werkgeversbijeenkomst bespreken we onder andere: update agrarische cao’s, het aanvragen van een BSN bij het RNI, arbeidsmarktplannen, veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw, de arbeidstijdenwet en A1 verloning.

Duur 59:19
Talkshow ‘optimisme’ tijdens de Dag van de agrarische huisvesting op 28 november 2023

De huisvesting van internationale werknemers staat meer dan ooit in de belangstelling. Gemeenten ontwikkelen beleid. De Rijksoverheid neemt meer regie. Werkgevers blijven graag investeren in goede huisvesting.

Duur 33:16
‘Zzp’ers op je bedrijf? Dit moet je weten!’

Maartje Jager (adviseur Werkgeverslijn) in gesprek met Ingrid Blom (Glastuinbouw Nederland) en Diana Eleveld (LTO Nederland) Zzp en goed werkgeverschap, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Duur 45:11
Zo sta je klaar voor het nieuwe werkgeversseizoen

Tijdens dit webinar praten je bij over: cao’s, hervorming van de arbeidsmarkt door de overheid en het middellange termijnadvies van de SER; Het werken met Oekraïners, A1-verloning, Huisvesting van internationale werknemers en een toelichting van een scholingsconsulent.

Duur 46:53 minuten
Financiële zorgen bij werknemers

Diana Eleveld in gesprek met Pauline Mulder (trainer bij Nibud). Want hoe ga je als werkgever om met financiële zorgen van werknemers? En is dat überhaupt wel een taak voor jou als werkgever? Hoe zit het met privacy van de werknemer?

Duur 27:50
Stimuleer de leercultuur met Groene Persona’s

Hoewel iedereen anders is, vond Groenpact vier verschillende herkenbare groene werknemersprofielen die elk aanslaan op een andere leervorm en opleidingsaanbod: persona’s.

Aan de slag met huisvesting voor internationale werknemers

In dit webinar geven Steve Fok van LTO Nederland en Jules Sanders van LTO Noord praktische tips aan gemeenten, bestuurders en ondernemers om aan de slag te gaan met huisvesting voor internationale werknemers.

Duur 32:56
Bijpraten over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij

Onlangs stemden de vakbonden in met het eindbod van werkgevers, waarmee een nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij met een looptijd tot en met 31 december 2023 een feit is. In dit webinar gaat adviseur Diana Eleveld in gesprek met Anton Butijn en Steve Fok.

Duur 42:11
Themabijeenkomst 4: het boeien en binden van werknemers

Deze themabijeenkomst is onderdeel van de werkgeversbijeenkomsten van 2022. De online bijeenkomst ging over het boeien en binden van werknemers. Jules Sander, beleidsadviseur LTO Noord leert je meer over hoe je het gesprek aangaat met je werknemer.

Duur 49:49
Themabijeenkomst 3: huisvesting van internationale werknemers

Deze themabijeenkomst is onderdeel van de werkgeversbijeenkomsten van 2022. De online bijeenkomst ging over de huisvesting van internationale werknemers. Huisvesting als wervingsinstrument: hoe zorg je voor kwaliteit?

Duur 49:02
Themabijeenkomst 1: krapte op de arbeidsmarkt

Deze themabijeenkomst is onderdeel van de werkgeversbijeenkomsten van 2022. De online bijeenkomst ging over de krapte op de arbeidsmarkt. Jules Sander, beleidsadviseur LTO Noord bespreekt concrete tips voor werving & selectie van medewerkers.