Talkshow ‘optimisme’ tijdens de Dag van de agrarische huisvesting op 28 november 2023

Duur 59:19

De huisvesting van internationale werknemers staat meer dan ooit in de belangstelling. Gemeenten ontwikkelen beleid. De Rijksoverheid neemt meer regie. Werkgevers blijven graag investeren in goede huisvesting. Tijdens deze digitale talkshow praten we met spelers rondom dit thema over de ontwikkelingen en de toekomst. Want er zit eindelijk energie op en die willen we vasthouden.

Hans Van den Heuvel, algemeen directeur van LTO Nederland, is gespreksleider tijdens de talkshow. Aan tafel zitten Eric Douma (LTO), Thomas Zwiers (VNG), Kees Pleijsier (procesregisseur huisvesting arbeidsmigranten voor gemeenten en regio’s) en Geert-Jan van Tuyl (agrarisch ondernemer). Clementine Vooren (afdelingshoofd huisvesting aandachtsgroepen van BZK) sluit digitaal aan. De talkshow is onderdeel van de Dag van de agrarische huisvesting met optimisme als thema.

 

De Dag van de agrarische huisvesting is een initiatief van LTO, de gelieerde vaktechnische organisaties Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO en Greenports Nederland.