Cao Productiegerichte Dierhouderij

De collectieve arbeidsovereenkomst Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij. Onder bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt verstaan:

 • melkveehouderij: het (op-)fokken van kalveren en/of het houden van koeien voor het verkrijgen van melk
 • varkenshouderij: het houden en opfokken van varkens (biggen, zeugen, en beren) voor de productie van vlees
 • pluimveehouderij: het (op-)fokken, vermeerderen en houden van gevogelte voor de productie van eieren en vlees
 • kuikenbroederij: het (op-)fokken van kuikens en uitbroeden van broedeieren en/of het exporteren van eendagskuikens en eieren

Het eindbod voor een nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij is door CNV Vakmensen geaccepteerd. Op 12 december jl. hadden de werkgeversorganisaties LTO Nederland, POV, COBK en ENVIGO RMS dit eindbod bij de betrokken vakbonden (CNV Vakmensen en FNV) neergelegd. Met het accepteren van het eindbod is een nieuwe cao vanaf 1 januari 2024 met een looptijd tot en met 31 december 2025 zeker.

Per 1 januari 2024 worden de feitelijke lonen verhoogd met minimaal 5% oplopend tot 8%, afhankelijk van de functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld. Per 1 januari 2025 volgt een volgende verhoging. Vanaf 2024 geldt een verruiming van de reiskostenvergoeding naar € 0,23 per kilometer.

Vervolgproces
Per 1 januari 2024 zijn de feitelijke lonen verhoogd, zoals in het eindbod afgesproken. De looncijfers met daarin de verwerkte verhogingen zijn inmiddels beschikbaar en vind je onderaan deze tekst.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe volledig opgemaakte cao-tekst. Een ruwe cao-tekst is inmiddels beschikbaar op deze pagina naar aanleiding van de kennisgeving van ontvangst vanuit het ministerie van SZW. Hiermee is de cao met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 bindend voor werkgevers die zijn aangesloten bij de onderhandelende partijen voor deze cao. Deze partijen zijn LTO Nederland, POV, COBK en ENVIGO RMS. Inmiddels is de cao ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te komen tot algemeen verbindend verklaring (AVV). 

Cao Productiegerichte Dierhouderij

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Productiegerichte Dierhouderij.

Tip: het functiehandboek is ook online te raadplegen.

 

Cao boekje Productiegerichte Dierhouderij 1 januari 2024 - 31 december 2025

Nederlands

Lonen cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2024

Nederlands

Lonen cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 juli 2023

Nederlands

Functiehandboek Dierhouderij (Tip: het functiehandboek is ook online te raadplegen)

Nederlands

Productiegerichte Dierhouderij model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens

In de Kennisbank vind je onder ‘downloads’ meer tools.


 

Cao Dierhouderij (looptijd 1 juli 2012 t/m 31 december 2013)

De cao of collectieve arbeidsovereenkomst, Dierhouderij is de voorganger van de cao Productiegerichte Dierhouderij en is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt besteed. Dit betrof de volgende sectoren:

 • melkveehouderij
 • varkenshouderij
 • pluimveehouderij
 • kuikenbroederij
 • paardenhouderij
 • melkgeitenhouderij
 • vleesveehouderij
 • konijnenhouderij
 • nertsenhouderij
 • schapenhouderij
 • overige dierlijke sectoren

De sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij vallen sinds 1 januari 2014 onder de werkingssfeer van de cao Productiegerichte Dierhouderij. Voor de overige sectoren die niet onder de werkingssfeer van de cao Productiegerichte Dierhouderij vallen kan nawerking van deze collectieve arbeidsovereenkomst Dierhouderij gelden.

Downloads Cao Dierhouderij

Cao Dierhouderij 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013

Looncijfers collectieve arbeidsovereenkomst Dierhouderij per 1 juli 2013

Functiehandboek Dierhouderij 2013