Cao Productiegerichte Dierhouderij

Laatste update: 27 januari 2023, 08:52

Cao Productiegerichte Dierhouderij 

De collectieve arbeidsovereenkomst Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij. Onder bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt verstaan:

  • melkveehouderij: het (op-)fokken van kalveren en/of het houden van koeien voor het verkrijgen van melk
  • varkenshouderij: het houden en opfokken van varkens (biggen, zeugen, en beren) voor de productie van vlees
  • pluimveehouderij: het (op-)fokken, vermeerderen en houden van gevogelte voor de productie van eieren en vlees
  • kuikenbroederij: het (op-)fokken van kuikens en uitbroeden van broedeieren en/of het exporteren van eendagskuikens en eieren

De meest recente cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De cao is afgesloten tussen LTO Nederland, POV en COBK enerzijds en FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen anderzijds. De tekst van de nieuwe cao is definitief en inmiddels ter algemeen verbindend verklaring voorgelegd aan het ministerie van SZW.

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Zodra een drukversie beschikbaar is, zullen wij hierover direct communiceren.

Documenten

icon box image

Functiehandboek Dierhouderij (Dit functiehandboek is ook digitaal te bekijken, klik hier)