Cao Productiegerichte Dierhouderij

De collectieve arbeidsovereenkomst Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij. Onder bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt verstaan:

 • melkveehouderij: het (op-)fokken van kalveren en/of het houden van koeien voor het verkrijgen van melk
 • varkenshouderij: het houden en opfokken van varkens (biggen, zeugen, en beren) voor de productie van vlees
 • pluimveehouderij: het (op-)fokken, vermeerderen en houden van gevogelte voor de productie van eieren en vlees
 • kuikenbroederij: het (op-)fokken van kuikens en uitbroeden van broedeieren en/of het exporteren van eendagskuikens en eieren

De meest recente cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De cao is afgesloten tussen LTO Nederland, POV en COBK enerzijds en FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen anderzijds. De cao Productiegerichte Dierhouderij kent een tussentijdse wijziging per 1 januari 2023. De gewijzigde tekst is algemeen verbindend verklaard. Er komt geen gedrukte versie van de gewijzigde cao-tekst, de digitale tekst is hieronder te downloaden.

Looncijfers per 1 juli 2023
Per 1 juli 2023 is er voor cao Productiegerichte Dierhouderij geen verhoging van de feitelijke lonen afgesproken. Wel heeft de overheid per 1 juli 2023 het minimumloon verhoogd. Hierdoor komen een aantal treden van het loongebouw onder het wettelijk minimumloon te liggen. Werkgevers zijn in dit geval verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon uit te betalen. De looncijfers naar aanleiding van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 vind je hieronder.

Cao Productiegerichte Dierhouderij

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Productiegerichte Dierhouderij.

Tip: het functiehandboek is ook online te raadplegen.

Cao boekje Productiegerichte Dierhouderij 2022-2023 incl 1e TTW (PDF)

Nederlands

Lonen cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 juli 2023 (PDF)

Nederlands

Lonen cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2023 (PDF)

Nederlands

Functiehandboek Dierhouderij (PDF) (Tip: het functiehandboek is ook online te raadplegen)

Nederlands

Eindbod Productiegerichte Dierhouderij 14 februari 2022 (PDF)

Nederlands

Productiegerichte Dierhouderij model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens

In de Kennisbank vind je onder ‘downloads’ meer tools.


 

Cao Dierhouderij (looptijd 1 juli 2012 t/m 31 december 2013)

De cao of collectieve arbeidsovereenkomst, Dierhouderij is de voorganger van de cao Productiegerichte Dierhouderij en is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt besteed. Dit betrof de volgende sectoren:

 • melkveehouderij
 • varkenshouderij
 • pluimveehouderij
 • kuikenbroederij
 • paardenhouderij
 • melkgeitenhouderij
 • vleesveehouderij
 • konijnenhouderij
 • nertsenhouderij
 • schapenhouderij
 • overige dierlijke sectoren

De sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij vallen sinds 1 januari 2014 onder de werkingssfeer van de cao Productiegerichte Dierhouderij. Voor de overige sectoren die niet onder de werkingssfeer van de cao Productiegerichte Dierhouderij vallen kan nawerking van deze collectieve arbeidsovereenkomst Dierhouderij gelden.

Downloads Cao Dierhouderij

Cao Dierhouderij 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013

Looncijfers collectieve arbeidsovereenkomst Dierhouderij per 1 juli 2013

Functiehandboek Dierhouderij 2013