Bel: 088 888 66 88

Cao Productiegerichte Dierhouderij

Cao Productiegerichte Dierhouderij (looptijd 1 januari 2014 t/m 31 december 2017)

De cao Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij. Onder bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt verstaan:

  • melkveehouderij: het (op-)fokken van kalveren en/of het houden van koeien voor het verkrijgen van melk
  • varkenshouderij: het houden en opfokken van varkens (biggen, zeugen, en beren) voor de productie van vlees
  • pluimveehouderij: het (op-)fokken, vermeerderen en houden van gevogelte voor de productie van eieren en vlees
  • kuikenbroederij: het (op-)fokken van kuikens en uitbroeden van broedeieren en/of het exporteren van eendagskuikens en eieren

De huidige cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017.

Principe-akkoord Cao Productiegerichte Dierhouderij (looptijd 1 januari 2018 t/m 31 december 2020)

Werkgeversorganisaties LTO Nederland, POV en COBK hebben met FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen op 4 december 2017 een principe-akkoord bereikt over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij. De cao geldt voor de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij en voor de fokkers, kuikenbroeders en exporteurs van broedeieren en eendagskuikens. De nieuwe cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 (36 maanden). Het principe-akkoord is voorgelegd aan de achterbannen. Wanneer deze instemmen is er een nieuwe cao die vervolgens voor algemeen verbindend verklaring zal worden voorgelegd aan de minister van SZW.

Documenten

Hieronder kunt u de meest actuele cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. U kunt bij de Werkgeverslijn ook cao-boekjes (wanneer deze gedrukt zijn) bestellen via T 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Documenten cao Productiegerichte Dierhouderij: