Cao Productiegerichte Dierhouderij

Laatste update: 4 april 2022, 13:16

Cao Productiegerichte Dierhouderij 

De collectieve arbeidsovereenkomst Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij. Onder bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt verstaan:

  • melkveehouderij: het (op-)fokken van kalveren en/of het houden van koeien voor het verkrijgen van melk
  • varkenshouderij: het houden en opfokken van varkens (biggen, zeugen, en beren) voor de productie van vlees
  • pluimveehouderij: het (op-)fokken, vermeerderen en houden van gevogelte voor de productie van eieren en vlees
  • kuikenbroederij: het (op-)fokken van kuikens en uitbroeden van broedeieren en/of het exporteren van eendagskuikens en eieren

De meest recente cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De cao is afgesloten tussen LTO Nederland, POV en COBK enerzijds en FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen anderzijds.  Partijen zijn nu aan de slag met de cao-tekst. Zodra de tekst van de nieuwe cao definitief is, wordt ze zo snel mogelijk ter algemeen verbindend verklaring voorgelegd aan het ministerie van SZW en gepubliceerd op de site van de Werkgeverslijn.

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Je kunt bij de Werkgeverslijn de cao-boekjes 2021 bestellen via T 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Documenten

icon box image

Cao Productiegerichte Dierhouderij 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

icon box image

Functiehandboek Dierhouderij (Dit functiehandboek is ook digitaal te bekijken, klik hier)