Cao Productiegerichte Dierhouderij

Laatste update: 6 april 2021, 10:01

Cao Productiegerichte Dierhouderij (looptijd 1 januari 2021 t/m 31 december 2021)

De collectieve arbeidsovereenkomst Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij. Onder bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt verstaan:

  • melkveehouderij: het (op-)fokken van kalveren en/of het houden van koeien voor het verkrijgen van melk
  • varkenshouderij: het houden en opfokken van varkens (biggen, zeugen, en beren) voor de productie van vlees
  • pluimveehouderij: het (op-)fokken, vermeerderen en houden van gevogelte voor de productie van eieren en vlees
  • kuikenbroederij: het (op-)fokken van kuikens en uitbroeden van broedeieren en/of het exporteren van eendagskuikens en eieren

De cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De cao is afgesloten tussen LTO Nederland, POV en COBK enerzijds en FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen anderzijds. Voor deze cao is algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd.

Hieronder kun je de meest actuele cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Je kunt bij de Werkgeverslijn ook cao-boekjes (wanneer deze gedrukt zijn) bestellen via T 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Documenten

icon box image

Cao Productiegerichte Dierhouderij 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

icon box image

Looncijfers cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2021

icon box image

Functiehandboek Dierhouderij (Dit functiehandboek is ook digitaal te bekijken, klik hier)