Cao Productiegerichte Dierhouderij

Laatste update: 12 april 2023, 10:15

Cao Productiegerichte Dierhouderij 

De collectieve arbeidsovereenkomst Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij. Onder bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt verstaan:

  • melkveehouderij: het (op-)fokken van kalveren en/of het houden van koeien voor het verkrijgen van melk
  • varkenshouderij: het houden en opfokken van varkens (biggen, zeugen, en beren) voor de productie van vlees
  • pluimveehouderij: het (op-)fokken, vermeerderen en houden van gevogelte voor de productie van eieren en vlees
  • kuikenbroederij: het (op-)fokken van kuikens en uitbroeden van broedeieren en/of het exporteren van eendagskuikens en eieren

De cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De cao is afgesloten tussen LTO Nederland, POV en COBK enerzijds en FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen anderzijds. Tijdens de looptijd van de cao is er een tussentijdse wijziging geweest. Deze wijziging bevatte onder andere een extra loonsverhoging per 1 januari 2023. Deze wijziging is inmiddels algemeen verbindend verklaard.

Hieronder kun je de cao-tekst inclusief tussentijdse wijziging, de looncijfers en het functiehandboek downloaden.

Documenten

icon box image

Functiehandboek Dierhouderij (Dit functiehandboek is ook digitaal te bekijken, klik hier)