LTO Nederland is dé ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. LTO Nederland behartigt de belangen van 30.000 leden door te werken aan een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs in Nederland en Europa.

Als één van de drie landelijke werkgeversorganisaties is LTO Nederland lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en actief in de Stichting van de Arbeid (StvdA). Ook sluit LTO Nederland namens haar leden cao’s af.

LTO Nederland behartigt de belangen van werkgevers in de land- en tuinbouw en richt zich op beïnvloeding van (nationaal) sociaaleconomisch beleid. Met de Werkgeverslijn werken wij nauw samen om boeren en tuinders te informeren over de praktische gevolgen van beleid en wet- en regelgeving. Daarnaast krijgen we van de Werkgeverslijn signalen die wij gebruiken in het dagelijkse werk van belangenbehartiging.

Foto LTO Nederland

Samen met de Werkgeverslijn laten we als land- en tuinbouw zien dat we collectief investeren in het vergroten van het kennisniveau van ondernemers op het gebied van werkgeverschap. Daarmee wordt ook bijgedragen aan een belangrijk doel dat we ons als LTO-familie stellen: creëren van randvoorwaarden voor renderend agrarisch ondernemerschap.

“Werkgevers in de land- en tuinbouw zijn intrinsiek gemotiveerd om werk te maken van goed werkgeverschap. De Werkgeverslijn ondersteunt en faciliteert ze daarbij met voorlichting, advies en modeldocumenten.” 

 

Hans Koehorst – Themacoördinator plantaardige sectoren LTO Nederland