Aangeleverde foto LLTB

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is dé belangenbehartiger van agrariërs in Limburg. De vereniging neemt positie op het snijvlak tussen de ondernemer en de maatschappij.

De LLTB is als partner van Colland betrokken bij het project de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw. We werken intensief samen en promoten de Werkgeverslijn dan ook actief bij onze achterban. Samen maken wij ons hard voor goed werkgeverschap in de land- en tuinbouw.

De Werkgeverslijn helpt onze agrarische ondernemers snel, adequaat en  professioneel bij arbeidsgerelateerde vragen. Een waardevolle aanvulling voor agrarische ondernemers in onze regio die advies nodig hebben over goed werkgeverschap in het bedrijf.

“Het vinden en behouden van goed personeel in de land- en tuinbouw is een grote uitdaging. Als werkgever is het in deze tijden waarin de arbeidsmarkt enorm onder spanning staat meer dan ooit belangrijk om goed met uw personeel om te gaan. Daarom hebben we vanuit de LLTB een intensieve samenwerking met de Werkgeverslijn. De Werkgeverslijn helpt onze boeren en tuinders met allerlei vragen over hun onderneming, personeel, wet- en regelgeving en bedrijfsvoering. Een waardevolle aanvulling voor de agrarische ondernemers”

Susanne Görtz – Portefeuillehouder LLTB

Suzanne Gortz - LLTB