Bijpraten over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij

Duur 32:56

Onlangs stemden de vakbonden in met het eindbod van werkgevers, waarmee een nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij met een looptijd tot en met 31 december 2023 een feit is. In dit webinar gaat adviseur Diana Eleveld in gesprek met Anton Butijn en Steve Fok over de totstandkoming van de cao en wat er verandert voor werkgevers.