Online werkgeversbijeenkomst maart 2024

Duur 1:02:22

In deze online werkgeversbijeenkomst bespreken we onder andere: update agrarische cao’s, het aanvragen van een BSN bij het RNI, arbeidsmarktplannen, veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw, de arbeidstijdenwet en A1 verloning.

Gerelateerde berichten

Aandachtspunten tijdige ontvangst BSN voor internationale werknemers

Buitenlandse werknemers moeten, willen zij in Nederland kunnen werken en wil een werkgever hen kunnen verlonen, een BSN hebben.

Veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw

Je hebt ook een zorgplicht voor bezoekers aan je erf. Waar moet je dan allemaal aan denken? We sommen een aantal punten voor je op.