#25 Werkgeversjournaal oktober 2023: regels bij zieke medewerkers met een oproepcontact

Duur 7:15

In deze uitzending vertellen we hoe het werkbezoek aan huisvesting voor internationale werknemers in Aalsmeer is geweest, bespreken we de richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne én hebben we het over de loopbaancheck voor de dierhouderij. In de rubriek ‘Hoe zit het ook al weer met.. ‘, bespreken we wat de regels zijn bij zieke medewerkers met een oproepcontract. De vraag van de week gaat over het doorbetalen van schooldagen voor een BBL-er.

Presentatie: Miranda Schenk (Adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw)
Spreker: Marco Bellekom (Adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw)

Gerelateerde berichten

Duur 8:39

#24 Werkgeversjournaal september: Wet goed verhuurderschap, WML en ouderschapsverlof

In deze uitzending bespreken we onder andere: Wet goed verhuurderschap, werkbezoek huisvestingslocatie Aalsmeer, Wijziging WML per 1 januari 2024, Wet betaald ouderschapsverlof en wat betekent precies een aanzegverplichting.