Werkgeversjournaals

Op deze pagina vind je alle Werkgeversjournaals. We nemen elke maand een journaal op. In de afleveringen komen actualiteiten aanbod en lichten we het thema van de maand verder toe. Maar mocht je suggesties hebben voor onderwerpen laat het ons dan vooral weten via info@werkgeverslijn.nl.

Duur 10:33

In deze uitzending bespreken we de impact van de energiecrisis op arbeid en de actualiteiten rondom Prinsjesdag. Verder staan we ook stil bij de richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden en de veelgestelde vraag gaat over loonbeslag.

Duur 6:20
#14 Werkgeversjournaal juli 2022

In deze uitzending van het Werkgeversjournaal bespreken we het openen van een bankrekening voor Oekraïners en gaan we in op de lonen in onze sector per 1 juli 2022. Ook komt de toepassing van de cafetariaregeling aan de orde en de veelgestelde vraag gaat over loondoorbetaling van de schooldag van een BBL’er.

Duur 5:18
#13 Werkgeversjournaal juni 2022

Dit Werkgeversjournaal gaat over werken met Oekraïners, uitzendbureau’s en overschaling van loongebouw A naar B. De veelgestelde vraag gaat over betaald ouderschapsverlof. En we nodigen je graag uit voor onze fysieke werkgeversbijeenkomsten in juni en juli.

Duur 8:23
#12 Werkgeversjournaal mei 2022

Dit Werkgeversjournaal gaat over aanvragen voor subsidie via Colland Arbeidsmarkt, de Week van de Huisvesting en over arbeidstijden. De veelgestelde vraag gaat over of je gebruik van een telefoon op de werkvloer mag verbieden.

Duur 7:26
#11 Werkgeversjournaal april 2022

Dit Werkgeversjournaal gaat over werken met Oekraïners, het aanvragen van een BSN en de toeslagen voor het werken op feestdagen. Het thema boeien en binden wordt uitgelicht en de veelgestelde vraag gaat over het voorkomen van een overschot aan vakantiedagen.

Duur 6:42
#10 Werkgeversjournaal maart 2022

Dit journaal gaat over het eindbod van de cao Productiegerichte Dierhouderij en over A1-verloning. De veelgestelde vraag gaat over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Ook hoor je meer over onze werkgeversbijeenkomsten op 10 en 15 maart.

Duur 8:02
#9 Werkgeversjournaal februari 2022

Het eerste Werkgeversjournaal van 2022 staat weer online! Met nieuws over de cao Glastuinbouw en de afspraken van de cafetariaregeling. Het thema inspecties wordt uitgelicht en de veelgestelde vraag van deze keer gaat over zzp.

Duur 6:55
#8 Werkgeversjournaal december 2021

In dit laatste werkgeversjournaal van 2021 blikken we terug op het jaar. Er is weer veel gebeurd voor agrarisch werkgevers. We bespreken vijf onderwerpen die dit jaar veel impact hadden: corona, internationale werknemers, cao’s, krapte op de arbeidsmarkt en inspecties.

Duur 7:38
#7 Werkgeversjournaal november 2021

In dit werkgeversjournaal besteden we aandacht aan doorbetaald ouderschapsverlof en de modelovereenkomst voor zzp’ers. Het thema van de maand is krapte op de arbeidsmarkt. Onze veelgestelde vraag gaat loonsverhogingen per 1 januari aanstaande.

Duur 8:14
#6 Werkgeversjournaal oktober 2021

In dit werkgeversjournaal besteden we aandacht aan de huisvesting van internationale werknemers, de eindafrekening van het jaarurenmodel en het motiveren van medewerkers. Onze veelgestelde vraag gaat over geboorteverlof.

Duur 7:25
#5 Werkgeversjournaal september 2021

In dit werkgeversjournaal besteden we aandacht aan de gewijzigde looncijfers van de cao Open Teelten en het corona-steunpakket. Robert Soestman vertelt meer over het werk van de scholingsadviseurs in de agrarische sector en het belang van een leven lang ontwikkelen.