#19 Werkgeversjournaal januari 2023

Duur 8:20
In dit eerste werkgeversjournaal van 2023 praten we je in 8 minuten bij over:
  • de nieuwe cao Glastuinbouw
  • huisvestingskosten
  • komende activiteiten
  • vraag en antwoord over het voeren van gesprekken met werknemers

Presentatie: Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw)
Sprekers: Ingrid Blom (cao-onderhandelaar namens Glastuinbouw Nederland) en Marco van Bellekom(adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw)