Leertraject leidinggeven op de agrarische werkvloer

Ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie? Of werk je al een aantal jaren als leidinggevende en heb je behoefte aan handvatten om goed leiding te geven?

Is je bedrijf gegroeid en heb je mensen vanuit de werkvloer laten doorstromen naar een leidinggevende functie? Of heb je  mensen in dienst die al langer leiding geven, maar tegen lastige situaties aanlopen?

Schrijf jezelf of je medewerker in voor het leertraject leidinggeven op de agrarische werkvloer.

In dit leertraject staat ‘leidinggeven op de agrarische werkvloer’ centraal. Wat is jouw persoonlijke stijl van leidinggeven en wat heb je nodig aan vaardigheden en competenties om jouw team nog beter aan te kunnen sturen? Er is aandacht voor gesprekstechnieken, samenwerken, communicatie en het begeleiden van medewerkers.

Goed werkend middenkader is cruciaal om een positieve bedrijfscultuur te behouden. Zij zorgen samen met het team voor de dagelijkse gang van zaken en zijn daarmee verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Goede communicatie, effectieve samenwerking en het begeleiden van medewerkers zijn essentieel om de groeiende teams succesvol aan te sturen. Tegelijkertijd is een goede werksfeer het belangrijkste om personeel aan je te binden. Het handelen van de leidinggevende op de werkvloer is een bepalende factor in het werkplezier en de werksfeer voor medewerkers.

Direct aanmelden

De agrarische sector staat bekend om zijn harde werken. Medewerkers houden van het werk en weten precies wat ze moeten doen om het werk goed uit te kunnen voeren. Communicatie en onderlinge samenwerking staat niet direct centraal. De niet lullen maar poetsen mentaliteit is herkenbaar voor velen. Echter, als je de stap maakt naar een leidinggevende functie zijn dat juist vaardigheden die nodig zijn om anderen het werk uit te laten voeren. Daar is deze training voor bedoeld.

Algemene leerresultaten en inhoud training

 • Persoonlijk leiderschap. Deelnemers leren over hun sterke en ontwikkelpunten als leidinggevende.
 • Leiderschapsvaardigheden: Deelnemers ontwikkelen hun leiderschapsvaardigheden, waaronder communicatie en begeleiding van medewerkers.
 • Praktische vaardigheden. Deelnemers leren hoe ze theoretische kennis kunnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk, wat hun effectiviteit op de werkvloer vergroot.
 • Samenwerking in het team. Door betere gespreks- en begeleidingsvaardigheden kunnen deelnemers de samenwerking en prestaties van hun team positief beïnvloeden.
 • Focus op (middel)lange termijn. Deelnemers ontwikkelen inzicht en vaardigheden om hun omgeving te kunnen beïnvloeden en veranderingen te kunnen managen, wat belangrijk is voor hun rol als leidinggevende op de agrarische werkvloer.

Programma

Dag 1: Kick-off en Thema ik
Deze dag staat in het teken van kennismaking en Vertrouwen.

 • Kennis maken met elkaar en de trainer, dit legt de basis voor een vertrouwde leeromgeving.
 • Je krijgt een duidelijk overzicht van het programma, dit helpt verwachtingen en leerdoelen af te stemmen.
 • Inzicht in je eigen kwaliteiten en valkuilen, wat essentieel is voor persoonlijk leiderschap.
 • We bekijken je huidige rol als leidinggevende en hoe je wilt ontwikkelen als leider.

Dag 2 en 3: Ik en de ander
In deze twee dagen gaan we het hebben over jouw bijdrage als leidinggevende aan het team.

 • Verantwoordelijkheid: Deelnemers begrijpen hun verantwoordelijkheden en hoe zij hiermee bijdragen aan het goed functioneren van hun team en het bedrijf als geheel.
 • Gespreksvaardigheden: Deelnemers leren effectieve communicatievaardigheden, zoals actief luisteren, vragen stellen en feedback geven, wat essentieel is voor het voeren van constructieve gesprekken.
 • Coachingsvaardigheden: Deelnemers leren hoe zij anderen kunnen laten groeien in hun vak, waardoor het team effectiever gaat functioneren.

Dagdeel 4: Supervisie
In een ochtend of middagprogramma bespreken we de voortgang in de praktijk. Waar loop je in je dagelijkse werk tegenaan. Samen reflecteren we op elkaar om zo te kunnen verbeteren.

Dag 5: Ik en mijn omgeving
Het werk op een agrarisch bedrijf is iedere dag anders. Je moet reageren op de omstandigheden en werken met de elementen. Vandaag staat in het teken van omgaan met die veranderingen en je team daarin meenemen.

 • Je leert sturing te geven aan veranderingen, zowel in processen als in het begeleiden van je medewerkers. Dit helpt jou en je team te werken in de dynamiek van de sector.
 • Invloed Uitoefenen: je leert hoe je personen en/of ontwikkelingen kunt beïnvloeden, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Dagdeel 6: Supervisie
In deze laatste ochtend of middag sluiten we samen af. Je werkgever of directe leidinggevende wordt hiervoor uitgenodigd. In zijn of haar aanwezigheid worden de resultaten besproken en presenteert je wat je hebt geleerd. Door je leidinggevende uit te nodigen kun je samen het geleerde ook daadwerkelijk toepassen in de praktijk en kan je leidinggevende je helpen verder te komen.

Optioneel: Individuele Coaching (2x 1 uur)
Je hebt de mogelijkheid tot individuele coaching, wat extra ondersteuning biedt bij je persoonlijke leer- en ontwikkeltraject. Door gerichte coaching kun je specifieke leerdoelen en uitdagingen aanpakken, wat je effectiviteit als leidinggevende verder versterkt.

Certificering
Na afloop ontvang je een certificaat dat je kunt toevoegen aan je CV.

Trainingsdata

De training wordt op 2 locaties gegeven: 1 in Noord-Nederland en 1 in Zuid-Nederland.

Data Noord-Nederland:

 • Dag 1: Dinsdag 8 oktober 2024
 • Dag 2: Dinsdag 12 november 2024
 • Dag 3: Dinsdag 10 december 2024
 • Dagdeel 4: Dinsdag 14 januari 2025 (ochtend of middagprogramma)
 • Dag 5: Dinsdag 4 februari 2025
 • Dagdeel 6: Dinsdag 4 maart 2025 (ochtend of middagprogramma)

Data Zuid-Nederland:

 • Dag 1: Donderdag 10 oktober 2024
 • Dag 2: Vrijdag 15 november 2024
 • Dag 3: Donderdag 12 december 2024
 • Dagdeel 4: Woensdag 15 januari 2025 (ochtend of middagprogramma)
 • Dag 5: Donderdag 6 februari 2025
 • Dagdeel 6: Donderdag 6 maart 2025 (ochtend of middagprogramma)

Een dag is van 9.30 tot 16.30 uur. Een ochtendprogramma is van 9.30 tot 12.30 uur. Een middagprogramma is van 13.30 tot 16.30 uur.

De kosten van deze training bedragen 1685,00 excl. BTW per deelnemer. Deze training is beschikbaar voor Open Teelten, Productiegerichte Dierhouderij en Paddenstoelen.

Aanmelden

LET OP: deze training is beschikbaar voor de sectoren Open Teelten, Productiegerichte Dierhouderij en Paddenstoelen.

Aanmeldformulier leertraject leidinggeven op de agrarische werkvloer

Stap 1 van 3

Persoonlijke gegevens*
Adresgegevens*
Ik geef mij op voor de training in*

Gerelateerde berichten

Leidinggeven is een vak, de training Leidinggeven op de Agrarische Werkvloer geeft houvast

Het leertraject ‘Leidinggeven op de Agrarische Werkvloer’ is speciaal ontwikkeld om het middenkader leidinggevende vaardigheden en competenties aan te leren.