Nieuws

cao GGI

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel voor een verplichte coronatest én quarantaine voor alle inkomende reizigers waaronder dus ook internationale werknemers. Het wetsvoorstel, dat naar verwachting vanaf 1 mei in zal gaan, bepaalt dat reizigers die Nederland inreizen, ongeacht het…

Akkerbouwers op het veld bij een rij uien
Aanmelding piekarbeiders bij BPL Pensioen blijft tijdelijk mogelijk op de vertrouwde wijze

Het nieuwe aangifteportaal van BPL Pensioen geeft problemen bij de aanmelding van groepen piekarbeiders. In het nieuwe portaal blijkt het…

aspergeboer trekker op land
Werkgevers Open Teelten doen cao eindbod aan vakorganisatie

De werkgeversorganisaties betrokken bij de cao Open Teelten, zijnde NFO, KAVB, LTO Nederland en Anthos, hebben na zeven onderhandelingsrondes de…

Oogst bespuiten
Cao Open Teelten loopt af: wat betekent dit voor werkgevers?

In het afgelopen jaar hebben werkgeversorganisaties en vakbonden geprobeerd om tot een nieuwe cao Open Teelten te komen. Helaas is…

Boer voert koeien
Looncijfers cao Productiegerichte Dierhouderij definitief

Onlangs is er een nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij overeengekomen. Onderdeel van deze cao is een loonsverhoging van 1% per 1…

Loket vierde aanvraagperiode NOW open op maandag 15 februari

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag…

vierluik dierhouderij.
Nieuwe cao-tekst Productiegerichte Dierhouderij

De cao voor de Productgerichte Dierhouderij treedt vanaf morgen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in werking. In afwachting…

Winterfoto op het land
Onwerkbaar weer, wat kan ik doen als werkgever in de Open Teelten?

Momenteel is een groot gedeelte van Nederland gehuld onder een pak sneeuw en is het flink aan het vriezen. Dit…

infographic-resultatencommunicatie
Coronacrisis maakt cruciale rol van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw in agrarische sector nog meer duidelijk

2020: de cruciale rol van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw Werkgevers weten ons te vinden voor vragen over cao en…

Oogst bespuiten
Documenten avondklok nu beschikbaar in diverse talen

Zoals bekend heeft het kabinet een avondklok ingesteld tot woensdag 10 februari 2021. Het is verboden om zonder geldige reden…

Boom planten
Pilot webmodule voor zzp’ers van start gegaan

In een eerder nieuwsbericht hebben we u geïnformeerd over de pilot webmodule voor zzp’ers. Inmiddels is deze pilot van start…