Typefout bij loon 15-jarige

In de nieuwe loontabel in de cao Glastuinbouw is helaas een typefout gemaakt. Op 1 juli 2024 staat bij het loon voor een 15-jarige in de B-schaal €4,47 euro. Dit moet echter een euro hoger zijn, namelijk €5,47.

In een cao-tekst kunnen zaken niet zo maar gewijzigd worden. Sociale partners zijn op dit moment de juiste stappen aan het zetten om dit in de cao aan te passen. Zij verwachten dat dit voor 1 juli juist in de nieuwe cao zal staan.