Subsidieregeling Praktijkleren weer open voor aanvragen

Werken er BBL’ers of deeltijdstudenten op jouw bedrijf? Kijk dan of je in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Praktijkleren! Deze subsidieregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter is voorbereid op de arbeidsmarkt. De regeling is sinds 3 juni 2024 weer opengesteld voor aanvragen.

De regeling richt zich onder andere op de volgende leerlingen:

De voorwaarden van de regeling zijn verschillend per opleiding. Klik op de leerling die bij jou werkt, dan vind je de bijbehorende voorwaarden. In alle gevallen is het van belang dat je bedrijf een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf is. Ook moet er sprake zijn van een geldige en ondertekende leerwerkovereenkomst (vmbo) of praktijkleerovereenkomst (mbo). Daarnaast gelden er voorwaarden voor het aantal praktijkuren en schooluren. Ook deze vind je daar terug.

Het maximale subsidiebedrag voor het schooljaar 2023-2024 is €2.700 per praktijk- of leerwerkplaats. De subsidie vraag je per jaar aan, na afloop van het schooljaar.

Extra subsidie voor de landbouw

Naast de reguliere subsidie voor praktijkleren is er extra subsidie mogelijk voor erkende leerbedrijven die een mbo BBL leerwerkplek aanbieden in een aantal specifieke sectoren, waaronder de landbouw. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding in het betreffende schooljaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Subsidie aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen via de website van RVO. Dit is mogelijk vanaf 3 juni tot en met 17 september 2024, 17.00 uur.

Colland subsidie voor BBL’ers

Naast de Subsidieregeling Praktijkleren kennen sommige sectoren ook een subsidie voor BBL’ers via Colland Arbeidsmarkt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de dierhouderij. Meer informatie over de Colland subsidie voor BBL’ers vind je op de website van Colland Arbeidsmarkt.