BPL pensioen verstuurt binnenkort weer het werknemer pensioenoverzicht

Binnenkort gaat BPL pensioen weer de UPO’s versturen.  UPO staat voor Uniform Pensioen Overzicht. Dit overzicht ontvangt iedere werknemer elk jaar. Jouw medewerker kan op het UPO vier belangrijke zaken zien:

  • Hoeveel pensioen is opgebouwd.
  • Hoeveel pensioen je werknemer in de toekomst krijgt.
  • Wat een eventuele partner en kinderen krijgen bij overlijden.
  • Hoeveel pensioen je medewerker krijgt als het mee of tegenzit met de economie.

Je werknemers krijgen half juni de UPO. Ex- deelnemers ontvangen de UPO half juli en gepensioneerden half augustus.

Heeft je werknemer vragen over de UPO?
Meer informatie over de UPO is te vinden op de site van het BPL pensioen.

Heeft je werknemer ook pensioen opgebouwd in andere sectoren, dan is een overzicht van alle pensioenopbouw te vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.