Verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne tot 4 maart 2026

Ontheemden uit Oekraïne die onder de RTB vallen, mogen tot 4 maart 2026 in loondienst werken vanwege de verlenging van de bescherming op grond van de richtlijn.

De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij. Daarom heeft de Raad van de Europese Unie de toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar verlengd, tot en met 4 maart 2026. Hierdoor kunnen ontheemden uit Oekraïne een jaar langer in EU-lidstaten verblijven.

Toen miljoenen mensen uit Oekraïne op de vlucht sloegen voor de oorlog met Rusland heeft de Raad van de Europese Unie op 4 maart 2022 de RTB in werking gesteld. Hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne in alle EU-lidstaten tijdelijk recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. De RTB werd in eerste instantie geactiveerd voor een jaar, met de mogelijkheid om deze twee keer te kunnen verlengen tot en met 4 maart 2025. Gezien de onzekere situatie in Oekraïne heeft de Raad van de Europese Unie nu besloten de RTB in de huidige vorm met nog een jaar te verlengen.

Op het gebied van werk betekent dit dat werkgevers ontheemden uit Oekraïne ook tot 4 maart 2026 arbeid in loondienst mogen laten verrichten zonder dat de werkgever hiervoor een tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Wel geldt er een meldplicht voor de werkgever bij het UWV. De voorwaarden die nu gelden, blijven vooralsnog hetzelfde. Dit betekent dat werkgevers ontheemden uit Oekraïne die onder de RTB vallen, langer in dienst kunnen houden of nemen. Meer informatie over wanneer en onder welke voorwaarden een ontheemde uit Oekraïne mag werken in Nederland is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Wie vallen onder de RTB tot 4 maart 2026?

Werkgevers kunnen nagaan of een persoon onder de RTB valt door het O-document of de sticker te controleren die is afgegeven door de IND. Meer informatie hierover vind je hier.

 

BronMinisterie van SZW

Gerelateerde berichten

Controleren Bewijs van Verblijf Oekraïners

Heb je medewerkers afkomstig uit Oekraïne op jouw bedrijf aan het werk, of overweeg je personen uit Oekraïne aan te nemen? Dan is het belangrijk dat je goed nakijkt of zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen en dus mogen werken in Nederland.

Vlag Oekraïne
Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne verlengd tot 4 maart 2025

De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij. Daarom hebben de EU-lidstaten in Brussel met elkaar besloten om de huidige Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar te verlengen, tot 4 maart 2025.