Aan de slag met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Maar liefst 1 op de 5 werkgevers verwacht dit jaar praktisch personeel te kort te komen. Jij ook?

 

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het lastig om goed personeel te vinden. Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt – denk bijvoorbeeld aan statushouders en (ex-)gedetineerden – kunnen een interessante doelgroep zijn: zij leveren een niet te onderschatten bijdrage aan de diversiteit op de werkvloer.

Het zijn vaak gemotiveerde en gedreven werknemers; maar ze hebben ook goede begeleiding nodig. Deze themapagina gaat in op wat het betekent als je werkt met deze doelgroep en welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Een afstand tot de arbeidsmarkt: wat betekent dat?

‘Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ betekent dat het gaat om mensen die om wat voor reden dan ook moeite hebben een gewone baan te vinden en uit te voeren. Dit kan komen door langdurige werkloosheid, maar bijvoorbeeld ook door iemand verleden of door een taal- en cultuurbarrière. Waarom iemand lastig in aanmerking komt voor een baan kan verschillende redenen hebben, maar dat betekent niet dat ze niet gemotiveerd zijn om te werken. De uitdaging is om voor deze mensen passend werk te vinden.

Waarom aan de slag met deze doelgroepen?

Het kost weliswaar meer tijd om bijvoorbeeld een statushouder of iemand die al jaren werkloos is aan te nemen en in te werken. Maar de tijdsinvestering kan veel opleveren. Iemand met een frisse blik en een andere achtergrond brengt andere ervaringen mee en kan een verrijking zijn voor het hele team. Daarnaast zijn werknemers die deze kans krijgen vaak heel loyaal naar het bedrijf.

Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden, draag jij bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen: je helpt mensen om een betere versie van zichzelf te worden en je biedt hen een helpende hand om verder te komen in het leven.

Koudwatervrees

Projectleider Robert Veenstra van LTO Noord ziet veel kansen voor werkgevers in de agrarische sector, maar begrijpt ook de koudwatervrees die hij vaak ziet. “In andere sectoren, zoals in de techniek, is het al gebruikelijk dat werkgevers alle kansen aangrijpen om personeel binnen te halen. We begrijpen heel goed dat agrarische werkgevers tot nu toe nog wat voorzichtig zijn. Want ja, het eerlijke verhaal is dat het meer tijd kost om bijvoorbeeld een statushouder of iemand die al jaren werkloos is aan te nemen en in te werken. Maar de krapte op de arbeidsmarkt vraagt een open blik en ervaringen leren ons ook dat de tijdsinvestering heel veel kan opleveren.”

Veenstra kent veel voorbeelden van werkgevers die een succesvolle plaatsing hebben meegemaakt van een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt en daarna dolenthousiast zijn. “Iemand met een frisse blik en een andere achtergrond brengt andere ervaring mee en kan een verrijking voor het hele team zijn. Daarnaast zijn werknemers die deze kans krijgen vaak heel loyaal naar het bedrijf, als er een goede match is.”

Vragen?

Doelgroep
Heb je een voorkeur met welke doelgroep je zou willen werken?
Heb je na het lezen van de pagina nog vragen, wil je eerst overleggen of wil je meedoen?

Jongeren, statushouders of een andere doelgroep? Met wie wil jij werken?

Om werkgevers te helpen om tijd en begeleiding beschikbaar te stellen; risico’s op te vangen; en als financiële ondersteuning, zijn er verschillende (subsidie)regelingen beschikbaar om mensen uit het onbenut arbeidspotentieel aan te kunnen nemen.

Wees je ervan bewust dat iedere doelgroep kansen en beperkingen met zich meebrengt: niet iedere doelgroep zal op ieder agrarisch bedrijf passen. Om een goede afweging te kunnen maken, hebben we afwegingen per doelgroep op een rij gezet, inclusief de beschikbare (subsidie)regelingen.

Werken met iemand met een arbeidsbeperking

De overheid stimuleert op allerlei manieren om mensen een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Iemand met een arbeidsbeperking wordt belemmerd bij het verkrijgen van een baan of bij het verrichten van arbeid door ziekte of een gebrek.

Veel werkgevers zijn echter niet op de hoogte over de voordelen van werken met deze doelgroep en dat is vaak een gemiste kans. Mensen met een arbeidsbeperking zijn vaak erg gemotiveerd en dit heeft een positieve invloed op de werksfeer. Het biedt deze doelgroep een kans om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Er bestaat een kans dat de werknemer met een arbeidsbeperking minder productief is dan iemand zonder beperking. In dit geval kun je bij de gemeente een loonkostensubsidieaanvragen voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van de werknemer en het minimumloon. Verder zijn er nog meer subsidiemogelijkheden zoals; jobcoaching, no-riskpolis en loonkostensubsidie. Kijk hieronder in het overzicht voor een totaaloverzicht.

Werken met jongeren

Er zijn heel wat vooroordelen over het werken met jongeren. Jongeren confronteren met hun gedrag, corrigeren en grenzen stellen is lastig en hier dreigt het soms ook op mis te lopen. Maar investeren in jongeren biedt ook voordelen.

Door jongeren verantwoordelijkheden en vertrouwen te geven, kan je ze motiveren. Hierdoor raken zij betrokken bij de maatschappij en jouw bedrijfscultuur. Ze zijn jong, creatief en hebben een frisse blik. Ze bouwen een sociaal netwerk op en leren hun vrije tijd in te delen. Ook leren zij omgaan met verantwoordelijkheden en dat zorgt ervoor dat jongeren zich positief ontwikkelen en beter in hun fel gaan zitten. Dit is positief voor hun toekomst. Wanneer je hen met respect behandelt krijg je hier ook veel dankbaarheid voor terug.

Jongeren zijn jong en moeten nog veel leren en dit kost tijd en geld. Maar met de goede begeleiding zal hun kunde en kennis in de loop der tijd groeien tot een volwaardige medewerker. Er zijn verschillende regelingen voor werken met jongeren zoals; afdrachtsvermindering onderwijs en loonkostensubsidie. Ook zijn er verschillende soorten subsidies aan te vragen. Kijk hieronder in het overzicht voor welke subsidie voor jou van toepassing is.

Op onze themapagina werken met jongeren vind je meer informatie over de regels en tarieven rondom werken met jongeren.

Werken met statushouders

Een vluchteling met een verblijfsvergunning (statushouder) mag werken en heeft dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt. Dit kan zijn als zelfstandig ondernemer, in loondienst, stage, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek.

Een vluchteling heeft vaak moeite met de Nederlandse taal en kan – door cultuurverschillen – moeite hebben om mee te draaien in de maatschappij. Door een statushouder in dienst te nemen, kan hij of zij sneller integreren in de Nederlandse maatschappij. Ook helpt een baan bij het opbouwen van een netwerk en zelfvertrouwen.

Door een statushouder in dienst te nemen moet je rekening houden met taalverschillen en culturele verschillen. In Nederland gaan dingen anders dan zij gewend zijn, het is goed om hier tijd in te investeren. Voordat ze aan het werk gaan, is het verstandig om ze bijvoorbeeld een cursus werknemersvaardigheden aan te bieden. Kijk ook of je de vluchteling/werknemer een cursus vaktaal kan aanbieden. Wat voor ons hele normale begrippen zijn, kan voor een buitenlander compleet onbegrijpelijk zijn. Het belangrijkste advies is om een open en geduldige houding aan te houden en het gesprek aan te blijven gaan.

Een statushouder kan de  organisatie veel opleveren: een statushouder zorgt voor een frisse culturele blik. Ze zijn doorgaans zeer gemotiveerd, hardwerkend en loyaal.

Wanneer je een statushouder in dienst neemt, kom je in aanmerking voor verschillende regelingen zoals; loonkostenvoordeel, subsidie praktijkleren, maatwerkbegeleiding en gemeentelijke regelingen. Zie hiervoor het overzicht hieronder. Ook vind je daar een uitgebreid stappenplan voor het werken met vluchtelingen.

Klik hier voor een interview met Vluchtelingenwerk Nederland over werken met vluchtelingen

Werken met iemand met een uitkering

Mensen met een uitkering mogen werken. Het is juist belangrijk dat deze doelgroep blijft werken aan een re-integratie. Op deze manier blijven ze meedraaien in de maatschappij en zijn zij minder afhankelijk van de overheid.

Aan het werk blijven zorgt er ook voor dat mensen zich gewaardeerd en gezien voelen. Ook zijn er bepaalde subsidiemogelijkheden voor deze doelgroep zoals; proefplaatsing, jobcoaching, no-riskpolis, loonkostenvoordeel en bijvoorbeeld lage-inkomensvoordeel.

Kijk voor een overzicht van subsidiemogelijkheden

Werken met (ex-)gedetineerden

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn (ex-) gedetineerden misschien niet de eerste doelgroep waar je aan denkt om aan arbeidskracht te komen. (Ex-)gedetineerden hunkeren naar perspectief.

Vaak zijn (ex-)gedetineerden erg gemotiveerde mensen, omdat ze veel te verliezen hebben als het werktraject niet goed verloopt. Ze willen vooruit en bewijzen dat ze het waard zijn. Over kansen voor de agrarische sector buiten en binnen de gevangenis lees je meer in ons nieuwsbericht op onze website.

Wanneer je als werkgever aan het werk gaat met (ex-)gedetineerden kun je beroep doen op subsidiemogelijkheden zoals; proefplaatsing, tijdelijke arbeidsovereenkomst met bijzonder clausule bij onmiddellijke beëindiging dienstverband, (ex-) gedetineerden kun je op enig moment via uitzend-/ of payrollconstructie in dienst nemen en werk met behoud van uitkering. In het overzicht hieronder lees je meer over werken met (ex-) gedetineerden.

Van deze regelingen en subsidies kan je gebruikmaken

We verwijzen je voor een uitgebreide uitleg graag door naar de officiële websites. Deze websites worden wekelijks geüpdate en zorgen ervoor dat de informatie altijd vacant is. Klik op het pijltje voor meer informatie.

Wil je aan de slag, maar kan je wel wat persoonlijke hulp gebruiken? In de regio Rivierenland bieden we werkgevers extra ondersteuning.

Klik hier voor meer informatie

 

 

Wajong-uitkering

 • No-riskpolis
 • Mobiliteitsbonus
 • Proefplaatsing
 • Loonkostensubsidie
 • Loondispensatie
 • Jobcoaching
 • Werkplekvoorzieningen
 • Bedrijfsadvies
 • Eenmalige vergoeding uitdelen aan Wajonger via Werkkostenregeling

Lees hier meer over een wajong-uitkering.

Participatiewet

 • Loonkostensubsidie
 • Loondispensatie
 • Looncompensatie bij ziekte
 • Subsidie om de werkplek aan te passen of persoonlijke ondersteuning bij het werk
 • Loonkostenvoordelen
 • Persoonlijk overzicht met financieel CV

Lees hier meer over de participatiewet.

 • Melding proefplaatsing voor werklozen jongeren
 • Stimuleringssubsidie doorstroom zorg
 • Subsidie innovatie Wajong-projecten
 • Tijdelijke bijdrageregeling innovatie openbaar bestuur inAxis
 • Subsidie bevordering activering en uitstroom
 • Subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen
 • Innovatieprogramma Werk en Bijstand
 • Provinciale subsidies
 • Subsidieregeling praktijkleren

Lees hier meer over werken met jongeren.

 • Jeugd lage inkomensvoordeel
 • Lage inkomensvoordeel (LIV)
 • Loonkostenvoordeel (LKV)
 • Subsidie praktijkleren
 • Gemeentelijke regelingen
  –> Werk met behoud van uitkering
  –> Tijdelijke loonkostensubsidie
  –> Stimuleringspremies
  –> Tegemoetkoming in extra kosten

 Vergoedingen en voorzieningen voor statushouders met een arbeidsbeperking

 • Loonkostensubsidie
 • No-riskpolis
 • Jobcoach
 • Vergoedingen

 Subsidieregelingen

 • Subsidie praktijkleren

Lees hier meer over werken met statushouders. En bekijk het Stappenplan werk en vluchtelingen.

WAO- of WIA- uitkering

 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • Loonkostenvoordeel (LKV)
 • No-riskpolis
 • Proefplaatsing
 • Interne jobcoach
 • Werkplekvoorzieningen
 • hier voor meer informatie

Lees hier meer over een WAO- of WIA uitkering.

WW-uitkering

 • Proefplaatsing
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • 56+ leeftijd: loonkostenvoordeel (LKV)

Lees hier meer over een WW-uitkering.

IOW-uitkering

 • Proefplaatsing

Lees hier meer over de IOW-uitkering.

  • Proefplaatsing tijdens laatste fase detentie
  • Werk met behoud van uitkering
  • (Ex) gedetineerden kun je op enig moment via uitzend-/ of payrollconstructie in dienst nemen
  • Tijdelijke arbeidsovereenkomst met bijzonder clausule bij onmiddellijke beëindiging dienstverband

  Scholings- en begeleidingsbudget

  • De gemeente kan een tegemoetkoming betalen. De 389 Nederlandse gemeente hebben verschillende regelingen om het aannemen van langdurig werklozen te stimuleren.
  • Participatiewet. Indien werknemers geen volledige loonwaarde hebben (te bepalen door het UWV worden ze opgenomen in het ”doelgroepenregister” en vult het UWV het loon aan tot aan tot wettelijke minimumloon.
  • MBO praktijkverklaring. Voor gedetineerden die bij In-Made een praktijkverklaring hebben behaald is in sommige gevallen aanvullende UWV-subsidie beschikbaar via het Regionaal Mobiliteitsteam.

  Lees hier meer over gedetineerde als werknemer en bekijk de werkgeversfolder.

  Subsidieregelingen rondom scholing

  Voor scholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn er ook diverse regelingen beschikbaar. Onderstaand een korte toelichting en verwijzingen naar de officiële regelingen.

  Subsidieregeling praktijkleren

  De subsidie is beschikbaar voor de volgende groep mensen:

  • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

  Klik hier voor meer informatie over subsidieregeling praktijkleren.

  Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

  Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is een tegemoetkoming voor student die een mbo-opleiding in de derde leerweg (overig onderwijs (ovo)/overige opleidingen deeltijd (odt)) volgt. De tegemoetkoming helpt bij het dekken van de kosten die een erkend leerbedrijf maakt bij het begeleiden van de student.

  Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie. Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl) komen niet in aanmerking. (RVO, 2023).

  Doelgroep:

  • Een werkzoekende;
  • Een werkende die werkloos dreigt te worden.

  Klik hier voor meer informatie over praktijkleren in derde leerweg.

  Tel mee met Taal

  Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing van hun werknemer(s). Dit moet bijdragen aan een betere rekenvaardigheid, taalvaardigheid en/of beter digitale vaardigheden van werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers en andere werknemers waarmee een mindere duurzame arbeidsrelatie is aangegaan. Bijvoorbeeld beschut werk of tijdelijke arbeidsplaatsen.

  Voor deze subsidie maakt het niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of niet. Ook is het geldig voor (arbeids-)migranten. De subsidie is te gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten.

  Let op: deze subsidie mag je alleen inzetten voor werknemers met een rekenvaardigheid op een niveau lager dan het referentieniveau 2F, taalniveau lager dan het referentieniveau 2F of digitale vaarheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

  Klik hier voor meer informatie over Tel mee met Taal.

  SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB

  Vanaf 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 48 miljoen beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van ontwikkelen en leren in het MKB. Ook is er € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het hetzelfde doel voor grootbedrijven in de horeca-, landbouw- en recreatiesector. Bekijk hier de subsidiabele activiteiten van de SLIM-subsidie.

  Klik hier voor meer informatie over SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB.