(Ex-)gedetineerden: een vergeten doelgroep als werknemers op je agrarische bedrijf?

Bron: www.in-made.nl

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn (ex-)gedetineerden misschien niet de eerste doelgroep waar je aan denkt om aan arbeidskracht te komen. Maar het programma ‘In-Made’ – waarin 8.000 gedetineerden productiewerk uitvoeren in de gevangenis – kan een interessante optie zijn voor agrarische werkgevers. Dit artikel legt uit hoe je met deze gemotiveerde doelgroep aan de slag kunt.

Meer weten over het werk dat gedetineerden doen in de gevangenis? Bekijk de film over In-Made, de penitentiaire productiebedrijven van Dienst Justitiële Inrichtingen.

In het kader van krapte op de arbeidsmarkt is gekeken naar de (on)mogelijkheden van het aanboren van nieuwe doelgroepen op je agrarische bedrijf. Hiervoor is een kennisbijeenkomst georganiseerd door het werkgeversservicepunt regio Arnhem (hierna: WSP) in samenwerking met het Ministerie van Justitie en de Gemeente Arnhem. Hierbij zijn twee mogelijkheden toegelicht: het laten uitvoeren van werk door gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting (hierna: PI) en het werken met (ex-)gedetineerden op je bedrijf. Deze opties blijken mooie kansen te bieden voor de agrarische sector, niet alleen in Arnhem, maar ook elders in het land.

Kansen voor de agrarische sector in de gevangenis: behoefte aan vakopleidingen

Gedetineerden zijn een hele bijzondere doelgroep voor arbeid waarbij men “hunkert naar perspectief”, aldus Piet Reutelingsperger – Hoofd Arbeid PI Arnhem. Vaak zijn het erg gemotiveerde mensen die veel te verliezen hebben als het werktraject niet goed verloopt. Ze willen vooruit en bewijzen dat ze wat waard zijn.

De PI staat open voor initiatieven en komt graag in gesprek met ondernemers die werk uit willen besteden. Ook werken zij met werkgevers die gedetineerden in de PI opleiden, zodat zij direct bij hen aan de slag kunnen zodra zij uit de gevangenis komen.

Kansen voor de agrarische sector buiten de gevangenis: altijd eerlijk over je verleden

Hoewel er risico’s zijn om te werken met ex-gedetineerden op je bedrijf, worden die risico’s verkleind door de zorgvuldige selectie en begeleiding. Meerdere gesprekken zorgen ervoor dat de juiste kandidaat bij jou kan beginnen, rekening houdend met de werkzaamheden (benodigde kwalificaties) en de benodigde sociale vaardigheden. Tip voor jou als werkgever: informeer of de gedetineerde een profiel heeft gemaakt of dat er een certificaat of getuigschrift is vanuit de PI over goed gedrag en wat de persoon motiveert.

Het plaatsingstraject duurt minstens acht weken, tenzij er al contact is geweest met een werkgever terwijl de gedetineerde nog in de gevangenis zat. Nazorg-coaches houden toezicht en contact. Ook kan een jobcoach worden ingezet via het UWV of de gemeente. Gaat het toch fout, dan kan je als werkgever ook altijd op hen terugvallen.

Bron foto: www.in-made.nl

Meer weten?

De twee boomkwekers die bij de oriëntatiebijeenkomst aanwezig waren, plannen een vervolggesprek met PI Arnhem om samenwerking en een mogelijke pilot verder te onderzoeken. Heb je zelf interesse, wil je in contact komen met (niet-agrarische)ondernemers die al ervaring hebben of wil je een keer met de PI in contact komen over arbeid, scholing of werkplekken voor ex-gedetineerden? Stuur dan een bericht naar info@werkgeverslijn.nl. Kijk ook eens op www.in-made.nl.

Veelgestelde vragen

Binnen een PI kan een gedetineerde, als die gemotiveerd is en graag wil werken, tijdens het uitzitten van zijn/haar straf, in aanmerking komen voor een Penitentiair Programma voor arbeid. Hierbij krijgt hij/zij de kans om 4 tot 8 uur te werken en daarnaast is er ruimte om te leren. Zo kan hij/zij straks ook na het uitzitten van de straf in aanmerking komen voor een baan dat hierbij aansluit.

‘In-Made’ heeft als doel dat gedetineerden een vak leren en bereidt hen voor op werk na de PI. Het programma geeft de gedetineerde structuur en regelmaat. Zo volgen ze instructies op te volgen van een meerdere en op tijd te komen. Maar het geeft de gedetineerden ook een doel. Het versterkt het vertrouwen dat men echt wel iets kan en dat je er toe doet. Samen wordt er gewerkt aan terugkeerkracht.

Assemblagewerk, productiewerk, technisch werk, verpakken, groen beheer en schilderen. Men onderzoekt of er op meer vakgebieden kan worden gewerkt. Vaak gaat het om uitvoerend werk op mbo-niveau. Binnen de PI kan je door middel van opleidingen diploma’s tot mbo2-niveau halen. De regionale ROC’s zijn hier ook bij betrokken om de lessen te geven.

Deze PI in Arnhem heeft een jaarlijkse uitstroom van 400 tot 500 gedetineerden. Niet iedereen komt uit de regio, maar ook vanuit andere PI’s stromen mensen uit naar de regio. Deze groep is in beeld van casemanager, de reclassering en nazorgcoaches.

Er zijn bij ons geen subsidieregelingen bekend. Wel heeft het kabinet op 26 juni 2023 laten weten extra te zullen investeren om (ex-)gedetineerden te helpen bij een goede terugkeer buiten de gevangenismuren na hun straf. Hiervoor wordt een bedrag van 12 miljoen euro uitgetrokken. Zie voor meer informatie dit persbericht.

Allereerst komen alleen mensen in aanmerking om te werken als ze zelf ook echt willen. Het is niet verplicht en men moet hier zelf voor in actie komen.

Daarnaast kan binnen de PI een gedetineerde een BGG krijgen als deze voldoet aan strenge voorwaarden. Een BGG is een Beschrijving van Getoond Gedrag. Hiermee toon je aan dat je als persoon normaal kan functioneren en gemotiveerd bent om een nieuwe stap te maken. Dit is een verklaring die normaliter aan het eind van de detentieperiode wordt opgemaakt. Het wordt vaak vergeleken met een VOG-verklaring.

Als laatste wordt men geadviseerd om altijd het eerlijke verhaal te vertellen. Als je met iemand in zee wilt dan moet je duidelijk zijn naar elkaar. Wanneer vertel je als gedetineerde dat je in de gevangenis hebt gezeten? Het is niet verplicht iets te vertellen maar verstandig is om dit zo snel mogelijk te vertellen. Het kan soms zijn dat achteraf toch gevoeld wordt dat je iets hebt achtergehouden wat belangrijk was.

Gerelateerde berichten

Goede werknemers vind je dichterbij dan je denkt!

Greenport Gelderland, LTO Noord en Tree Centre Opheusden stimuleren de instroom van onbenut arbeidspotentieel in de agrarische sector, in de regio vanuit het project Agro Werkt Onbeperkt.