Risico inventarisatie & evaluatie (RIE)

Een risico inventarisatie & evaluatie (RIE) zorgt voor minder kans op ongevallen en verzuim doordat u risico’s in kaart brengt én daarvoor oplossingen bedenkt. 

Voor vrijwel alle ondernemers is een RIE verplicht en het ontbreken hiervan kan een boete van € 4.500 euro betekenen. De Inspectie SZW heeft onlangs meer mogelijkheden gekregen voor het opleggen van dergelijke boetes. Wat is een RIE, hoe maakt u deze en welke tools zijn hiervoor beschikbaar? Dankzij de inzet van uw belangenbehartigingsorganisatie is er al veel voor u geregeld en kunt u snel en gemakkelijk aan de slag. Lees er meer over op deze themapagina.

Knipsel bent u RIE verplicht.

Wat is een RIE en ben ik verplicht deze op te stellen?

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie zet u de veiligheidsrisico’s in uw bedrijf op een rij. Zo kunt u op een overzichtelijke manier maatregelen nemen die zorgen voor een veiligere en betere werkplek. Met behulp van het stroomschema hiernaast (bron Steunpunt RI&E) kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RIE uit te voeren.

Tips

Stappenplan uitvoering risico inventarisatie en -evaluatie

Stap 1 – Wat zijn de risico’s? (inventarisatie)

U start met het in kaart brengen van de risico’s in uw bedrijf. Dit wordt de inventarisatie genoemd. Hiervoor kunt u gebruik maken van de digitale RIE van Stigas. De risico’s die hier aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in uw sector. Het gebruik van de digitale RIE van Stigas is gratis voor bedrijven die premie betalen bij Colland en de RIE zelf uitvoeren. Voor de begeleiding door een adviseur en de eventuele toetsing (stap 4) betaalt u een gereduceerd tarief.

Stap 2 – Hoe groot zijn de risico’s? (evaluatie)

Als u de risico’s in kaart hebt, gaat u deze evalueren. De grootste risico’s staan bovenaan de lijst. De kleinste risico’s onderaan. Dit doet de digitale RIE van Stigas automatisch voor u.

Stap 3 – Hoe gaat u de risico’s aanpakken? (plan van aanpak)

U heeft nu een lijst met risico’s. In het plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s onder controle te krijgen. Hiervoor geldt dat voorkómen beter is dan genezen! Probeer daarom de risico’s aan te pakken bij de oorzaak in plaats van het gevolg. Ga één voor één de risico’s bij langs en geef precies aan hoe het voorkomen of verminderd moet worden. Met welke maatregel? Wat is er daarvoor nodig? Wie gaat ermee aan de slag en wanneer? Wat zijn de kosten? Wanneer bent u tevreden? Ook de kennis en ervaring die nodig zijn om dit uit te voeren, vult u in. Geef ook expliciet aan binnen welke termijn de maatregelen zullen zijn ingevoerd. Inspectie SZW kan hier naar vragen.

Tip! De arbocatalogus helpt!

De arbocatalogus is een digitaal document waarin
op sectorniveau oplossingen en aanbevelingen zijn vastgelegd om veilig en gezond te werken. Het is geschreven voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties samen oplossingen en aanbevelingen voor u op een rij gezet die u kunnen helpen de risico’s op uw bedrijf aan te pakken.

Stap 4 – Toetsing van uw RIE

De wet verplicht u in de meeste gevallen om uw RIE door een gecertificeerde arbodienst/deskundige te toetsen. Ook als u niet wettelijk verplicht bent dit te doen is het wel aan te raden. Aan de hand van het stroomschema hieronder (bron Steunpunt RI&E) kunt u bepalen of u verplicht bent om uw RI&E te laten toetsen. Kort gezegd: heeft u maximaal 25 werknemers in dienst en is de RIE van uw sector erkend? Dan is toetsing niet verplicht. Een overzicht van erkende RIE’s voor agrarische sector treft u hieronder.

Stap 5 – Aan de slag

U bent nu klaar om de risico’s op ongelukken in uw organisatie te verkleinen. In het plan van aanpak staat duidelijk wie wat en wanneer gaat doen. De digitale RIE van Stigas attendeert u op de uitvoering van eventuele acties, die gepland zijn, door middel van agenda reminders.

Knipsel RIE toetsen

Overzicht erkende RIE’s voor de agrarische sector

SectorRIE erkend?
Akkerbouw en vollegrondsgroenteteeltNee
Bloembollenteelt en handelNee
Bomen & vaste planten teeltNee
FruitteeltJa
GlastuinbouwJa
MelkveehouderijNee
PaardenhouderijJa
PluimveehouderijJa
VarkenshouderijJa
ZorgboerderijenJa

Kijk voor andere agrarische sectoren op deze pagina.

Praktische informatie over de RIE van Stigas

Wat heeft u nodig?Laptop of tablet
Hoeveel tijd kost het?Gemiddeld 3 tot 6 uur
Hoe lang is de RIE geldig?De RIE is gemiddeld 4 jaar geldig.
Wat krijg u na het invullen van de RIE?Een inventarisatie van de risico’s en een plan van aanpak voor verbeteringen.
Wat kost de RIE van Stigas?Wanneer u bent aangesloten bij Colland kunt u gratis gebruik maken van de RIE. U betaalt alleen als u de RIE laat toetsen door een deskundige.
Stigas

Wie is Stigas?

Stigas helpt ondernemers en werknemers in de agrarische sector om veilig, gezond en vitaal te werken. In het verleden is Stigas opgericht door onder andere LTO Nederland. Met de premie die u aan Colland betaald, worden de activiteiten van Stigas gefinancierd. Zo ook de RIE van Stigas. Voor vragen belt u naar 085 – 044 07 00 (optie 1) of stuur een e-mail naar info@stigas.nl.

Bekijk hier ons overzicht met veelgestelde vragen & antwoorden over de RIE.