Boeien en Binden

In deze video vertelt werkgever Sabine v.d. Berg van Verdonk Broccoli hoe zij werknemers boeit en bindt.

Agrarische werkgevers zetten steeds meer in op het boeien en binden van werknemers. Maar waarom is dit zo belangrijk? Op wat voor soort werknemers richt je je pijlen dan? En hoe pak je het boeien en binden het beste aan?

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten voor het boeien en binden van werknemers.

E-learning en masterclass

Liever direct zelf aan de slag? De vier middelen van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw bereiden je voor om als werkgever praktisch aan de slag te gaan met het boeien en binden van je werknemers:

Waarom is boeien en binden belangrijk?

Concurrentie op de arbeidsmarkt
De concurrentie op de arbeidsmarkt is momenteel moordend. Als werkgever vind je steeds moeilijker mensen die bij je willen komen werken. De krapte op de arbeidsmarkt speelt hierin een grote rol. Er zijn gewoonweg te weinig mensen voor het werk. Werknemers kunnen kiezen voor wie ze willen werken. Met een goede aanpak om werknemers te boeien en aan je te binden onderscheid je je van werkgevers die daar geen aandacht voor hebben. Zo val je meer op voor werknemers en heb je een sterkere positie in de markt.

Behoud van kennis en ervaring
Werknemers aan je binden kan betekenen dat ze bij je willen blijven werken of het in het volgende jaar weer bij je terugkomen. Dat is handig omdat de werknemer dan al de nodige kennis en ervaring bij jouw bedrijf heeft opgedaan. Als je van werknemers weet dat ze terugkomen is het ook makkelijker om te investeren in hun kennis.

Hogere arbeidsproductiviteit
Werknemers kun je alleen boeien en binden met zaken waar zij warm voor lopen. Als zij tevreden zijn met jou als werkgever heeft dat meestal tot gevolg dat ze gemotiveerd zijn om het werk te doen.

Personeelsplanning
Als werknemers zich verbonden voelen met je bedrijf kun je rekenen op hun terugkomst. Daarmee kun je beter de werkzaamheden in de toekomst plannen. Je kunt alvast voortijdig contact met werknemers opnemen zodat je weet wie er beschikbaar zijn.

Wie wil je boeien en binden?

Uit de analyse van Pareto zijn er drie typen werknemers te onderscheiden: trekkers, volgers en remmers. Hieronder geven ze kort weer. Als werkgever kun je zelf bepalen op welk type je je wilt focussen.

Trekkers

Trekkers zijn werknemers die het initiatief nemen. Die vooraan staan en gemotiveerd zijn om te werken. Ze trekken anderen mee in hun enthousiasme en denken mee in het werkproces. Hierdoor zijn het waardevolle werknemers in je team.

Volgers

Volgers zijn werknemers die doen wat van hun gevraagd wordt, maar niet persé intenties hebben om meer te doen. Een volger is een heel fijn type werknemer voor als je wilt dat het werk ‘gewoon gedaan’ moet worden, zonder vragen of opmerkingen.

 

Remmers

Werknemers die remmers zijn remmen af en zijn soms moeilijk in beweging te krijgen. Andere werknemers kunnen ze meenemen in dit gedrag. Dit type werknemer is een uitdaging om ‘aan jouw kant als werkgever’ te krijgen. Met een goede investering in deze werknemers kun je hun moreel omgooien en van een remmer een volger of zelfs trekker maken. Dit zal op andere werknemers nog veel meer effect hebben dan iemand die al een trekker uit zichzelf is.

 

Kijk en luister je liever?

De informatie op deze pagina is tijdens onze werkgeversbijeenkomsten in maart ook aan bod gekomen. Beleidsadviseur Jules Sanders van LTO Noord presenteert in onderstaande video alles wat je moet weten om werknemers te boeien en aan je te binden.

Hoe kun je werknemers boeien en binden?

1. Heb je basisvoorwaarden op orde

Als je basis goed is kun je van daaruit verder werken. Er zijn bepaalde punten waar je bij werknemers goed op scoort. Als je deze punten bij langs gaat en ervoor zorgt dat dit goed op orde hebt kun je dit uitdragen naar werknemers. Wij zetten ze belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje:

 • Arbeidscontracten en bedrijfsreglementen
 • Duidelijke werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Heldere afspraken over beloning, toeslagen, vergoedingen etc.
 • Salarisverwerking en betaling goed en vlot
 • Structuur in het werk
 • Een veilige en gezonde werkomgeving
 • Sociale zekerheid
 • En speciaal voor Internationale werknemers: huisvesting, BSN, inschrijving RNI of GBR
In gesprek met de vertegenwoordiger op het land

2. Communiceer goed

Internationale werknemers nemen hun eigen taal, hun eigen cultuur en hun eigen gewoontes mee naar jouw bedrijf. De verschillen hierin tussen hen en jou als werkgever moet je niet onderschatten. Goede communicatie is belangrijk om achter elkaars wensen en behoeften te komen. Goede communicatie organiseer je als volgt:

 • Zorg voor betrokkenheid en erkenning van werknemers
 • Werk medewerkers goed in
 • Voer individuele gesprekken met werknemers over voortgang, functioneren en ambities
 • Creëer een band met werknemers en investeer tijd in ze
 • Deel successen met iedereen die op het bedrijf werkzaam is
 • Bied ruimte voor oplossend vermogen en goede initiatieven van werknemers
 • Houd goed contact met werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn
 • Voer exitgesprekken
Handen schudden

3. Uit je waardering

Werknemers helpen jou met de werkzaamheden in jouw bedrijf. Daar ben je blij mee en betaal je ze voor natuurlijk, maar soms kan een blijk van waardering je helpen je medewerkers beter aan je te binden. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor:

 • Bied creatieve secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Scholing en ontwikkeling
 • Bedrijfsfitness
 • Bedrijfskleding
 • Kerstpakket, bedrijfsuitje etc.
 • Focus op werkplezier
Werkzaamheden in kas

4. Investeer in groei en ontwikkeling

Zoals eerder gezegd kun je de kennis van werknemers ‘hergebruiken’ als je ze aan je bindt. In deze werknemers kun je ook investeren zodat hun kennis en ervaring groeit en de toegevoegde waarde van hen voor je bedrijf toeneemt. Je kunt op verschillende manieren investeren in groei en ontwikkeling:

 • Bied kansen om door te groeien
 • Cursussen en trainingen
 • Coaching
 • Learning on the job en job-rotatie
 • Bied kansen om door te groeien in het bedrijf

Wil je meer tips?

Luister dan naar onze podcasts “Vitaliteit op de werkvloer” en “Motiveren van medewerkers”.

Model bedrijfsreglement

Het model bedrijfsreglement heeft als doel het informeren van (nieuwe) werknemers over het bedrijf en de manier waarop een aantal praktische zaken binnen het bedrijf geregeld zijn. Het voordeel van het vastleggen in een overzichtelijk boekje/brochure of map is dat de nieuwe werknemer hiermee direct op de hoogte is van de huisregels en overige richtlijnen binnen het bedrijf.

Het model bedrijfsreglement is beschikbaar voor Open Teelten. Binnenkort is deze ook beschikbaar voor Productiegerichte Dierhouderij en Paddenstoelen.

 

Model bedrijfsreglement voor Open Teelten

Nederlands

Model ontwikkel- en exitgesprekken

Ga je met jouw werknemer in gesprek over zijn ontwikkeling? Gebruik dan één van onderstaande formulieren als handvat. Ook als een werknemer uit dienst gaat is het verstandig om hierover in gesprek te gaan, het exitformulier kan hierbij helpen.

Deze formulieren zijn voor de sectoren Open Teelten, (Productiegerichte) Dierhouderij en Paddenstoelen vrij te downloaden.

 

Formulier ontwikkelgesprek A - Dit formulier is ideaal voor werkgevers die nog niets gedaan hebben op het gebied van ontwikkelgesprekken, maar hier graag mee willen starten.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Formulier ontwikkelgesprek B - Dit formulier is ideaal voor werkgevers die al iets gedaan hebben op het gebied van ontwikkelgesprekken, maar iets meer structuur en verdieping zoeken.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Formulier ontwikkelgesprek C - Dit formulier is ideaal voor de werkgever die ruime ervaring heeft op het gebied van ontwikkelgesprekken. Ook is dit formulier te gebruiken door de HR-medewerker om het gesprek tussen leidinggevende en werknemer te leiden.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Formulier exitgesprek - Dit formulier biedt structuur ter ondersteuning van het exitgesprek en is door zowel de ervaren als minder ervaren leidinggevende te gebruiken.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Model functioneringsgesprek

Nederlands

Gerelateerde berichten

Gratis loopbaancheck beschikbaar voor de dierhouderij

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen moeten werknemers langer gezond doorwerken, zo ook in de dierhouderij. Aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van je werknemers is daarbij erg belangrijk. Een loopbaancheck, gratis beschikbaar voor de dierhouderij, biedt uitkomst.

Model bedrijfsreglement beschikbaar voor Open Teelten

Voorkom misverstanden en onduidelijkheden bij jouw werknemers en maak gebruik van een bedrijfsreglement (ofwel: personeelshandboek) voor het informeren van je werknemers over specifieke afspraken en huisregels binnen jouw onderneming.

Nieuwe module e-learning Sluit de Achterdeur

De e-learning ‘Sluit de Achterdeur’ heeft een nieuwe module. Deze module gaat in op hoe je een leercultuur stimuleert op jouw bedrijf.

#4 Vitaliteit op de werkvloer

In deze aflevering van Werkgeverspraat staat vitaliteit centraal. Wat is vitaliteit en waarom zou je hier als werkgever aandacht voor moeten hebben?

#3 Motiveren van medewerkers

Deze aflevering van Werkgeverspraat gaat over het motiveren van medewerkers. Want iedere werkgever wil tenslotte graag gemotiveerde medewerkers. Maar waarvan raken medewerkers gemotiveerd? Kun je iedereen wel motiveren? En hoe doe je dat dan?