Huisvesting

Om maar met de deur in huis te vallen..

Internationale werknemers zijn van groot belang voor de land- en tuinbouw. Een belangrijke randvoorwaarde voor internationale werknemers is goede huisvesting. Op deze pagina vind je alles rondom huisvesting. Van de LTO visie op huisvesting, de reactie van LTO op het wetsvoorstel goed verhuurderschap tot certificering van huisvesting en het inhouden van de kosten. Toch nog een vraag? Neem gerust contact op via info@werkgeverslijn.nl of bel ons (gratis) via 088 8886688.

huisvesting internationale werknemers

Colum Eric Douma – Visie huisvesting

Eric DoumaLTO Nederland is trots op de internationale werknemers die in onze sector werken. Een eerlijke beloning, goede werkomstandigheden en waardering vinden wij net zo normaal als goede huisvesting. Maar bij huisvesting wringt de schoen. Volgens het Expertisecentrum Flexwonen is er een tekort van ruim 100.000 bedden voor het huisvesten van internationale werknemers. Omdat huisvesting een belangrijk onderdeel is van het hele arbeidsvoorwaardepakket, wordt Nederland op deze manier minder aantrekkelijk voor de internationale werknemers. Gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol om meer huisvesting gerealiseerd te krijgen. De gemeenten moeten in beweging komen en ondernemers een vergunning geven om goede huisvesting te bouwen.

De Commissie Ondernemerschap en Onderwijs heeft een LTO Nederland huisvesting van internationale werknemers visie vastgesteld. De visie is een landelijke visie en roept gemeenten, als organisatie die verantwoordelijk is voor het vergunnen van huisvesting, op om werk te maken van meer huisvesting voor de voor onze sector zo belangrijke internationale medewerker. De landelijke visie moet inspireren om regionaal aan de slag te gaan met meer maatwerk zodat bedrijven de ruimte krijgen om goede huisvesting te bouwen en de medewerkers goed te huisvesten. Uiteraard is de landelijke visie algemeen, regionaal zal maatwerk gemaakt moeten worden. Mocht je ook een aantal exemplaren van de visie op papier willen ontvangen, laat het Peter Baltus weten via pbaltus@lto.nl.

Eric Douma, Portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs LTO Nederland

lto nederland logo

Gemeentelijke belastingen

Werknemers inschrijven bij een gemeente of RNI? Waterschapsbelasting? Toeristenbelasting? Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Op zoek naar een overzicht? Wij schreven een artikel over gemeentelijke belastingen bij huisvesting voor internationale werknemers. Succes!                                      

Goed verhuurderschap

De overheid probeert door middel van een internetconsultatie betrokken partijen te laten reageren op hun voorstel Goed verhuurderschap. LTO Nederland heeft hierop gereageerd en pleit voor een uitzonderingspositie voor agrarische werkgevers die werknemers huisvesten. Het wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid een vergunningenstelsel in te voeren voor verhuurders. Hier vind je de reactie van het wetsvoorstel. 

Certificering

De huisvesting moet goed en veilig zijn. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van de huisvesting op land- en tuinbouwbedrijven en certificeert de werkgever wiens huisvesting voldoet aan de strenge AKF-normen. Deze normen zijn opgesteld door werknemers en werkgeversvertegenwoordigers. Meer weten over certificering? Benieuwd naar het verschil en de overeenkomsten tussen AKF en SNF? Wil je weten welke land- en tuinbouwbedrijven jouw voorgingen en gecertificeerd zijn? Dit alles vind je op onze pagina Flexwonen.

Overeenkomsten en verschillen tussen het AKF- en SNF-keurmerk

Veel ondernemers en gemeenten vragen zich af waarom er twee keurmerken zijn en hoe zij daar het best mee om kunnen gaan. AKF is gericht op bedrijven in de agrarische sector die hun werknemers zelf in dienst hebben. Omdat AKF óók goede en betaalbare huisvesting voor seizoenarbeid kan certificeren, kan AKF als complementair op het SNF-keurmerk worden beschouwd. Het Expertisecentrum Flexwonen heeft een nieuw overzicht gemaakt van overeenkomsten en verschillen.

Resultaten enquête over huisvesting arbeidsmigranten

Het lukt gemeenten nauwelijks om huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten, blijkt uit een enquête van Nieuwsuur onder veertig gemeenten waar veel arbeidsmigranten werken. Vaak hebben ze honderden of enkele duizenden woonplekken tekort. Hier vind je het artikel met de benodigde cijfers. Let op, het gaat hier alleen om de agrarische sector.

Stem jij mee? 👇

Inhouden doe ik..

View Results

Laden ... Laden ...

Wat is het grootste knelpunt dat je ervaart rondom huisvesting?

View Results

Laden ... Laden ...

3 meestgestelde vragen huisvesting

 • Ik verzorg huisvesting voor mijn werknemers. Hoe zorg ik voor ‘coronaproof ’ huisvesting?

  Laatste update: 14 september 2021, 12:05

  We adviseren je dringend om minimaal alle preventiemaatregelen te nemen die door het RIVM geadviseerd worden. In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren zijn ook adviezen voor huisvesting opgenomen. Praktische tips staan ook in onze handreiking werken met nieuwe internationale werknemers.

 • Ik bied geen huisvesting aan op mijn eigen terrein, mogen de huisvestingskosten mogen de huisvestingskosten in het kader van de cafetariaregeling dan wel uitgeruild worden?

  Laatste update: 20 september 2021, 12:25

  Ja, dit is mogelijk. Voor de huisvestingskosten wordt uitgegaan van de werkelijk aan de werknemer in rekening gebrachte huisvestingskosten. Het is van belang dat deze kosten ook daadwerkelijk aangetoond kunnen worden middels een huurcontract of factuur. Lees meer over de cafetariaregeling.

 • Hoe zit het ook al weer met inhouden van de kosten van huisvesting op het WML van de werknemer?

  Laatste update: 14 september 2021, 12:00

  De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bepaalt dat de kosten van huisvesting alleen op het wettelijk minimumloon (WML) ingehouden mogen worden als de huisvesting is gecertificeerd met een geaccrediteerd certificeringssysteem op basis van in de cao opgenomen normen. Hiernaast wordt geëist dat de werknemer akkoord gaat met het inhouden op het loon en dat de kosten begrenst zijn. In de agrarische sector is dit begrensd op 20% van het WML. Een groot voordeel van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) is dat u de kosten van de huisvesting inhouden op het loon van de werknemer.