Agrarisch Keurmerk Flexwonen (huisvesting)

Laatste update: 6 oktober 2020, 10:59

Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om voor u te komen en te blijven werken. De huisvesting moet dan natuurlijk wel in orde zijn.

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van de huisvesting op land- en tuinbouwbedrijven en certificeert de werkgever wiens huisvesting voldoet aan de strenge AKF-normen. Deze normen zijn opgesteld door werknemers en werkgeversvertegenwoordigers.

Breda, 5 juni 2019 – Uitreiking eerste certificaat aan aardbeienteler Jan van Meer (foto: Willem Paterik)

Waarom laten certificeren?

  • Het AKF erkent de kwaliteit van de huisvesting voor uw werknemers.
  • In tegenstelling tot andere keurmerken mogen units – verplaatsbare huisvestingsvormen – ook gecertificeerd worden.
  • U mag de kosten van de huisvesting inhouden op het loon van de werknemer.

Over het AKF

Het AKF is medio 2019 gelanceerd. Sinds januari 2020 mag het schema onder accreditatie worden toegepast door de Raad van Accreditatie. Het AKF is een initiatief van LTO Nederland, de aangesloten regionale LTO organisaties, de gelieerde vaktechnische organisaties en werknemersorganisaties CNV en FNV, en wordt mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.

Gecertificeerde bedrijven

Benieuwd welke land- en tuinbouwbedrijven reeds gecertificeerd zijn?

Bekijk het Register van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Praktijkvoorbeeld

“Wij hebben flink geïnvesteerd in goede huisvesting voor seizoenarbeiders. Door ons te laten certificeren kunnen we laten zien dat we goed werkgeverschap serieus nemen en dat onze huisvesting voldoet aan hoge eisen. Overigens is het grootste compliment als de Poolse werknemers zelf enthousiast zijn over de accommodatie. Ze werken hard, dus ze hebben ook recht op goede huisvesting.”

Irma Rood, De Wit Bloembollen in Bovenkarspel

Eenvoudig certificeren: het 4-stappenplan

Wilt u de huisvesting die u aanbiedt aan uw werknemers laten certificeren? Doorloop onderstaande vier stappen:

1. Bereid u voor op de certificering door middel van een interne audit. U controleert zelf aan de hand van de normen of de huisvesting voldoet en legt de bevindingen en de uitgevoerde acties vast.

2. Sluit een contract af met één van de drie certificerende instellingen en teken de eigen verklaring naleving cao. Om kosten te besparen adviseren wij u de audit (indien mogelijk) in combinatie met uw GlobalG.A.P. audit te plannen. Leden van LTO en de aan LTO gelieerde organisaties krijgen een korting van 100 euro op de certificeringskosten.

3. Als u aan de normen voldoet wordt u als gecertificeerd werkgever opgenomen in het Register Agrarisch Keurmerk Flexwonen.

4. Sluit een huurovereenkomst met uw werknemer en een volmacht om de kosten van huisvesting in te houden op het loon.

5. De certificering is geldig voor 1 jaar. Na dat jaar kunt u uiteraard met een nieuwe audit uw certificering verlengen.

Certificerende instellingen

De audits en certificering van de bedrijven kan verzorgd worden door drie onafhankelijke certificerende instellingen. Zij bepalen of de huisvesting aan de eisen voldoet en of de werkgever een certificaat krijgt of niet. Er is gekozen voor de certificerende instellingen die ook certificering voor GLOBAL G.A.P. verzorgen; zij hebben veel kennis van audits, techniek en de sector, zodat één en ander met zo min mogelijk administratieve lasten gepaard gaat. Ondernemingen die gecertificeerd willen worden kunnen zich bij één van onderstaande certificerende instellingen aanmelden.

Voor meer informatie over het certificeringsproces en de kosten kunt u terecht bij één van de drie certificerende instellingen:

Extra tools voor huisvesting

Voorbeeld veiligheidskaart

In de agrarische en groene sector ondersteunt de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) de werkgever bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Zij hebben BHV instructies beschikbaar in Nederlands en Pools.

Voorbeeld klachtenprocedure

Hier kunt u een voorbeeld klachtenprocedure downloaden in meerdere talen.

Klachtenprocedure – Nederlands
Klachtenprocedure – Pools
Klachtenprocedure – Engels
Klachtenprocedure – Roemeens
Klachtenprocedure – Bulgaars

Arbeidsovereenkomsten en volmacht

U kunt hier voorbeeld arbeidsovereenkomsten downloaden voor o.a. de cao Open Teelten, cao Glastuinbouw en de regeling piekarbeid. In dit model is een artikel opgenomen over huisvesting. Ook is er een model volmacht beschikbaar via deze link. Van deze documenten kunt u ook Poolse, Engelse – en in een aantal gevallen Roemeense en Bulgaarse – vertalingen downloaden.

Verkorte huis- en leefregels

Op basis van de norm is het noodzakelijk werknemers in hun landstaal te informeren over huis- en leefregels. Download hier een voorbeeld van een dergelijk reglement.

Huis- en leefregels – Nederlands
Huis- en leefregels – Pools
Huis- en leefregels – Engels
Huis- en leefregels – Roemeens
Huis- en leefregels – Bulgaars

Agririsch Keurmerk Flexwonen

Gebruiksvoorschriften logo keurmerk

Is uw huisvesting goedgekeurd en mag u het logo Agrarisch Keurmerk Flexwonen voeren? Bekijk dan hier de gebruiksvoorschriften voor het logo. Ook kunt u een raamsticker(s) ontvangen voor uw huisvesting. Neem hiervoor contact op met de Werkgeverslijn.