Agrarisch Keurmerk Flexwonen (huisvesting)

Laatste update: 2 juni 2020, 11:59

Flexwonen

Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om voor u te komen en te blijven werken. De huisvesting moet dan natuurlijk wel in orde zijn. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van uw huisvesting. Daarnaast mogen gecertificeerde bedrijven de huisvestingkosten inhouden tot maximaal 20% van het wettelijk minimum loon als er een geldende cao van toepassing is. Het AKF is een initiatief van LTO Nederland, de aangesloten regionale LTO organisaties, de gelieerde vaktechnische organisaties en werknemersorganisaties CNV en FNV, en wordt mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt. Met vragen kunt u altijd contact opnemen via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl

! Ondanks coronavirus gaan audits en certificering door !

30 april 2020 | De inspectie instellingen van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen hebben een werkwijze ontwikkeld waardoor audits
op de bedrijven toch door kunnen gaan. Deze is vastgelegd in een protocol waarin veel aandacht is voor de veiligheid van uw bedrijf én van de auditor.
Meer weten? Informeer bij één van de drie certificerende instellingen.

Nieuws

30 januari 2020 | Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen heeft van de Raad van Accreditatie het goede nieuws ontvangen dat het schema onder accreditatie kan worden toegepast. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit en veiligheid van tijdelijke huisvesting voor medewerkers op land- en tuinbouwbedrijven. Gecertificeerde ondernemers mogen de huisvestingkosten inhouden op het loon.

Lees meer

Stappenplan

Wilt u de huisvesting die u aanbiedt aan uw werknemers laten certificeren? Doorloop alle onderstaande vier stappen:

1. Bereid u voor op de certificering door middel van een interne audit. U controleert zelf aan de hand van de normen of de huisvesting voldoet en legt de bevindingen en de uitgevoerde acties vast.
2. Sluit een contract af met één van de drie certificerende instellingen en teken de eigen verklaring naleving cao. De daadwerkelijke audit mag later plaatsvinden, bijvoorbeeld in combinatie met de audit van GLOBALG.A.P. Leden van LTO en de aan LTO gelieerde organisaties krijgen een korting van 100 euro op de certificeringskosten.
3. U wordt opgenomen in het register Agrarisch Keurmerk Flexwonen.
4. Sluit een huurovereenkomst met uw werknemer en een volmacht om de kosten van huisvesting in te houden op het loon. Vanaf dat moment kunt u de kosten van huisvesting inhouden op het loon.

Breda, 5 juni 2019 – Uitreiking eerste certificaat aan aardbeienteler Jan van Meer (foto: Willem Paterik)

Contactgegevens certificerende instellingen

De audits en certificering van de bedrijven kan verzorgd worden door drie onafhankelijke certificerende instellingen. Zij bepalen of de huisvesting aan de eisen voldoet en of de werkgever een certificaat krijgt of niet. Er is gekozen voor de certificerende instellingen die ook certificering voor GLOBAL G.A.P. verzorgen; zij hebben veel kennis van audits, techniek en de sector, zodat één en ander met zo min mogelijk administratieve lasten gepaard gaat. Ondernemingen die gecertificeerd willen worden kunnen zich bij één van onderstaande certificerende instellingen aanmelden.

Voor meer informatie over het certificeringsproces en de kosten kunt u terecht bij één van de drie certificerende instellingen:

‘Maatwerk nodig bij huisvesting medewerkers’

Zachtfruitteler René Simons uit Haaren is blij met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen dat onlangs is gelanceerd. Zijn nieuw te bouwen onderkomen voor zestien medewerkers moet daar op alle punten aan voldoen.

Lees hier het interview met René Simons over het Agrarisch Keurmerk Flexwonen.

Voorbeeld veiligheidskaart

In de agrarische en groene sector ondersteunt de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) de werkgever bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Zij hebben BHV instructies beschikbaar in Nederlands en Pools.

Voorbeeld klachtenprocedure

Hier kunt u een voorbeeld klachtenprocedure downloaden in meerdere talen.

Klachtenprocedure – Nederlands
Klachtenprocedure – Pools
Klachtenprocedure – Engels
Klachtenprocedure – Roemeens
Klachtenprocedure – Bulgaars

Arbeidsovereenkomsten en volmacht

U kunt hier voorbeeld arbeidsovereenkomsten downloaden voor o.a. de cao Open Teelten, cao Glastuinbouw en de regeling piekarbeid. In dit model is een artikel opgenomen over huisvesting. Ook is er een model volmacht beschikbaar via deze link. Van deze documenten kunt u ook Poolse, Engelse – en in een aantal gevallen Roemeense en Bulgaarse – vertalingen downloaden.

Verkorte huis- en leefregels

Op basis van de norm is het noodzakelijk werknemers in hun landstaal te informeren over huis- en leefregels. Download hier een voorbeeld van een dergelijk reglement.

Huis- en leefregels – Nederlands
Huis- en leefregels – Pools
Huis- en leefregels – Engels
Huis- en leefregels – Roemeens
Huis- en leefregels – Bulgaars