Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF)

Voor internationale werknemers is de kwaliteit van huisvesting een belangrijk argument om in Nederland te komen en blijven werken. De huisvesting moet gewoon goed en veilig zijn. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van de huisvesting op land- en tuinbouwbedrijven en certificeert de werkgever wiens huisvesting voldoet aan de strenge AKF-normen. Deze normen zijn paritair opgesteld. Dit betekent dat werknemers en werkgeversvertegenwoordigers samen deze norm hebben ontwikkeld. Meer weten over algemene zaken rondom huisvesting? Bekijk dan onze huisvestingspagina.

Gecertificeerde bedrijven

Benieuwd welke land- en tuinbouwbedrijven reeds gecertificeerd zijn?

Bekijk het Register Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Over het AKF

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is medio 2019 gelanceerd. Sinds januari 2020 heeft de RvA (Raad voor Accreditatie) accreditatie verleend voor het AKF-schema. Het AKF is een initiatief van LTO Nederland, de aangesloten regionale LTO organisaties, de gelieerde vaktechnische organisaties en werknemersorganisaties CNV en FNV, en wordt mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt. Per 15 augustus 2024 gaat de nieuwe norm in, waarbij een belangrijke stap voorwaarts is gemaakt.

Waarom laten certificeren?

  • Het AKF erkent de kwaliteit van de huisvesting voor jouw werknemers.
  • In tegenstelling tot andere keurmerken mogen units – verplaatsbare huisvestingsvormen – ook gecertificeerd worden.
  • Je mag de kosten van de huisvesting inhouden op het loon van de werknemer.
  • Bij seizoenshuisvesting zijn uitzendkrachten, onder voorwaarden, toegestaan
Huisvesting

Praktijkvoorbeeld

“Wij hebben flink geïnvesteerd in goede huisvesting voor seizoenarbeiders. Door ons te laten certificeren kunnen we laten zien dat we goed werkgeverschap serieus nemen en dat onze huisvesting voldoet aan hoge eisen. Overigens is het grootste compliment als de internationale werknemers zelf enthousiast zijn over de accommodatie. Ze werken hard, dus ze hebben ook recht op goede huisvesting.”

 

Irma Rood, De Wit Bloembollen in Bovenkarspel

Eenvoudig certificeren: het 4-stappenplan

Wil je de huisvesting die je aanbiedt aan jouw werknemers laten certificeren? Doorloop onderstaande vier stappen:

1. Bereid je voor op de certificering door middel van een interne audit. Je controleert zelf  aan de hand van de normen of de huisvesting voldoet en legt de bevindingen en de uitgevoerde acties vast.

2. Sluit een contract af met één van de certificerende instellingen en teken de eigen verklaring voor goed werkgeverschap. Om kosten te besparen adviseren wij je de audit (indien mogelijk) in combinatie met de GlobalG.A.P. audit te plannen. Leden van LTO en de aan LTO gelieerde organisaties krijgen een korting van 100 euro op de certificeringskosten.

3. Als je aan de normen voldoet wordt je als gecertificeerd werkgever opgenomen in het Register Agrarisch Keurmerk Flexwonen.

4. Sluit een huurovereenkomst met jouw werknemer en een volmacht om de kosten van huisvesting in te houden op het loon.

5. De certificering is geldig voor 1 jaar. Na dat jaar kun je uiteraard met een nieuwe audit uw certificering verlengen.

Download het certificeringsschema, de normen en de eigen verklaring

Certificeringschema geldig vanaf 15 augustus 2024

Pdf.-bestand

Checklist Huisvesting (norm) geldig vanaf 15 augustus 2024

Pdf.-bestand

Checklist huisvesting (norm) mét wijzigingen oude en nieuwe normen gemarkeerd

Pdf.-bestand

Eigen verklaring voor goed werkgeverschap

Word-document

Certificerende instellingen

De audits en certificering van de bedrijven kan verzorgd worden door drie onafhankelijke certificerende instellingen. Zij bepalen of de huisvesting aan de eisen voldoet en of de werkgever een certificaat krijgt of niet. Er is gekozen voor de certificerende instellingen die ook certificering voor GLOBAL G.A.P. verzorgen; zij hebben veel kennis van audits, techniek en de sector, zodat één en ander met zo min mogelijk administratieve lasten gepaard gaat. Ondernemingen die gecertificeerd willen worden kunnen zich bij één van onderstaande certificerende instellingen aanmelden.

Voor meer informatie over het certificeringsproces en de kosten kun je terecht bij één van de drie certificerende instellingen:

Extra tools voor huisvesting

Checklist Kwaliteit huisvesting

Wil je als werkgever kijken of je in aanmerking kunt komen voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen? De checklist Kwaliteit huisvesting helpt je om de elementen die een rol spelen rond veiligheid, hygiëne en comfort te beoordelen. Ze is gebaseerd op de normen van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF).

Wij hebben een model checklist kwaliteit huisvesting ontwikkeld. Dit model vind je onder downloads.

Voorbeeld veiligheidskaart

In de agrarische en groene sector ondersteunt de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) de werkgever bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Zij hebben BHV instructies beschikbaar in Nederlands en Pools.

Voorbeeld klachtenprocedure

Download een voorbeeld klachtenprocedure in de taal die je nodig hebt.

Klachtenprocedure – Nederlands
Klachtenprocedure – Pools
Klachtenprocedure – Engels
Klachtenprocedure – Roemeens
Klachtenprocedure – Bulgaars

Arbeidsovereenkomsten en volmacht

Je kunt onder downloads voorbeeld arbeidsovereenkomsten downloaden voor o.a. de cao Open Teelten, cao Glastuinbouw en de regeling piekarbeid. Ook is er een model volmacht beschikbaar . Van deze documenten kun je ook Poolse, Engelse – en in een aantal gevallen Roemeense en Bulgaarse – vertalingen downloaden. De downloads tref je ook onderaan deze pagina. 

Verkorte huis- en leefregels

Op basis van de norm is het noodzakelijk werknemers in hun landstaal te informeren over huis- en leefregels. Download hier een voorbeeld van een dergelijk reglement.

Huis- en leefregels – Nederlands
Huis- en leefregels – Pools
Huis- en leefregels – Engels
Huis- en leefregels – Roemeens
Huis- en leefregels – Bulgaars

Gebruiksvoorschriften logo keurmerk

Is jouw huisvesting goedgekeurd en mag je het logo Agrarisch Keurmerk Flexwonen voeren? Bekijk dan hier de gebruiksvoorschriften voor het logo. Ook kun je een raamsticker(s) ontvangen voor jouw huisvesting. Neem hiervoor contact op met de Werkgeverslijn.

 

Het rapport van Roemer over huisvesting

Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten heeft in oktober 2020 een rapport opgesteld. Het rapport heeft tot doel om de positie van internationale werknemers en de kwaliteit van huisvesting te verbeteren. De vijf belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:

  • Gemeenten moeten meer sturingsmogelijkheden krijgen om tegen misstanden op te kunnen treden. Het Aanjaagteam stelt daarom een verhuurdersvergunning voor.
  • Gemeenten en provincies moeten zich inzetten voor het realiseren van meer huisvesting van internationale werknemers.
  • De kwaliteit van de huisvesting moet omhoog. Daarom moeten de keurmerken SNF en AKF geïntegreerd worden en de eisen daarvan aangescherpt. Zo moet er sprake zijn van één persoon per kamer met een minimale oppervlakte van 5,5 m3 en een woonvoorziening van 15 m2 leefoppervlakte (inclusief genoemde 5,5 m2).
  • Werkgeverschap en verhuurderschap moeten ontkoppeld worden. Naast een arbeidscontract, behoort een internationale werknemer ook een eigen huurovereenkomst te krijgen.
  • Integratie van de huisvestingskeurmerken SNF (Stichting Normering Flexwonen) en AKF.

De aanbevelingen zijn gericht aan de rijksoverheid, provincies en gemeenten, maar ook aan andere betrokkenen zoals werkgevers. Het is aan hen om met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Met de aanpassingen van de norm per 15 augustus 2024 maakt AKF een belangrijke stap voorwaarts.

Update 10 juli 2024 | Er zijn, in overeenstemming met advies van de commissie Roemer, gesprekken met SNF over mogelijkheden voor een fusie van de keurmerken SNF en AKF. Het nieuwe fusiekeurmerk zou dan, net als de twee huidige, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA) vallen. Een RvA-traject is intensief en kost veel tijd. Daarnaast zullen de betrokken partijen van de keurmerken eerst overeenstemming moeten hebben over de normering en structuur van het keurmerk. Dit overeenstemming is er tot heden nog niet. Advies voor gemeenten is om beide keurmerken in het gemeentelijk beleid op te nemen.

Gerelateerde berichten

Nieuwe normen AKF-huisvestingskeurmerk zijn stap vooruit in goed werkgeverschap

Huisvesting is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor internationale werknemers. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) waarborgt de kwaliteit van huisvesting op…

Huisvesting
Huisvesting van internationale werknemers in de land- en tuinbouw

Internationale werknemers zijn van groot belang voor de land- en tuinbouw. Een belangrijke randvoorwaarde voor internationale werknemers is goede huisvesting. Daarbij komt nog best wat kijken.