Wet goed verhuurderschap per 1 juli van kracht

Nieuwe versie: Aan de slag met goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap treedt op 1 juli 2023 in werking. Dat betekent dat verhuurders zich vanaf 1 juli 2023 aan de landelijk geldende normen moeten houden. Deze kunnen door gemeenten worden gehandhaafd. Bovendien kunnen gemeenten met deze wet een vergunningenstelsel invoeren voor het verhuren van woningen of verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

huisvesting internationale werknemers

Wet goed verhuurderschap per 1 juli van kracht

De landelijke basisnorm geldt voor het gehele verhuurproces van reguliere verhuur en verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. Over de praktische invulling van de basisnorm is LTO Nederland in overleg met het ministerie van BZK. Dan gaat het bijvoorbeeld over hoe de informatieplicht uitgevoerd moet worden en wat de regelgeving verwacht rondom een procedure om discriminatie te voorkomen. Het streven is om zo snel als mogelijk een toolkit beschikbaar te hebben waar verhuurders mee aan de slag kunnen. Eén advies kunnen we nu alvast geven: sluit voor verhuringen die op 1 juli 2023 ingaan een aparte huurovereenkomst af met je internationale werknemer. Voor gecertificeerde huisvesting is dat overigens al verplicht.

Bron: LTO Nederland

Gerelateerde berichten

Aan de slag met goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 gelden landelijke regels voor goed verhuurderschap. Ook werkgevers in de land- en tuinbouw die huisvesting verhuren worden geacht zich aan deze regels te houden.