Sluit de achterdeur

Meld je direct aan

Sluit de achterdeur en voorkom uitstroom van medewerkers

Nieuwe mensen aantrekken in de agrarische sector is één ding, ze vasthouden is een tweede. Agrarische werkgevers steken veel tijd, geld en energie in het werven van werknemers. Uit onderzoek blijkt dat het vervangen van één werknemer gemiddeld een bruto jaarsalaris kost. Het is dus zinvoller om te investeren in het behouden van je personeel.

Waarom is het boeien en binden van je werknemers zo belangrijk? En hoe pak je het aan? De drie middelen van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw bereiden je voor om als werkgever praktisch aan de slag te gaan:

  • E-learning ‘Sluit de achterdeur’
  • De fysieke masterclass ‘Het goede gesprek aangaan’: meer informatie volgt later dit jaar
  • En de beschikbare downloads: modelformulieren voor het voeren van ontwikkelgesprekken en exitgesprekken.

Meld je aan!

De inhoud van de e-learning en masterclass sluiten goed op elkaar aan; de masterclass is een goede aanvulling op de e-learning, omdat je daar de theorie oefent in de praktijk met gesprekstechnieken. Maar het is niet noodzakelijk om de e-learning te doorlopen om de masterclass te kunnen volgen en vice versa.

Dus kies wat bij jou past en meld je snel aan voor de e-learning en/of masterclass!

Aanmelden e-learning: sluit de achterdeur

Naam*
E-mailadres*
Sector*
Ik meld mij aan voor:
Nieuwsbrief

E-learning

Met de e-learning ‘Sluit de achterdeur’ krijg jij handvatten om te zorgen dat je werknemers graag bij jou blijven werken. In drie modules komen verschillende onderwerpen aan bod die te maken hebben met het boeien en binden van personeel:

  • Nut en noodzaak van boeien en binden
  • Boeien en binden: hoe doe je dat?
  • In gesprek zijn met je werknemers

Met een tijdsinvestering van 1,5 uur ben je goed geïnformeerd om aan de slag te gaan. De modules kunnen afzonderlijk van elkaar doorlopen worden, op een moment dat het jou past.

De e-learning is gratis en beschikbaar voor de sectoren Open Teelten, (Productiegerichte) Dierhouderij en Paddenstoelen. Daarnaast is de e-learning gratis beschikbaar voor HCA (Human Capital Agenda) regio Zwolle. Zodra je start met de e-learning, heb je één maand de tijd om de e-learning af te ronden. Hierna wordt je account gedeactiveerd.

Formulieren voor functionerings-, ontwikkelings-, beoordelings- en exitgesprekken

Vastlegging van gesprekken met werknemers is belangrijk. Maak aan de hand van de gespreksnotities een verslag van het gesprek. Vat de actiepunten uit het gesprek in een samenvatting. Geef de werknemer een conceptverslag en vraag of hij opmerkingen heeft en verwerk deze. Laat het verslag met datum voor akkoord tekenen en bewaar dit in het personeelsdossier.

Om te zorgen dat je een gesprek goed voorbereidt; om structuur aan te brengen in je gesprek; om te zorgen dat je geen onderwerpen vergeet tijdens het gesprek; en om een gesprek goed vast te leggen, kun je een gespreksformulier hanteren. Het gebruik van een vast model is zeker ook raadzaam wanneer verschillende personen in één bedrijf de gesprekken voeren. De onderwerpen die je tijdens het gesprek wil bespreken staan op het formulier aangegeven. Als je dit formulier vooraf uitreikt aan de werknemer weet hij wat je wilt bespreken.

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft drie voorbeeldmodellen ontwikkeld voor het voeren van een functionerings-, ontwikkelings- of beoordelingsgesprek. Elk model is toepasbaar in meerdere situaties en rollen. Kijk welk model het beste bij jou en je werknemers past en pas het formulier waar nodig aan. Bij elk formulier zit ook een toelichting hoe je het kunt toepassen in verschillende vormen.

Daarnaast heeft de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een voorbeeldmodel ontwikkeld voor het voeren van exitgesprekken.

De formulieren zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Bulgaars, Pools en Roemeens.

Deze tools zijn voor de sectoren Open Teelten, (Productiegerichte) Dierhouderij en Paddenstoelen vrij te downloaden.

Model ontwikkel- en exitgesprekken

Ga je met jouw werknemer in gesprek over zijn ontwikkeling? Gebruik dan één van onderstaande formulieren als handvat. Ook als een werknemer uit dienst gaat is het verstandig om hierover in gesprek te gaan, het exitformulier kan hierbij helpen.

Deze formulieren zijn voor de sectoren Open Teelten, (Productiegerichte) Dierhouderij en Paddenstoelen vrij te downloaden.

Formulier ontwikkelgesprek A (ZIP) - Dit formulier is ideaal voor werkgevers die nog niets gedaan hebben op het gebied van ontwikkelgesprekken, maar hier graag mee willen starten.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Formulier ontwikkelgesprek B (ZIP) - Dit formulier is ideaal voor werkgevers die al iets gedaan hebben op het gebied van ontwikkelgesprekken, maar iets meer structuur en verdieping zoeken.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Formulier ontwikkelgesprek C (ZIP) - Dit formulier is ideaal voor de werkgever die ruime ervaring heeft op het gebied van ontwikkelgesprekken. Ook is dit formulier te gebruiken door de HR-medewerker om het gesprek tussen leidinggevende en werknemer te leiden.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Formulier exitgesprek (ZIP) - Dit formulier biedt structuur ter ondersteuning van het exitgesprek en is door zowel de ervaren als minder ervaren leidinggevende te gebruiken.

Nederlands / Engels / Pools / Bulgaars / Roemeens

Model functioneringsgesprek

Nederlands (PDF)

Gerelateerde berichten