Begrijpelijke taal op de werkvloer

Werken in de kas

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon. Op de werkvloer brengt dit problemen met zich mee: deze werknemers hebben moeite met e-mailen, schriftelijk rapporteren en het lezen van veiligheidsinstructies. Daarnaast brengen buitenlandse werknemers taalbarrières en cultuurverschillen met zich mee.

Met de praktische tips op deze themapagina kunt u als werkgever laaggeletterdheid en taalproblemen op de werkvloer bespreekbaar maken en aanpakken.

 

 

Het aanpakken van laaggeletterdheid levert veel op

Stichting Lezen & Schrijven zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Wanneer u als werkgever laaggeletterdheid op uw werkvloer aanpakt, levert u dit veel op. Denk aan:

  • Minder kosten door: lager ziekteverzuim, minder fouten op werk, werknemers halen sneller certificaten (Ecorys, 2015).
  • Werknemers krijgen meer zelfvertrouwen, trots en plezier (Visscher & Tops, 2015).
  • Lagere maatschappelijke kosten door: lagere zorgkosten, meer inkomsten uit werk (PwC, 2018)
  • Minder ongelukken op het werk: taalproblemen zijn de oorzaak van één op de tien zware ongelukken in de procesindustrie (Baay, Buisman & Houtkoop, 2015).

Bij hulpkrachten in de landbouw komt laaggecijferdheid vaak voor (40%). Het is belangrijk dat u als werkgever laaggeletterdheid onder uw werknemers tijdig herkent en aanpakt. Dit zal niet alleen leiden tot groei van uw werknemers, maar ook tot groei van u als werkgever. U draagt bij aan een langdurige arbeidsrelatie omdat het vertrouwen goed is. Stichting Lezen & Schrijven biedt hiervoor meerdere instrumenten:

Factsheet Laaggeletterdheid en werk

Factsheet: schrijven in eenvoudige taal

E-learning

Aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer – herkennen en motiveren (slechts 45 minuten). Meld u aan voor de gratis e-learning.

 

Kijk voor meer informatie over Stichting Lezen en Schrijven op www.lezenenschrijven.nl

Doe meer met taal

Op de website Doe meer met Taal vind je tips hoe je handiger wordt met teksten, en met je mobiele telefoon en computer. Dit zorgt uiteindelijk voor meer plezier op de werkvloer!

Marielle Mulder

Mariëlle Mulder, Scholingsconsulent Boomkwekerij, Talentboom

Column scholingsconsulent Marielle: ‘Maak laaggeletterdheid bespreekbaar’

“Als werkgever kun je mensen die laaggeletterd zijn helpen, met een cursus Nederlands bijvoorbeeld. […] Naast dat het fijner communiceren is, zijn mensen die de taal goed beheersen minder vaak ziek zijn, werken ze veiliger, voelen zich zelfverzekerder en maken ze minder fouten. De productiviteit en de kwaliteit van het werk gaat omhoog als medewerkers goed met elkaar communiceren. Dat wilt u toch ook op uw bedrijf?” Lees verder

 

Taalhuis – Regionale ontmoetingsplekken voor laaggeletterden

Op zoek naar informatie over laaggeletterdheid of hulp bij u in de buurt? Dan kunt u, ook als werkgever, terecht in een Taalhuis. Een Taalhuis is een ontmoetingsplek waar laaggeletterden informatie en advies kunnen krijgen over cursussen basisvaardigheden (taal, reken en digitale vaardigheden) en na een intake doorverwezen kunnen worden naar passend aanbod. De intakes worden uitgevoerd door een taalconsulent (docent met een NT1 of NT2 lesbevoegdheid) of een taalhuisvrijwilliger onder regie van een taalconsulent. Kijk voor meer informatie over Taalhuizen op www.taalhuis.nl. Op zoek naar een Taalhuis bij u in de buurt? Kijk op www.taalzoeker.nl.

Taalbarrières en veiligheid

Als buitenlandse werknemers instructies en procedures niet goed begrijpen, brengt dit grote veiligheidsrisico’s met zich mee. Genomen maatregelen zoals het gebruik van Engels als voertaal of het gebruik van afbeeldingen om veilige en onveilige situaties aan te duiden, blijken in de praktijk onvoldoende effectief. Het Arboplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft daarom een nieuwe handreiking Taal en veiligheidsrisico’s gepubliceerd. Het is een stappenplan om de veiligheidsrisico’s door miscommunicatie te beperken. De handreiking biedt u als werkgever handvatten om risico’s in te schatten en praktische maatregelen die getroffen kunnen worden om de communicatie op de werkvloer te verbeteren.

Download de handreiking

Trainingen – Cultuurverschillen op de werkvloer

Niet alleen taalverschillen leiden tot communicatieproblemen op de werkvloer. Werken met andere nationaliteiten kan lastige situaties veroorzaken die ontstaan door onbekendheid van de cultuurverschillen. Het is belangrijk bewust te zijn van deze cultuurverschillen en begrip voor elkaar te hebben. Kasgroeit biedt verschillende opleidingen om cultuurverschillen tussen Nederlandse en internationale werknemers te overbruggen.

Opleidingsmogelijkheden werken met internationale werknemers:

Voor mensen afkomstig uit Oekraïne heeft het kabinet ook in 2024 weer extra geld beschikbaar gesteld voor taalonderwijs. Gemeenten kunnen hiermee mensen uit Oekraïne blijven ondersteunen in de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Dit helpt hen onder andere in het vinden van passend werk. Klik hier voor meer informatie.

Werken met pictogrammen

Een eenvoudige eerste stap om veiligheid op de werkvloer te verbeteren is door middel van pictogrammen. De veiligheidsborden moeten in één oogopslag duidelijk maken welk gevraag dreigt, wat verboden is of juist verplicht. Het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft uitleg over de normen en eisen. Napo-films heeft korte animatiefilms gemaakt over het gebruik van pictogrammen. De eerste film in de Napo-reeks geeft een inleiding over gezondheids- en veiligheidssignalering en -symbolen op de werkvloer. Er worden verschillende werksituaties getoond waarin veiligheidssignalering belangrijk is. De verhalen vertellen wat er gebeurt wanneer men de signalering negeert en welke de technische en organisatorische obstakels voor een doelmatige werking van de signalering zijn. Kijk voor meer animaties op www.napofilm.net

Subsidieregeling voor werkgevers: Tel mee met Taal

Als werkgever kunt u subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van uw werknemers leidt. Werkgevers die subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van hun werknemers, mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp’ers met wie zij werken, en voor werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk e.d. De subsidie kan gebruikt worden voor werknemers met Nederlands als eerste taal (NT1-ers) en werknemers met Nederlands als tweede taal (NT2-ers). Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden van  werknemers. Van 1 januari tot en met 29 februari 2024 is het mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Op de website www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers vind je hierover alle informatie. Wil je op de hoogte blijven van Tel mee met Taal? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Gerelateerde berichten

Subsidie ter verbetering van basisvaardigheden medewerkers nog tot 29 februari aan te vragen!

Tot en met 29 februari kun je als werkgever nog subsidie aanvragen van Tel mee met Taal voor het verbeteren van de basisvaardigheden van jouw werknemers. Investeren in basisvaardigheden, zoals taal, rekenen of digitale vaardigheden, kent voordelen voor zowel de…