Subsidie ter verbetering van basisvaardigheden medewerkers nog tot 29 februari aan te vragen!

Tot en met 29 februari kun je als werkgever nog subsidie aanvragen van Tel mee met Taal voor het verbeteren van de basisvaardigheden van jouw werknemers.

Investeren in basisvaardigheden, zoals taal, rekenen of digitale vaardigheden, kent voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers vaak meer zelfvertrouwen en kunnen beter zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Subsidie voor scholing

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of  beschut werk.

Het maakt niet uit of jouw werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

Wil je deze subsidie aanvragen of wil je meer informatie? Kijk dan op de website van Tel mee met Taal, of op de themapagina van de Werkgeverslijn Begrijpelijke taal op de werkvloer.

Gerelateerde berichten

Werken in de kas

Begrijpelijke taal op de werkvloer

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon. Op de werkvloer brengt dit problemen met zich mee.