Wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

Minimumuurloon vanaf 1 januari 2024

Het wettelijk minimumuurloon wordt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen gebaseerd op een werkweek van 36 uur. In onze agrarische sector hebben we een werkweek van 38 uur. Tot en met 2023 gaf de Overheid een minimum maandloon en weekloon. Het weekloon deel je door het aantal uren wat in jouw sector als fulltime gezien wordt. Zo berekende je het minimum uurloon. Vanaf 2024 werkt het andersom: de Overheid geeft niet een minimum weekloon of maandloon maar een minimum uurloon. Dit uurloon vermenigvuldig je vervolgens met het aantal uren dat in jouw sector als fulltime gezien wordt. Voor alle werknemers in Nederland in alle sectoren wordt het wettelijk minimum uurloon dan gelijk.

Gaan alle sectoren 36 uur per week als fulltime beschouwen?
Nee. Nog steeds is de standaard fulltime week per sector verschillend. In de zorgsector is 36 uur de standaard fulltime week. In de agrarische cao’s is dat 38 uur. Om vanaf het minimumuurloon tot een weekloon te komen vermenigvuldig je het minimumuurloon met het aantal uren dat standaard fulltime is. Voorbeeld:

Waar 36 uur de standaard is: 477,72 euro per week (36 x 13,27 euro)

Waar 38 uur de standaard is: 504,26 euro per week (38 x 13,27 euro)

 

Tulpen plukken

Met het percentage van 3,75% worden de wettelijk minimum (jeugd)lonen verhoogd op 1 januari 2024. Daarnaast wordt het minimumuurloon ingevoerd. Om het uurloon van een werknemer te berekenen, mag het weekloon alleen nog door 36 gedeeld worden. Ook in een sector  waar 38 uur per week de standaard is. Deze nieuwe berekeningsmethode zorgt voor een extra verhoging van ca. 5,5%.

Deze verhogingen hebben effecten op de verschillende loongebouwen van de agrarische cao’s. Op deze pagina zetten we alle belangrijke informatie op een rij.

Toelichting LTO Nederland.

In het werkgeversjournaal van september was Diana Eleveld te gast om een toelichting te geven op de situatie die vanaf 1 januari ontstaat. Zie hiernaast de video met het item.

Wat is het nieuwe minimumuurloon in 2024?

De brutobedragen van het minimumuurloon per leeftijd  vind je hier:

Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

Bron: Rijksoverheid.nl

Impact op het loongebouw van de cao

De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft tot gevolg dat bij elke cao een aantal treden van het loongebouw onder de WML-grens uitkomen. Het is niet toegestaan om minder dan het wettelijk minimumloon te betalen, dus dat betekent dat deze treden minimaal verhoogd moeten worden naar € 13,27.

De cao Glastuinbouw heeft een looptijd tot en met 31 december 2023. Partijen hebben inmiddels verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een nieuwe cao. De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft tot gevolg dat een fors aantal treden onder het wettelijk minimum uurloon uitkomen. Voor werknemers in deze treden wordt per 1 januari 2024 het uurloon verhoogd naar € 13,27. Dit jeugdloon geldt voor iedere werknemer van 20 jaar en ouder. Wij hebben een aangepaste tabel gemaakt, waar de bedragen die te laag uitvallen geel gearceerd zijn. Zie hier de tabel per 1 januari 2024, indien er geen cao-akkoord plaatsvindt.

De cao Open Teelten heeft een looptijd t/m 30 juni 2024. Door de verhoging van het wettelijk minimumloon komen ook hier bepaalde treden onder het nieuwe wettelijke minimumloon uit.

De cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd t/m 31 december 2023. De verhoging van het WML heeft tot gevolg dat de uur- en maandlonen van sommige medewerkers onder het wettelijk minimumloon komen te liggen. De uurlonen van deze werknemers moeten worden verhoogd naar ten minste € 13,27.

Wij hebben een aangepaste tabel gemaakt. De bedragen die te laag uitkomen zijn geel gearceerd. Zie hier de tabel voor de situatie dat er geen cao-akkoord plaatsvindt.

Vraag en antwoord

Lees hieronder in de FAQ de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden over de WML.

De overheid bepaalt wat het minimale uurloon is voor iemand van 21 jaar en ouder. Om het weekloon van een fulltime medewerker te bepalen moet het minimumuurloon vermenigvuldigd worden met de uren van de fulltime werkweek. In de agrarische sector is dit 38.

Het kan zijn dat hier (nog) geen afspraken voor zijn gemaakt in jouw cao. Je bent altijd vrij om positief voor de werknemer af te wijken van een cao. Als je nu een loonsverhoging wilt geven dan mag dat uiteraard. Maar wees je er wel van bewust dat toekomstige cao-verhogingen altijd moeten worden berekend over de feitelijke lonen. Verhoog je nu de lonen, dan geldt die cao-verhoging dus over het nieuwe, hogere loon.

Het is ook mogelijk om, naast de verhoging van het wettelijk minimumloon een eenmalige uitkering uit te betalen. Hiervoor kun je gebruik maken van de vrije ruimte, dit bedrag mag je als werkgever onbelast besteden. In 2024 is de vrije ruimte in de WKR 1,92% over de eerste 400.000 euro loonkosten.

De bedragen bij het wettelijk minimumloon blijven ieder jaar op 1 januari en 1 juli geïndexeerd worden.