Heffing Poolse inkomstenbelasting

Onder Poolse werknemers in Nederland gaan geruchten dat ze ‘dubbele inkomstenbelasting’ moeten betalen over het loon in Nederland en in Polen. Hoe zit dit nu precies?

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw legt deze maand uit wat er verandert en wat de consequenties zijn. Maar ook de achtergrond informatie over waarom Polen hiervoor kiest en of LTO Nederland hier iets aan kan doen vind je allemaal op deze pagina. Bij vragen kun je altijd bellen naar de Werkgeverslijn land- en tuinbouw op 088 – 888 66 88 of stuur gerust een e-mail naar info@werkgeverslijn.nl.

Informatie in het Pools
Het is fijn dat je als werkgever weet hoe het zit, maar misschien nog handiger als je jouw werknemers de nieuwe situatie kunt uitleggen. Daarom hebben wij een brief in het Pools ontwikkeld die je kunt meegeven aan jouw Poolse medewerkers. Daarnaast vind je dezelfde brief ook in Nederlands.

4X VRAAG & ANTWOORD

Wat is er aan de hand?

Polen heeft tot op heden Poolse arbeiders, die in het buitenland werken, altijd fiscaal vriendelijk behandeld door een volledige ‘vrijstelling’ (ulga abolicyjna) te geven voor het verschil in belastingheffing tussen werken in Nederland en leven in Polen.

Per 1 januari 2021 schaft de Poolse regering deze ‘vrijstelling’ grotendeels af. Ook wordt de gegevensuitwisseling met Belastingdiensten van Europese landen, waaronder Nederland, geïntensiveerd. Dit betekent dat Polen, die in het buitenland inkomen verdienen, niet langer kunnen rekenen op deze volledige ‘vrijstelling’. Ze moeten over het verschil in (inkomsten-)belasting tussen Nederland en Polen onder voorwaarden, en natuurlijk afhankelijk van hun persoonlijke omstandigheden, alsnog belasting betalen via hun belastingaangifte in Polen.

Waarom?

De Poolse regering wil de belastingopbrengsten vergroten én de uitstroom van eigen onderdanen ontmoedigen met het oog op de economische groei van Polen. De Poolse overheid heeft de afgelopen jaren meer zicht gekregen op inkomen dat verdiend wordt in het buitenland. Dit komt doordat de gegevensuitwisseling tussen Polen en andere Europese landen geïntensiveerd. Tot op heden viel dit veelal buiten het zicht van de Poolse Belastingdienst, maar wij hebben begrepen dat deze gegevensuitwisseling inmiddels volledig is.

Hoe werkt het?

In Polen kent men twee belastingschijven. Je vindt ze hieronder:

 1. Tot PLN 85.000 (€ 19.500) wordt 17 % inkomstenbelasting geheven;
 2. Over het bedrag boven PLN 85.000 wordt 33 % inkomstenbelasting geheven.

Is er nu sprake van ‘dubbele’ belastingheffing?

Nee, er is geen sprake van dubbele belastingheffing. Het belastingverdrag tussen Nederland en Polen voorkomt dat. De Poolse regering berekent de te betalen belasting en trekt daar de reeds in Nederland betaalde belasting af. Aangezien belastingpercentages tussen Nederland en Polen verschillend zijn, kan dit betekenen dat Polen over verdiend inkomen in Nederland alsnog belasting moeten bij betalen.

In ons nieuwsartikel Heffing Poolse inkomstenbelasting lees je of dit ook effecten heeft op de Nederlandse cafetariaregeling.

 

Wat betekent dit praktisch? 

Wij sommen het hieronder voor je op:

 1. Werknemers onder 26 jaar zullen zelden met de heffing te maken krijgen;
 2. Werknemers die kort in Nederland werken (grofweg minder dan 2-3 maanden) worden in de praktijk vrijgesteld. Als zij in Polen een partner en onderwijsvolgende kinderen onder 26 hebben, die weinig tot niets verdienen, kan genoemde periode langer worden;
 3. Het maakt niet uit of de werknemer bij jezelf of bij een uitzendbureau in dienst is;
 4. Rekenvoorbeeld 1*: Een werknemer boven 26 jaar, met 2 onderwijs volgende kinderen in Polen, die een half jaar in Nederland werkt, zal geen of minder dan 50 euro extra belasting moeten betalen. Als hij alleenstaand is zonder kinderen heeft kan dit oplopen tot in totaal 500 euro.
 5. Rekenvoorbeeld 2*: Een werknemer boven 26 jaar, met toepassing van de cao Glastuinbouw schaal F, Pools ingezetene zonder gezin in Polen, die een heel jaar in Nederland werkt, krijgt in Polen een extra heffing van ruim 2.000 euro. Met 2 schoolgaande kinderen zal dit zo’n 500 euro lager liggen.
 6. De cafetariaregeling blijft interessant voor Poolse ingezetenen.

*Let op: de werkelijk te betalen belastingen kunnen sterk afhangen van je persoonlijke omstandigheden. We adviseren voor het berekenen van jouw specifieke situatie de hulp in te roepen van je fiscaal specialist.

Vrijstelling mogelijk?

Vanaf 1 januari 2021 is de vrijstelling op in het buitenland verdiende inkomen beperkt tot PLN 1.360, wat neerkomt op ongeveer € 309. Dat bedrag kan hoger worden, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer:

 1. Poolse ingezetenen tot 26 jaar, zijn vanaf december 2019 in Polen vrijgesteld van belasting tot een bedrag van PLN 85.528 (ongeveer € 19.700). Zij zullen dus ook niet snel met de extra heffing te maken krijgen.
 2. Werknemers met een partner waarvan de inkomsten laag zijn, kunnen samen hun belastingaangifte doen, waardoor de vrijstelling hoger wordt.
 3. Werknemers met kinderen onder 26 jaar, die onderwijs genieten en zelf geen hoger belastbaar inkomen verdienen dan PLN 3.089 (ongeveer € 710), geven een extra aftrek van PLN 1.112 (€ 256) per kind.

En als werknemers zich volledig inschrijven in Nederland?

Als de werknemer zich met zijn hele gezin inschrijft in Nederland (Nederland als fiscale woonplaats kiest) en bij de Poolse Belastingdienst aantoont dat dit terecht is legt de Poolse overheid geen belasting op. In de praktijk is inschrijven in Nederland en uitschrijven in Polen geen gemakkelijke weg zijn en alleen haalbaar als mensen hier meerdere jaren komen werken. Op de pagina Welke regels gelden voor het bepalen van het fiscale woon- of vestigingsland? lees je hier meer over. De Nederlandse belastingdienst geeft geen verklaringen af, dat mensen fiscaal in Nederland gevestigd zijn. Uiteraard kan in het geval van een Nederlandse fiscale vestiging geen gebruik meer worden gemaakt van de cafetariaregeling en kan de werknemer niet meer met een Pools gekentekende auto rijden.

In ons nieuwsartikel Heffing Poolse inkomstenbelasting lees je of dit ook geldt voor Poolse werknemers die in Duitsland werken.