Nieuws

Seizoenswoningen

LTO Nederland pleit in een reactie op de internetconsultatie Goed verhuurderschap voor een uitzonderingspositie voor agrarische werkgevers die werknemers huisvesten. Het wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid een vergunningenstelsel in te voeren voor verhuurders. Ook agrarische huisvesters kunnen daarmee te maken…

Land werkzaamheden
Cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Open Teelten met een looptijd van 1 maart 2021…

Jongeren aan het werk in de land- en tuinbouw

De zomerperiode is bij uitstek een periode dat er meer jeugd aan het werk gaat in onze sector. Hoe ervaren…

Administratieve werkzaamheden
Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk…

Rekenmachine
Aanpassing loontabellen cao Open Teelten

De loontabellen in de cao Open Teelten zijn aangepast. Dat was nodig om een vanuit de wetgever niet wenselijk geacht…

Loonsomfactoren 2021: wat kost arbeid?

Personeel is voor de meeste ondernemers de belangrijkste investering. Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Om de hoogte…

Glastuinbouw
Meld jij je aan voor de ondernemersgroep arbeid en onderwijs?

Ben jij geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van arbeid en onderwijs en wil je jouw ervaringen delen met…

Glastuinbouw
Wijziging in regeling vaste arbeidsomvang oproepkracht per 1 juli 2021

Heeft een werknemer twaalf maanden bij jou gewerkt als oproepkracht? Dan ben je sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt…

Rekenmachine
55,1% van de werkgevers in de landbouwsector loopt het risico op terugbetaling noodhulp NOW

Datum aanvragen definitieve berekening NOW-steun nadert 37% van de werkgevers weet niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun…

Wat is jouw rol als werkgever bij het vaccineren van internationale medewerkers?

De vaccinatiegraad onder internationale medewerkers ligt lager dan gemiddeld in Nederland. Werkgevers in de land- en tuinbouw blijven hierdoor gevoelig…

Werklaptop-berekeningen
Verlaagde WW-premie percentages per 1 augustus 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de WW-premies (de percentages van de premie voor het Algemeen…