Afstandsvergoeding cao Open Teelten per 1 januari 2022

Regenachtige dag op het platteland

Afstandsvergoeding

De afstandsvergoedingen van de cao Open Teelten worden per 1 januari 2022 geïndexeerd met 12,6%. Jaarlijks wordt deze vergoeding geïndexeerd op basis van de stijging van de consumentenprijsindex. In onderstaande bedragen is deze verhoging verwerkt. Kijk in artikel 41.b en c van de cao Open Teelten voor de bijbehorende cao-bepalingen.

AfstandBedrag per gewerkte dag
Meer dan 10 tot en met 15 km€ 3,83
Meer dan 15 km€ 5,30
Meer dan 5 tot en met 10 km
(let op! alleen bij verworven rechten)
€ 3,02