Oplossing QR-code voor internationale werknemers lijkt gevonden     

Oplossing QR-code voor internationale werknemers lijkt gevonden     
7 februari 2022 Marco

Het heeft enkele maanden geduurd, maar het lijkt erop dat nu ook internationale werknemers zonder DigiD een QR-code kunnen aanvragen. De oplossing bestaat uit een online formulier dat via de regionale GGD ingevuld moet worden. Ingeschrevenen in het Register Niet-Ingezetenen (RNI) hebben via de nieuwsbrief hierover al een bericht ontvangen. De QR-code is binnen Nederland nodig als coronatoegangsbewijs en internationaal voor bijvoorbeeld reizen. Lange tijd konden internationale werknemers die zich in Nederland hadden laten vaccineren, geen QR-code krijgen omdat zij geen DigiD hebben. Een DigiD aanvragen bleek ook lastig vanwege capaciteitstekorten bij de DigiD-loketten.

Veiligheidsissues zorgden voor vertraging

LTO Nederland heeft zich vanuit de Taskforce Arbeid intensief met dit dossier beziggehouden. Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de GGD GHOR is meerdere malen aangedrongen op een oplossing. Vooral veiligheidsissues leken voor vertraging te zorgen. Wij zijn blij dat er nu een oplossing is en gaan er vanuit dat de veiligheidsproblemen nu definitief uit de wereld zijn. Iedereen die gevaccineerd is of dat nog wil doen, moet een QR-code kunnen krijgen!

QR-code regelen

Heb je internationale werknemers die in Nederland zijn gevaccineerd en/of geboosterd, maar nog geen QR-code hebben? Neem dan contact op met je regionale GGD. Dit geldt uiteraard ook voor de internationale werknemers die zich nog wil laten vaccineren of boosteren. Meer informatie over vaccineren en informatie in verschillende talen lees je hier.

Steve Fok
LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter